Ikona hledání

Nový zákon, ale stále nedostatečný

Evropská komise na konci roku zveřejnila nový návrh zákona o přepravě zvířat, ale ten je příliš slabý a nedostatečně chrání zvířata.

Například je i nadále umožněna přeprava neodstavených mláďat, jako jsou telata a jehňata, a vysoce březích samic. Takto zranitelná zvířata by se přitom vůbec převážet neměla.

Právě probíhá veřejná konzultace, během níž mohou lidé zasílat připomínky k návrhu. Než se bude nový návrh zákona na ochranu zvířat při přepravě projednávat v Evropském parlamentu a v Radě ministrů, zjišťuje se takto postoj lidí z Evropy.

Postavte se za trpící zvířata

Přidejte se k tisícům lidí, kteří se už za zvířata postavili, jinak převládnou hlasy zástupců agrobyznysu, pro které je i to malé navrhované zlepšení příliš přísné a chtějí za každou cenu zachovat staré pořádky.

  1. Navštivte stránky, kde se sbírá zpětná vazba.
  2. Klikněte na žluté tlačítko „Zaslat připomínky“, zaregistrujte se přes sociální sítě, Google účet nebo e-mailovou adresu.
  3. Vyberte jazyk, napište připomínky a zvolte, že se konzultace účastníte jako „občan EU“.

Své připomínky prosím pište vlastními slovy, jinak hrozí, že identické příspěvky nebudou zohledněny. Jako podklad pro svůj příspěvek použijte tyto požadavky:

„ZÁSADY PRO PŘEPRAVU ZVÍŘAT MUSÍ BÝT PŘÍSNĚJŠÍ

Pro skutečné zlepšení podmínek přepravy zvířat je potřeba provést několik zásadních změn.

Nejdůležitější je rozšířit maximální 9hodinovou dobu přepravy na jatka tak, aby platila pro všechny druhy přepravy a nebylo možné ji obcházet.

Dále je třeba zavést čtyřhodinový limit pro přepravu drůbeže, králíků a zvířat, která jsou vyřazena z chovu kvůli nízké užitkovosti.

Teplotní limity musí být přísnější, přičemž při venkovních teplotách nižších než 5 °C a vyšších než 25 °C musí být přeprava zakázaná. Je třeba stanovit specifické limity teploty i pro jednotlivé druhy zvířat uvnitř vozidel.

Rovněž je důležité zpřísnit posuzování způsobilosti zvířat k přepravě. Přeprava neodstavených zvířat, jako jsou telata mladší 8 týdnů, jehňata, kůzlata a králíci mladší 6 týdnů, musí být zakázána. A zákaz musí platit také pro přepravu březích samic po uplynutí 40 % doby březosti.

Export živých zvířat za hranice EU je nutné zakázat a nahradit jej přepravou masa, jatečných trupů a genetického materiálu. Pokud se živá zvířata bude nadále exportovat, musí se zavést přísná pravidla pro námořní přepravu, včetně přítomnosti veterinárních lékařů na palubě a povinného vrácení odmítnutých zvířat zpět do EU.

Také je nutné vylepšit podmínky přepravy vodních živočichů týkající se kvality vody, doby hladovění, zásad manipulace s vodními živočichy a pravidel nakládky a vykládky.

Bez těchto opatření nelze zvířata během přepravy před utrpením účinně chránit.“

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.