Ikona hledání

Ryby

Ryby jsou vodní obratlovci žijící v mořských i sladkých vodách. Většina druhů ryb má vysoce vyvinuté smysly, především chuť, citlivý čich a barevné vidění. Díky postranní čáře, zvláštnímu recepčnímu orgánu, dokáží vnímat proudění vody a pohyby ostatních ryb či kořisti.

Ryby jsou vnímavá zvířata; dokáží cítit bolest a prožívat plné spektrum emocí. Vědci odhalili, že ryby vykazují daleko vyšší inteligenci, než jim přisuzujeme. Mají dlouhodobou paměť, složité společenské vazby, schopnost řešit problémy a u některých bylo zaznamenáno i používání nástrojů.

Ryby konzumované po celém světě mohou pocházet buď z úlovků na otevřeném moři, nebo z chovů ryb, takzvaných akvakultur.

Lidé se rybolovem živí po desítky tisíc let, už od dob lovců a sběračů. Akvakultura se začala uplatňovat již 3500 let př.n.l. v Číně, kde se ryby, především kapři, chovali v rybníčcích, jež za sebou zanechala rozvodněná řeka. Některé chované druhy, jako jsou lososi a pstruzi, od té doby prošly selektivním šlechtěním na rychlejší růst a vyšší odolnost k nemocem.

Chov ryb dnes

Fish farm.jpg

Podle některých vědeckých odhadů budou v roce 2048 stavy všech druhů mořských ryb v důsledku nadměrného odlovu zcela vyčerpány. Zároveň dochází k rychlému nárůstu v počtech akvakultur. Asi 5 procent ryb, které jsme snědli v roce 1970, pocházelo z rybích farem. Dnes z umělých chovů pochází již přibližně polovina zkonzumovaných ryb. Každý rok je po celém světě zabito až 120 miliard ryb z farem.

Na farmách ryby musí žít ve velkých počtech a na stísněném prostoru. Umělé chovy vznikají na souši, na řekách, v jezerech či v moři. Naprostá většina lososů a pstruhů, které každoročně zkonzumujeme, pochází z intenzivních akvakultur. Mezi další běžně chované druhy patří kapři, sumci, mořští vlci a tilápie.

Když se z ryb vyrábí krmení pro ryby

Caught fish.jpg

Přestože se akvakultury mohou jevit jako dobré řešení problému s nadměrným výlovem volně žijících ryb, ve skutečnosti mohou tento problém dokonce prohlubovat. Jelikož je mnoho z chovaných druhů ryb masožravých, bývají krmeny převážně ulovenými volně žijícími rybami. Každoročně se z více než 450 miliard ulovených volně žijících ryb vyrábí rybí olej a rybí moučka sloužící jako krmivo pro rybí farmy.

Pokud se volně žijící ryby používají jako krmivo pro rybí farmy, v důsledku to vede k ještě většímu vyčerpávání stavů ryb v mořích a řekách, než kdybychom tyto úlovky konzumovali sami. Tento způsob je opravdu neudržitelný.

Pro představu: k získání jedné tuny faremně chovaných lososů potřebujeme přibližně dvě a půl tuny volně žijících ryb, například ančoviček. Ančovičky jsou malé a k vykrmení jediného lososa rybím olejem jich může být zapotřebí vylovit a zabít až 500.

Způsob lovu a zabíjení volně žijících ryb je velmi bezohledný. Více informací o welfare volně žijících ryb najdete na stránkách www.fishcount.org.uk a o udržitelném rybolovu na stránkách www.msc.org.

Kampaň RyboLove

V roce 2018 jsme spustili kampaň RyboLove , jejímž cílem je změnit vnímání ryb ve společnosti tak, aby byly chápány jako tvorové schopní cítit fyzické i psychické strádání. Zároveň jsme zveřejnili velmi znepokojující záběry z rybích velkochovů z různých zemí světa.

Pokud přemýšlíte, jak si koupit rybu, která co nejméně trpěla a jejíž chov měl co možná nejmenší dopad na životní prostředí, přečtěte si náš článek o Nakupování ryb.

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.