Ikona hledání

Zásady ochrany osobních údajů (Naposledy recenzováno 10. června 2024)

1. Úvod

Všichni pracovníci organizace Compassion in World Farming International (Compassion) se zavazují chránit vaše osobní údaje. Veškeré osobní údaje, které s námi sdílíte, uchováváme bezpečným způsobem. Chceme poskytnout jasné informace o tom, jak a kdy shromažďujeme údaje o vaší osobě a jak a proč je používáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů podrobně popisují typy údajů, které můžeme o vaší osobě shromažďovat. Dále rovněž uvádějí, jakým způsobem budeme vaše osobní údaje používat a uchovávat.

Doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů a zajistili tak, že budete dobře informováni o našich postupech a porozumíte jim. Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat, a proto je prosím pravidelně kontrolujte. Pokud jsme s vámi v pravidelném kontaktu a dojde k významným aktualizacím, budeme vás informovat.

2. Představení organizace Compassion in World Farming International

Compassion in World Farming International je registrovaná charitativní organizace v Anglii a Walesu (registrační číslo charitativní organizace 1095050) a společnost s ručením omezeným v Anglii a Walesu (registrační číslo společnosti 4590804).

Organizace Compassion in World Farming má sídlo na adrese: River Court, Mill Lane, Godalming GU7 1EZ, Spojené království.

Organizace Compassion in World Farming rovněž založila v řadě dalších zemí samostatné charitativní subjekty, které nám umožňují efektivněji řídit program naší práce. Všechny tyto subjekty jsou založeny, kontrolovány a řízeny pod záštitou organizace Compassion in World Farming International.

Compassion in World Farming France
22 rue du Sentier, 75002 Paříž, Francie
(CIWF France)
Compassion in World Farming Netherlands
Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen, Nizozemí
(CIWF Nederlands)
Compassion in World Farming Brussels
Place Luxembourg 12, 1050 Brusel, Belgie
(CIWF Brussels)
Compassion in World Farming Italy
Via S. Giorgio 9, 40121 Bologna, Itálie
(CIWF Italia)
Compassion in World Farming Poland
ul. Marszałkowska 28 A / 15, 00-576 Varšava, Polsko
(CIWF Polska)
Compassion in World Farming USA
211 East 43rd Street, 7th Floor, New York City, NY 10017, USA
(CIWF USA)

Hlavním úřadem pro ochranu údajů pro organizaci Compassion in World Farming je Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Walter Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, Spojené království.

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Mezi typy osobních údajů, které můžeme o vaší osobě shromažďovat, patří:

 • jméno a titul,
 • pohlaví,
 • datum narození,
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • profily na sociálních sítích,
 • IP adresa,
 • finanční údaje související s příspěvky,
 • váš stav coby daňového poplatníka ve Spojeném království (používáme jej pouze pro řízení pomoci v rámci programu Gift Aid),
 • informace o tom, jak jste se o nás doslechli,
 • podrobnosti o kampaních, které jste se rozhodli podporovat,
 • podrobnosti o vašich příspěvcích nebo jiných způsobech podpory, jako je například dobrovolnictví či zanechání daru v rámci vaší závěti,
 • fotografie nebo digitální snímky (například fotografie pořízené na událostech organizace Compassion),
 • způsob komunikace s vaší osobou a jakékoliv vaše preference,
 • podrobnosti o jakékoli smlouvě, kterou s vámi můžeme mít uzavřenu,
 • vztahy s ostatními lidmi v naší databázi, jako například v případě členů téže domácnosti.

4. Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory v počítači, chytrém telefonu, tabletu nebo jiném zařízení. Vytváří je váš webový prohlížeč při návštěvě většiny webových stránek. Vždy, když se na danou webovou stránku vrátíte, odešle váš prohlížeč soubor cookie zpět na server webových stránek. Soubory cookie mají spoustu různých úloh. Například umožňují efektivně procházet stránky, zapamatovat si vaše preference a obecně zlepšit uživatelskou zkušenost.

Soubory cookie pomáhají organizaci Compassion identifikovat, které části našich webových stránek lidé používají, a rovněž přispívají k jejich lepší uživatelské zkušenosti. Informace poskytované pomocí souborů cookie nám také umožňují měřit efektivitu on-line marketingových kampaní organizace Compassion, abychom ji případně mohli zvyšovat.

Soubor cookie nelze sám o sobě použít k identifikaci vaší osoby. Nesmíme jej propojovat (a ani tak samozřejmě nečiníme) s osobními údaji, které o vás uchováváme (jako je například vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa). Pokud chcete získat další informace o tom, jak naše webové stránky používají soubory cookie, klikněte zde.

