Ikona hledání

Náš závazek vůči vám

  • Jsme vždy rádi, když nás naši podporovatelé kontaktují, a všechny jejich dotazy zodpovíme vstřícně, profesionálně a včas.
  • Přijímáme odpovědnost. Pokud někdy nebudete spokojeni s tím, co jsme udělali, přijmeme jakoukoli stížnost, kterou se rozhodnete podat, a pokusíme se ji pečlivě, důkladně a rychle prošetřit. Máme zaveden přísný a strukturovaný postup řešení stížností. Kopii tohoto dokumentu vám můžeme zaslat na vyžádání.
  • Jednáme čestně. Nikdy nepřeháníme naše nároky a vždy plníme naše sliby.
  • Všechny vaše příspěvky budou využity moudře a v souladu s naším posláním zlepšit kvalitu života hospodářských zvířat po celém světě. Rádi vám poskytneme informace o tom, na co naše prostředky vynakládáme.
  • Můžete si být jisti, že nikdy nebudeme poskytovat, vyměňovat, pronajímat ani jinak předávat vaše osobní údaje jiným organizacím k jejich účelům použití. Pokud se chcete dozvědět další informace o tom, jakým způsobem budeme (a naopak nebudeme) používat vaše osobní údaje klikněte prosím zde.
  • Pokud nám sdělíte, že již nechcete být určitým způsobem kontaktováni, ihned to zaznamenáme a vaše přání budou při budoucí komunikaci respektována.

Náš závazek k hospodářským zvířatům

  • Naší vizí je svět, kde se o hospodářská zvířata pečuje se soucitem a s respektem a kde jsou zrušeny kruté praktiky průmyslových velkochovů. Všechny naše aktivity směřují k dosažení tohoto cíle.
  • Budeme nadále chránit životní pohodu hospodářských zvířat a zvyšovat povědomí veřejnosti o jejich citlivosti a vnímavosti.

Náš závazek k vysokému standardu řízení

  • Neustále usilujeme o efektivní a nenákladnou správu.
  • Zavedli jsme osvědčené technické postupy k zajištění ochrany vašich osobních údajů, takže informace, které s námi sdílíte, jsou uchovávány bezpečně.
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.