Ikona hledání

Co znamená, že jsou zvířata schopná cítění?

Znamená to, že si dokáží uvědomovat své pocity a emoce. Může se jednat o negativní pocity, jako je bolest, frustrace a strach. A můžeme tedy předpokládat, že zvířata jako tvorové schopní cítění dokážou vnímat i pocity pohodlí, potěšení, spokojenosti a možná dokonce také velké radosti a štěstí.

Věda odhalila u hospodářských zvířat několik zajímavých schopností:

  • Ovce dokáže rozlišit až padesát tváří dalších ovcí, a dokáže si je pamatovat až dva roky
  • Krávy projevují nadšení, když se jim podaří otevřít branku vedoucí k pamlsku
  • Kvočny učí svá kuřata rozlišovat, kterou potravu mohou sníst
  • Zchromlá kuřata chovaná na maso si vybírají potravu obsahující léky proti bolesti

Vědci jsou přesvědčeni, že schopnost cítění je pro zvířata nezbytná k přežití a umožňuje jim:

  • lépe se poučit ze svých zkušeností a naučit se orientovat ve světě
  • rozlišovat a vybírat si mezi různými předměty, jinými zvířaty a situacemi a uvědomovat si například, kdo nebo co jim může pomoci, nebo naopak ublížit
  • vyznat se v sociálních vazbách a chování dalších jedinců.

Rostoucí zájem vědců o vnímavost zvířat přináší výsledky, které mnoho z nás už dlouho tušilo. A sice, že velké množství zvířat jsou tvorové schopní myslet a vnímat, kterým není jedno, co se s nimi děje.

Prasata v poli heřmánku
TVORŮM SCHOPNÝM CÍTĚNÍ ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK SE CÍTÍ
John Webster, emeritní profesor na bristolské univerzitě

Proč záleží na tom, že jsou zvířata schopna cítění?

Zvířata se vyvinula tak, aby dokázala co nejlépe obstát v divoké přírodě. Základní motivace a vzorce chování hospodářských zvířat se příliš nezměnily ani po tisících let domestikace. 

Průmyslový způsob zemědělství velmi často zcela přehlíží potřeby zvířat a ignoruje, že jsou schopna trpět. V důsledku toho bývá velmi mnoho zvířat rutinně vystavováno bolesti a deprivaci.

Na celém světě se chová každý rok 80 miliard hospodářských zvířat na maso, mléko a vejce. Většina z komerčně chovaných zvířat je zavřená v klecích, úzkých kotcích nebo přeplněných halách. V takto omezujících podmínkách mají zvířata velmi málo nebo žádné možnosti věnovat se svým přirozeným projevům chování, jež jsou pro ně velice důležité.

V zemědělských systémech a praxi se musí neodkladně začít používat metody, které přiznávají zvířatům schopnost cítění a věnují maximální pozornost jejich potřebám. 

Více si přečtěte v naší souhrnné zprávě: Zastav se, dívej se, poslouchej - poznávání schopnosti cítění hospodářských zvířat  (v angličtině) Stop, Look, Listen – recognising the sentience of farm animals.

Zapojit se do boje proti průmyslovým velkochovům nemůže být jednodušší. Začněte odebírat e-mailové novinky od Compassion in World Farming Česko a neunikne vám jediná naléhavá kampaňová akce a ani žádné další způsoby, jak můžete pomoci ukončit týrání hospodářských zvířat.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.