Ikona hledání

Výroba potravin je neoddělitelně spjata se zdravím a životní pohodou a způsob, jakým se živíme, se stal jedním z hlavních problémů ohrožujících budoucnost lidstva.

Výroba potravin se nachází na pomezí veřejného zdraví, životního prostředí a welfare (životní pohody) zvířat. Dotýká se života všech lidí a ovlivňuje budoucí udržitelnost života na Zemi.

Příčina planetární krize

Středobodem toho, co je v současném potravinovém systému špatně, jsou průmyslové velkochovy. Ty představují hlavní příčinu úbytku volně žijících živočichů, pokles počtů opylovačů a degradace půdy. Zároveň mají na svědomí největší utrpení zvířat na planetě. Týrání hospodářských zvířat a zánik přírody jdou ruku v ruce.

Z toho vyplývá, že zásadním krokem k odvrácení rozsáhlého ekologického kolapsu musí být ukončení průmyslových velkochovů. Je to největší příčina krutého zacházení se zvířaty na světě a hlavní hybatel úbytku volně žijících živočichů. Velkochovy silně znečišťují životní prostředí, přispívají ke změně klimatu a způsobují mrtvé zóny v mořích a oceánech. V neposlední řadě představují živnou půdu pro nemoce, jež se mohou stát budoucími pandemiemi.

V zájmu zítřka je zapotřebí rozsáhlých změn již dnes. Bez radikální změny způsobu výroby a spotřeby potravin klimatickou katastrofu nemůžeme odvrátit.

Budoucnost chce změnu

Žádáme světové lídry na půdě OSN, aby začali jednat a provedli změnu dřív, než bude pozdě. Je potřeba:

  • snížit spotřebu potravin živočišného původu,
  • navrátit se k agroekologickému regenerativnímu zemědělství.

Společně můžeme průmyslové velkochovy ukončit.

Zapojte se ještě dnes.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.