Hospodářská zvířata by neměla a nemusí trpět.

Od roku 1967 vede Compassion in World Farming kampaně pro miliardy zvířat za ukončení průmyslových velkochovů. Věříme, že největší případ týrání zvířat na světě si zaslouží cílevědomý specializovaný přístup – proto se zabýváme pouze životní pohodou hospodářských zvířat.

Jsme globální hnutí lidí spolupracující s pokrokovými politiky a vizionářskými potravinářskými podniky na přeměně zemědělství. Společně můžeme živit budoucí generace, chránit své životní prostředí a ukončit kruté průmyslové velkochovy.

Proč se připojit k našim kampaním

Srdcem tohoto úžasného hnutí je jedna z nejefektivnějších mezinárodních dobročinných organizací, která s omezenými zdroji dosahuje výjimečných výsledků.

Naše práce na mezinárodním poli

Naše kampaně již pomohly ukončit některé nejhorší způsoby velkochovu – holé bateriové klece pro slepice, úzké individuální kotce pro telata a pro březí prasnice. EU vyslyšela náš hlas a zavedla příslušnou legislativu. A naše dosavadní vytrvalé a pragmatické působení na největší firmy počínaje McDonald´s po Unilever zlepšuje každoročně život více než 342 milionům hospodářských zvířat.

Naše práce v České republice

Prostřednictvím svého zástupce zvyšujeme povědomí o průmyslových velkochovech a životní pohodě hospodářských zvířat u veřejnosti i politiků. Spolupracujeme s podobně smýšlejícími organizacemi na kampaních za zlepšení života českých hospodářských zvířat. Podařilo se nám prosadit zákaz přepravy zvířat na jatka delší než 8 hodin.

Hens in barren looking cages
Dairy petition delivery in Brussels
Pigs in a barren pen

Proč je životní pohoda (welfare) zvířat důležitá

Průmyslové velkochovy podřizují všechno maximální produkci a zisku a o životní pohodu zvířat nedbají. Asi dvě třetiny hospodářských zvířat na světě se každoročně chovají v průmyslových velkochovech – to je víc než 50 miliard zvířat.

Problémy welfare u zvířat v průmyslových velkochovech

Se zvířaty se zachází jako s komoditami, jsou nucena žít natěsnaná na malém prostoru, v nepřirozených podmínkách a bez podnětů. Prožijí život v holých kotcích či klecích, což jim znemožňuje chovat se přirozeně, jako například hnízdit nebo si vyhledávat potravu.

Krutost obsažená v systému chovu

Když se zvířata nudí nebo jsou ve stresu, mají sklon se vzájemně zraňovat. A protože nemají v holém prostředí kam uniknout, slabší zvířata mohou být těmi agresivními vážně poraněna nebo dokonce zabita. Aby se zraňování zmírnilo, zvířata se běžně mrzačí – uštipují se jim zuby, zkracují ocasy a zobáky. To vše se provádí zpravidla bez jakéhokoli zmírňování bolesti.

Co zvířata potřebují?

Dá se předpokládat, že potřeby zvířete jsou z hlediska životní pohody naplněny, je-li zvíře zdravé, v psychické pohodě a může projevovat přirozené chování, jak popisuje „Pět svobod”:

  1. Svoboda od hladu a žízně přístupem k čerstvé vodě a krmivu, které zachovává zdraví a vitalitu
  2. Svoboda od nepohodlí poskytováním vhodného prostředí včetně přístřešku a pohodlného místa pro odpočinek
  3. Svoboda od bolesti, zranění a onemocnění prevencí či rychlou diagnózou a léčbou
  4. Svoboda od strachu a stresu zajištěním podmínek a zacházení, které nezpůsobují psychické utrpení
  5. Svoboda projevit přirozené chování poskytováním dostatečného prostoru, vhodného vybavení a společnosti zvířat stejného druhu.

Přidejte se k nám

Zapojení do hnutí za ukončení průmyslových velkochovů, které jsou nesmírně kruté ke zvířatům, škodí nám, našemu životnímu prostředí i přírodě, nemůže být jednodušší. Zkuste to. Každý hlas se počítá.

1. Sledujte nás na Facebooku

2. Sdílejte zprávy se svými přáteli a rodinou

3. Kupujte méně, ale kvalitnějšího masa, mléka a vajec.

„Děkuji!“