5. Jak a proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše údaje používáme k následujícím účelům:

 • reagování na jakoukoli korespondenci, kterou nám zašlete,
 • správa a zpracování vašich příspěvků a/nebo jakékoli jiné podpory za účelem vedení záznamů o našem vztahu,
 • pravidelné informování o naší práci, kterou děláme, a sdělování podrobností o tom, jak jsou vaše příspěvky využívány,
 • reagování na jakékoli vaše požadavky ohledně kontaktování/nekontaktování vaší osoby,
 • organizování kampaní a získávání finančních prostředků (podrobnosti naleznete v části 8).
 • pokud podepíšete petici nebo provedete jinou činnost, vaše údaje mohou být odeslány cílovému subjektu v rámci kampaně nebo může být vaším jménem zaslán e-mail tak, jak uvádějí informace vztahující se k příslušné činnosti,
 • v rámci lepší analýzy a porozumění našemu publiku používáme nástroje Google Analytics a Google Signals ke sběru informací o vašem chování na internetu, díky čemuž můžeme zlepšovat naše kampaně, fundraising a také služby pro naše příznivce. To, co Google ukládá a jaké reklamy vám ukazuje, můžete nastavit na stránkách https://myadcenter.google.com,
 • pokud souhlasíte, třetí strany včetně Meta budou moci používat soubory cookies, webové signály a další technologie k ukládání nebo přijímání informací z této webové stránky a z jiných internetových stránek, a používat tyto informace k poskytování služeb měření a cílení reklamy. Svůj souhlas se sběrem a používáním informací k cílení reklamy můžete zrušit. Několik způsobů, jak tuto volbu můžete uplatnit, najdete na stránkách https://www.aboutads.info/choices a https://www.youronlinechoices.eu/ nebo vyhledáváním na internetu,
 • výzkum a analýza, rozšiřování hnutí proti průmyslovým velkochovům prostřednictvím hledání nových příznivců a stejně smýšlejících osob, které mají podobné zájmy a vlastnosti – pokud výzkum vyžaduje vaše přímé zapojení, je účast vždy dobrovolná,
 • ověření vaší totožnosti, pokud je to nutné, dodržování zákonných nařízení a předpisů, ochrana naší organizace a vašich osobních údajů před podvodnými činnostmi,
 • Využíváme veřejně dostupné informace a příležitostně i služby třetích stran (například výzkumné a screeningové společnosti), které nám pomáhají identifikovat osoby, jež by mohly být schopny finančně přispívat Compassion na vyšší úrovni. Po identifikaci můžeme shromažďovat další veřejně dostupné informace, abychom doplnili profil, který nám pomůže kontaktovat příslušné osoby nejvhodnějším způsobem.

  Mezi další veřejně dostupné informace, které můžeme prověřovat, patří mimo jiné vyhledávání na internetu, historie charitativních darů, zpravodajské weby, sociální sítě, jako je LinkedIn, veřejné rejstříky informací týkajících se vlastnictví akcií, odměn, členství ve vedení společnosti a profesních sítí. Právním základem, který používáme při zpracování informací tímto způsobem, je oprávněný zájem,
 • dodržování našich zákonných povinností a sdílení údajů s orgány činnými v trestním řízení, pokud je to požadováno.

6. Jaké jsou právní základy používané pro zpracování vašich osobních údajů?

Souhlas: Na základě vašeho souhlasu vám prostřednictvím e-mailové nebo tištěné komunikace zasíláme podrobné informace o kampaních a získávání finančních prostředků. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Všechny naše e-maily ohledně kampaní a získávání finančních prostředků obsahují odkaz pro zrušení přihlášení k odběru.

Pokud podepíšete petici nebo provedete jinou činnost, můžeme na základě vašeho souhlasu rovněž odeslat vaše údaje cílovému subjektu v rámci kampaně nebo zaslat e-mail vaším jménem tak, jak uvádějí informace vztahující se k příslušné činnosti.

Plnění smlouvy: Pokud s námi uzavřete smlouvu, potřebujeme zpracovat vaše údaje – například abychom vám mohli poskytnout vaše zboží nebo služby při zakoupení vánočních přání nebo losů.

Zákonná povinnost: Musíme uchovávat a používat určité záznamy kvůli zákonným povinnostem, z daňových důvodů, jako je řízení pomoci v rámci programu Gift Aid, a za účelem dodržování právních či regulačních předpisů a požadavků.

