KLECOVÉ VELKOCHOVY JSOU ZLÝ SEN, KTERÝ MŮŽEME UKONČIT

PODEPIŠTE EVROPSKOU OBČANSKOU INICIATIVU

PODEPIŠTE IHNED
KLECOVÉ VELKOCHOVY JSOU ZLÝ SEN, KTERÝ MŮŽEME UKONČIT

CO JSOU PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY?

Dvě třetiny ze 75 miliard hospodářských zvířat na světě se chovají v průmyslových velkochovech, kde je vše podřízeno produkci a zisku.

CO JSOU PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY?

PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY JSOU KRUTÉ KE ZVÍŘATŮM

Aby se ušetřil prostor, uzavírají se zvířata v průmyslových velkochovech do těsných kotců či klecí, což jim znemožňuje jakékoli přirozené chování.

PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY JSOU KRUTÉ KE ZVÍŘATŮM

PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY PROHLUBUJÍ CHUDOBU

Průmyslové velkochovy zvyšují nepřímo ceny potravin, okrádají chudé o půdu a platí málo svým zaměstancům.

PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY PROHLUBUJÍ CHUDOBU

PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY NIČÍ NAŠI PLANETU

Intenzivní živočišná výroba znečišťuje přirodu a ničí rozmanité ekosystémy.

PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY NIČÍ NAŠI PLANETU

PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY OHROŽUJÍ NAŠE ZDRAVÍ

Tím, že průmyslové velkochovy produkují potraviny nízké kvality s vysokým obsahem tuků a spotřebovávají příliš mnoho cenných antibiotik, ohrožují lidské zdraví.

PRŮMYSLOVÉ VELKOCHOVY OHROŽUJÍ NAŠE ZDRAVÍ

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA