Ikona hledání

Za posledních padesát let se z průmyslových velkochovů stala jedna z největších hrozeb pro naši budoucnost.

Celosvětově jsou velkochovy největší příčinou týrání zvířat a hlavním viníkem úbytku volně žijících zvířat. Zároveň velkochovy znečišťují životní prostředí, zhoršují klimatickou změnu a způsobují mrtvé zóny v oceánech a mořích. 

A co víc, jsou potenciálním zdrojem budoucích pandemií.

Ukončit průmyslové velkochovy nikdy nebylo naléhavější než právě teď, ve světě prohlubujících se klimatických, ekologických a zdravotních krizí.

Kráva ve špinavém depresivním kravíně
zdroj: We Animals Media

Co jsou průmyslové velkochovy?

Průmyslový velkochov neboli intenzivní živočišná výroba znamená chov zvířat v uzavřeném prostoru, zatímco jejich krmivo se pěstuje jinde, většinou na monokulturních lánech a za pomoci chemických pesticidů a umělých hnojiv. To vše má ohromné negativní dopady na naše zdraví, životní prostředí a životní pohodu (welfare) zvířat. 

Hrají zásadní roli v úbytku biodiverzity, odlesňování, klimatické změně, degradaci půdy a nadměrné spotřebě a znečišťování vody. Přispívají ke vzniku významných nepřenosných onemocnění a také zvyšují hrozbu budoucích pandemií.

Nahlédněte do světa intenzivní živočišné výroby.

Prasnice v kleci hledí ven
zdroj: nevinneobeti.cz

Zdaleka největší příčina týrání zvířat na světě

Každý rok se po celém světě chová více než 92 miliard kuřat, prasat, krav a dalších hospodářských zvířat. Dvě třetiny z nich jsou zavřené ve velkochovech. 

Nosnice zavřené v klecích mají tak málo prostoru, že ani nemohou roztáhnout křídla. Prasata musí žít v úzkých klecích nebo přeplněných kotcích a nemohou rýt v hlíně. A místo toho, aby se pásly na zelených loukách, krávy apaticky postávají v přeplněných výkrmnách nebo uzavřených kravínech.

Průmyslově chovány jsou také ryby. Celá polovina světové produkce pochází z podvodních velkochovů. Je paradox, že tyto faremně chované ryby krmíme volně žijícími rybami, a potom s rostoucími obavami sledujeme, jak se populace volně žijících ryb kvůli nadměrnému rybolovu a drancování oceánů povážlivě blíží ke kolapsu.

Konečný výsledek mašinérie živočišné výroby je skrytá cena „levného“ masa, která s sebou nese týrání zvířat, ničení klimatu, úbytek biodiverzity a zvyšování hrozby pandemie. A tuto cenu platíme všichni.

Krávy namačkané ve výkrmně
zdroj: We Animals Media

 

Action Icon
END.IT – Konec velkochovů

Podepište se pod výzvu světovým lídrům, aby zachránili budoucnost výživy lidstva. Potřebujeme konec velkochovů a proměnu zemědělství, potravinového systému a toho, co jíme.

Podepsat výzvu
2. END.IT – Konec velkochovů

Budoucnost, v níž se dá žít

Pokud bychom průmyslové velkochovy ukončili a vybudovali regenerativní potravinový systém, hospodářská zvířata by se opět stala součástí smíšených, rotačních způsobů hospodaření, které prospívají půdě a přispívají k obnově krajiny. 

Ve skutečně extenzivních a agroekologických formách zemědělství hospodářská zvířata půdu regenerují. Znovu se zapojují do prastarého koloběhu dusíku, ve kterém slunce vytáhne z půdy rostliny, které následně spasou zvířata, v jejichž trusu se živiny navrací zpátky do půdy. Zvířata v tomto prostředí mohou projevovat své přirozené chování, mohou běhat, mávat křídly, pást se. Taková zvířata jsou šťastnější, mají silnější imunitu, menší spotřebu veterinárních antibiotik a bývají méně nemocná. 

Spokojené prase venku
Biofarma Sasov v Česku

Konec velkochovů a návrat hospodářských zvířat do krajiny může oslabit naši závislost na chemických pesticidech a hnojivech. Farmářům se díky tomu snižují výdaje. A odměnou je také rozmanitá krajina s divokými květinami, které přilákají zpět životně nezbytné opylovače, jako jsou třeba čmeláci. Díky semenům a hmyzu se do krajiny navrátí řada ptáků a dalších volně žijících zvířat. Okolní těžce zkoušená příroda si může trochu oddechnout, regenerativně obhospodařovaná krajina totiž spotřebuje méně vody z řek a podzemních zdrojů a není ani potřeba kácet lesy pro zábor další orné půdy.

Krávy na pastvině

Regenerativní zemědělství ruku v ruce se spotřebou menšího množství, zato kvalitnějších masných a mléčných výrobků může zastavit týrání zvířat, ochránit divokou přírodu, stabilizovat klima a zajistit jídlo do budoucnosti i pro naše děti.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.