Oprávněný zájem: Můžeme shromažďovat a používat údaje v případě, že je to přiměřeně nutné pro naše oprávněné zájmy. Takové zpracování bude čestné, vyvážené a nebude mít nepříznivý dopad na vaše práva coby jednotlivce. Mohou se například vyskytnout situace, kdy není praktické nebo vhodné žádat o váš souhlas a zároveň jsme přesvědčeni, že to nebude mít vliv na vaše práva.

Mezi naše oprávněné zájmy patří organizování kampaní a získávání finančních prostředků na podporu našich charitativních cílů. Tyto cíle zahrnují ukončení průmyslových velkochovů a rozšiřování nabídky udržitelných potravin vyprodukovaných bez krutého zacházení se zvířaty. Na podporu těchto oprávněných zájmů můžeme shromažďovat nebo zpracovávat osobní údaje následujícími způsoby:

 • pro administrativní a správní záležitosti související s činnostmi organizace Compassion a jejích subjektů,
 • zaznamenávání jakékoli korespondence, kterou nám zašlete, a reagování na ni,
 • poštovní odesílání materiálů ohledně kampaní a získávání finančních prostředků (odběr této komunikace můžete kdykoli zrušit)
 • e-mailové nebo telefonické kontaktování některých velmi specifických osob důležitých pro naši práci (jako jsou například zaměstnanci/zástupci potravinářských společností, svěřenských fondů a nadací),
 • zaznamenávání vašich komunikačních preferencí ohledně kampaní a získávání finančních prostředků a reagování na jejich základě,
 • správa příspěvků a řízení dalších způsobů podpory z vaší strany a rovněž poskytování aktuálních informací o tom, jak jsou vaše příspěvky využívány,
 • poděkování za vaše příspěvky,
 • pro výzkum a analýzu, které nám pomohou porozumět našim příznivcům, zlepšit organizování kampaní, získávání finančních prostředků a poskytování služeb pro naše podporovatele a rovněž rozšiřovat hnutí proti průmyslovým velkochovům,
 • provádění průzkumů (za určitých okolností) týkajících se jednotlivců předtím, než je proaktivně kontaktujeme,
 • správa majetku a darů v rámci závětí, u nichž je organizace Compassion vykonavatelem nebo příjemcem,
 • zvýšení našeho úsilí při předcházení podvodům.

7. Kdy a jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, pokud nás přímo kontaktujete nebo s námi komunikujete prostřednictvím třetí strany za účelem:

 • položení dotazu,
 • registrace k zasílání e-mailů,
 • zapojení se do kampaně,
 • poskytnutí příspěvku,
 • uskutečnění nákupu (například losů nebo vánočních přání),
 • informování nás o zanechání daru v rámci vaší závěti,
 • spojení se s námi na sociálních sítích,
 • zapojení se do dobrovolných činností při získávání finančních prostředků nebo organizování kampaní,
 • účasti na události,
 • kontaktování nás on-line.

Za určitých okolností budeme provádět náš vlastní průzkum a shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné. Existuje určité množství veřejně dostupných informací ze zdrojů, jako jsou sociální sítě, publikované články a zpravodajské kanály. Tyto informace použijeme ke zlepšení našich postupů v rámci komunikace a získávání finančních prostředků.

Pokud jste ve spojení s organizací Compassion prostřednictvím třetí strany, zkontrolujte prosím rovněž její zásady ochrany osobních údajů.

8. Marketing (organizování kampaní a získávání finančních prostředků)

Jako charitativní organizace komunikujeme s jednotlivci, abychom podpořili jejich účast v našich kampaních a získali prostředky na financování našich činností. Komunikační materiály ohledně kampaní a získávání finančních prostředků zasíláme různými způsoby:

PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU, ZPRÁV SMS A TELEFONU: Tyto kanály budeme používat pro komunikaci související s kampaněmi a získáváním finančních prostředků, pouze pokud jste nám k tomu udělili svůj souhlas. Máte právo svůj souhlas s jakýmkoli způsobem komunikace kdykoli odvolat. Všechny naše e-maily týkající se kampaní a získávání finančních prostředků obsahují odkaz pro zrušení přihlášení k odběru a můžete nás také kontaktovat pomocí kontaktních údajů uvedených v části 14.

