Ikona hledání

Naše organizace vydala řadu užitečných materiálů o mnoha vzájemně propojených problémech týkajících se globálního potravinového systému.

Philip Lymbery, náš globální ředitel, napsal na toto téma tři knihy, v nichž dokumentuje děsivé dopady průmyslových velkochovů na lidské zdraví, volně žijící zvířata a životadárnou půdu, ale také nabízí reálná řešení pro zdravou budoucnost.

Vypracovali jsme také mnoho zpráv, brífinků, stanovisek a dalších užitečných materiálů k těmto tématům: nutnost snížit spotřebu masa, proč by se měly zastavit pokusy o velkochovy chobotnic, charta pro regenerativní potravinovou politiku, skryté náklady průmyslového zemědělství a alternativní bílkoviny.

Ve spolupráci s dalšími organizacemi – včetně Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a institutu Aquatic Life Institute – jsme vypracovali další významné zprávy. Jsme připraveni spolupracovat s podobně zaměřenými neziskovými organizacemi a dalšími mezinárodními organizacemi.

Soupis dat o utrpení: odhalení dálkového obchodu s hospodářskými zvířaty z EU

Naše zpráva (v angličtině) odhaluje, že nedostatečné a zavádějící úřední záznamy zakrývají skutečnou hrůzu a rozsah dálkového obchodu s hospodářskými zvířaty v EU.

Stáhněte (PDF 16,79MB)

Zpráva z investigace v oblasti akvakultury v EU 2023

Na farmách se pstruhy v Polsku bylo zdokumentováno nehumánní porážení, stresující manipulace s rybami a špatné podmínky chovu.

Stáhněte (PDF 6,68MB)

Ptačí chřipka, český souhrn zprávy

Český souhrn zprávy o ptačí chřipce. Bez zásadních reforem intenzivních velkochovů nebude možné zastavit šíření ptačí chřipky ani snížit riziko globální pandemie u lidí.

Stáhněte (PDF 0,88MB)

Ptačí chřipka: skoncovat s ní může jen zásadní reforma chovu zvířat

Zpráva varuje, že bez zásadních reforem intenzivních velkochovů nebude možné zastavit šíření ptačí chřipky ani snížit riziko globální pandemie u lidí (zpráva v angličtině).

Stáhněte (PDF 1,50MB)

Když trpí zvířata, trpíme všichni

V této příručce zjistíte, jak velkochovy ničí nejen životy zvířat, ale i zdraví lidí po celém světě. Materiál je v češtině.

Stáhněte (PDF 3,62MB)

Klimatický nesoulad: Investice do živočišné výroby stojí v přímém protikladu se závazky rozvojových bank sladit své strategie s Pařížskou klimatickou dohodou

Zpráva vyzývá multilaterální rozvojové banky, aby zastavily tok financí do velkochovů a přesměrovaly jej ke zdravějším, humánnějším a udržitelným metodám výroby potravin.

Číst více

Více peněz, více masa

Nejbohatší země světa se projídají k záhubě. Naše přelomová zpráva vypočítává, o kolik procent se musí snížit konzumace živočišných výrobků v bohatých zemích (v angličtině).

Stáhněte (PDF 13,45MB)

Průmyslové velkochovy: Kdo z nich má prospěch?

Zpráva vyvrací mýty, na nichž stojí celý globální agrobyznys průmyslových velkochovů (v angličtině). 

Stáhněte (PDF 0,89MB)

Přehodnocení akvakultury (celá zpráva)

Zpráva vysvětluje, proč se musí evropský akvakulturní průmysl odklonit od intenzivních chovů ryb a přejít na extenzivní systémy, které jsou udržitelnější (v angličtině).

Stáhněte (PDF 8,17MB)

Přehodnocení akvakultury (český souhrn)

Zpráva vysvětluje, proč se musí evropský akvakulturní průmysl odklonit od intenzivních chovů ryb a přejít na extenzivní systémy, které jsou udržitelnější.

Stáhněte (PDF 1,34MB)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.