POŠTOU: Prostřednictvím pošty zasíláme informace ohledně kampaní a získávání finančních prostředků na základě našich oprávněných zájmů. Pokud jste o to výslovně požádali, nebudeme vám poštu zasílat. Pokud si NEPŘEJETE přijímat poštou žádné komunikační materiály, můžete nám to sdělit prostřednictvím formuláře, který je součástí všech našich dopisů, nebo nás můžete kontaktovat přímo (viz část 14). Vezměte prosím na vědomí, že vaše preference nemusí být aktualizovány ihned, avšak vaši žádost zpracujeme nejdéle do 28 dnů.

POMOCÍ REKLAMY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH: Pokud jste uživatelem sociálních sítí, můžeme používat nástroje poskytované předními platformami sociálních sítí, jako je například Meta, abychom oslovili osoby, které by pravděpodobně mohly zajímat naše kampaně a mohly se do nich zapojit. Pokud jste se účastnili našich kampaní a nezrušili jste svůj souhlas, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím reklamy na sociálních sítích. Rovněž můžeme váš profil používat anonymně a ve spojení s mnoha dalšími profily, abychom identifikovali osoby, které by se pravděpodobně mohly zapojit do našich kampaní, a tím nám pomoci dosáhnout našeho charitativního poslání a cílů.

Za účelem zvýšení efektivity našich kampaní využíváme sledování konverze k měření výsledků a zlepšení návratnosti investic do reklam na síti Meta. Jedná se například o zjišťování kroků, které uživatelé po zobrazení těchto reklam učiní. Na naše webové stránky přidáváme speciální pixel pro sledování nebo soubor cookie a následně měříme tuto konverzi zpět k reklamám, které jsou uvedeny na síti Meta. V důsledku používání pixelů nejsou shromažďovány žádné osobní údaje a ani samotné pixely neobsahují žádné takové údaje. Pokud nechcete, aby byly tyto pixely a technologie pro účely marketingu používány, navštivte stránku sítě Meta sloužící k nastavení předvoleb reklam, která je dostupná zde.

9. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, pro který byly shromážděny. Jsme povinni uchovávat určité údaje za účelem dodržení zákonných povinností a vedení záznamů, jako jsou například finanční záznamy, které musíme uchovávat po dobu 6 let. Všechny údaje jsou uchovávány pouze v minimálním nutném rozsahu. Pokud již údaje nejsou vyžadovány, bezpečným způsobem je odstraníme.

10. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat ani vyměňovat. Rovněž je zásadou organizace Compassion nikdy nepředávat vaše osobní údaje jiným organizacím k jejich účelům použití. Výjimku tvoří případy, kdy k tomu máme vaše výslovné svolení nebo to vyžaduje zákon.

V organizaci Compassion spolupracujeme se smluvními dodavateli a v případě potřeby s nimi budeme sdílet vaše informace. Vaše osobní údaje budou použity pouze na základě našich výslovných pokynů a pouze pro účely, které stanovíme, aby bylo možné provést potřebné činnosti naším jménem, jako například zaslání dopisů nebo zpracování finančních transakcí. Všichni naši dodavatelé jsou důvěryhodní a mají s námi podepsány příslušné dohody. Každý z nich je zavázán k zajištění ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů. Prověřujeme zásady a postupy všech externích dodavatelů, abychom zaručili dostatečnou úroveň dodržování zákonů na ochranu osobních údajů a také bezpečnosti jejich systémů. V případě, že s některým z dodavatelů ukončíme spolupráci, budou veškeré vaše údaje uložené u tohoto dodavatele bezpečně odstraněny.

V některých situacích může být nutné na vyžádání poskytnout vaše osobní údaje regulačním a státním úřadům nebo orgánům činným v trestním řízení.

11. Děti a zranitelné osoby

Ochrana dětí

Organizace Compassion in World Farming je zavázána chránit soukromí dětí. Přestože nejsme odpovědní za zjišťování věku návštěvníků webových stránek, jsou naše webové stránky primárně navrženy a určeny pro použití osobami staršími 16 let. Pokud jste mladšího věku, musíte si přečíst podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů spolu s rodičem nebo opatrovníkem a ujistit se, že jim oba rozumíte. Dětí nesmí odesílat na naše webové stránky žádné informace ani komunikovat s organizací Compassion bez souhlasu rodičů. Dodržujeme veškeré platné zákony týkající se shromažďování údajů od dětí.

Upozornění: Rodiče a opatrovníci by si měli být vědomi skutečnosti, že vzhledem k povaze naší práce se mohou na webových stránkách organizace Compassion in World Farming nebo v našich komunikačních materiálech vyskytovat obrázky nevhodné pro děti (například pečlivě zvážené použití fotografií mrtvých, umírajících nebo jinak trpících zvířat).

Ochrana podporovatelů v obtížných situacích

Jsme zavázáni nabízet ty nejlepší standardy v oblasti péče o podporovatele a chránit soukromí, důstojnost a blaho našich podporovatelů. Pokud se domníváme, že by podporovatel mohl být v obtížné situaci, která by mohla ovlivnit jeho schopnost učinit rozhodnutí o tom, zda nás finančně podpořit, nebo mít jakýkoli jiný nepříznivý vliv, vyvineme veškeré úsilí k zajištění ochrany tohoto podporovatele. Naše zásady pomoci podporovatelům v obtížných situacích naleznete zde.

12. Vaše práva

Chceme zajistit, aby při používání a uchovávání informací, které nám poskytnete, byla dodržována vaše práva.

Přístup k informacím, které o vás uchováváme – žádost subjektu o přístup

Můžete požádat o kopii informací, které o vás máme k dispozici.  Obvykle je tato služba bezplatná. Je třeba konkrétně uvést, které osobní údaje si chcete prohlédnout, a rovněž je nutné poskytnout důkaz o vaší totožnosti. Můžete zaslat e-mail na access@ciwf.cz

Oprava informací, které o vás uchováváme

Pokud jsou vaše osobní údaje zastaralé nebo nesprávné, na vyžádání je opravíme.

Vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů

Na základě vašeho oznámení odstraníme vaše údaje z naší databáze. To znamená, že veškeré záznamy o vaší osobě budou smazány. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme mít povinnost uchovávat určité informace z právních důvodů. Například v případě finančních údajů jsme povinni je uchovávat po dobu 6 let

Zrušení přihlášení k odběru veškeré marketingové komunikace (ohledně kampaní a získávání finančních prostředků)

Na vyžádání ukončíme veškerou komunikaci týkající se kampaní a získávání finančních prostředků nebo komunikaci prostřednictvím konkrétního kanálu. Pokud jste nám udělili svůj souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Vaše záznamy aktualizujeme nejdéle do 28 dnů.

Omezení zpracování, které provádíme

Pokud nechcete, aby byly vaše informace používány pro účely průzkumů nebo profilování, sdělte nám to. Vaše záznamy aktualizujeme nejdéle do 28 dnů

Přenositelnost informací

Na požádání poskytneme vám (nebo třetí straně, kterou pověříte) vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou spravovány vhodným způsobem, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Obecné informace naleznete také na webových stránkách ÚOOÚ zde: https://www.uoou.cz.

13. Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů?

Jako organizace jsme zavázáni uchovávat vaše osobní údaje v bezpečí. Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené síti a u našich systémů pravidelně monitorujeme případná ohrožení zabezpečení. Přístup k vašim osobním údajům je pečlivě sledován. Mohou k nim přistupovat pouze pracovníci, dobrovolníci a dodavatelé, kteří jsou vázáni příslušnými zásadami a postupy zajišťujícími ochranu vašich informací.

Prověřujeme zásady a postupy všech třetích stran, s nimiž spolupracujeme, abychom zajistili, že jsou v souladu se zákony na ochranu osobních údajů.

14. Kontakt na správce osobních údajů v organizaci Compassion in World Farming

Pokud chcete kontaktovat organizaci Compassion in World Farming v souvislosti s našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo jejich správou, jako například získat přístup k vašim osobním údajům nebo je opravit, obraťte se na našeho správce osobních údajů. Využít k tomu můžete následující způsoby:

E-mail:

Pokud požadujete přístup k osobním údajům, jež o vás uchováváme, uveďte prosím konkrétně, které osobní údaje si chcete prohlédnout, a rovněž poskytněte důkaz o vaší totožnosti.

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou spravovány vhodným způsobem, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Obecné informace naleznete také na webových stránkách ÚOOÚ zde: https://www.uoou.cz.

15. Přenos osobních údajů

Organizace Compassion in World Farming International provozuje síť v rámci celé Evropy a má kancelář i v USA. Všechny naše údaje jsou uloženy v zemích EU a Kanadě. Odesláním svých údajů organizaci Compassion souhlasíte s tímto přenosem, ukládáním a zpracováním. V některých případech mohou být vaše údaje sdíleny v rámci naší sítě. Údaje z EU však nebudou zpracovávány v USA. Pokud spolupracujete se společností Compassion USA, budou vaše údaje přeneseny, zpracovány a uloženy na našich zabezpečených serverech v zemích EU a Kanadě.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.