Ikona hledání

Vysoká užitkovost

Divoký předek moderních slepic kur bankivský snáší asi tucet vajec za rok. Během posledních několika desetiletí byly slepice chované pro snášku vajec, tedy nosnice, vyšlechtěny na velmi vysokou produkci vajec. V ČR je průměrná spotřeba kolem 260 vajec na osobu za rok. Moderní komerční nosnice snášejí kolem 300 vajec ročně.

Slepice přirozeně žijí 6 a více let, ale po 12 měsících snášky jejich užitkovost začne klesat. To je doba, kdy se většina komerčních nosnic odveze na jatka a nahrazuje novými. Některé z nich mají to štěstí, že je odkoupí malochovatelé a ony mohou ještě několik let prožít v přirozenějším prostředí a většinou s mnohem lepší péčí. Když se z velkochovu zotaví, začnou opět snášet.


Existuje mnoho problémů týkajících se životní pohody (welfare) nosnic.

Problémy welfare nosnic

Welfare závisí na třech složkách:

  • Fyzické pohodě

  • Psychické pohodě

  • Přirozeném způsobu života.

V intenzivním chovu nosnic jsou všechny tři z nich ohroženy uvězněním v holých bateriových nebo "obohacených" klecích, zdravotními potížemi a zkracováním zobáků.

Odhaduje se, že více než 60 % vajec na světě je produkováno v průmyslových systémech, většinou s použitím holých bateriových klecí.

HOLÉ BATERIOVÉ KLECE

nosnice v holych bateriovych klecich.jpg
Nosnice v holých bateriových klecích

Zatímco v EU byly holé bateriové klece v roce 2012 zakázány, většina nosnic ve zbytku světa se v nich nadále chová. Každá bateriová klec obvykle obsahuje až 10 ptáků. Průměrný prostor na jednoho ptáka v typické holé bateriové kleci je menší než velikost listu papíru A4 a výška klece je dostatečná pouze k tomu, aby umožnila slepici stát. Klece mají obvykle šikmou podlahu z drátěného pletiva a jsou spojeny v řadách naskládaných v několika patrech nad sebou. Každá hala obvykle pojme desítky tisíc slepic v klecích a největší velkochovy mohou mít více než sto tisíc ptáků. Typicky jsou tyto budovy vybaveny umělým osvětlením a ventilací. Slepice v klecích nikdy nepoznají přirozené světlo nebo čerstvý vzduch a svou klec neopustí až do doby, než je odvezou na jatky.

OBOHACENÉ KLECE

Takzvané „obohacené" klece byly vyvinuty, když byly v EU zakázány holé klece. Poskytují jen o trochu více prostoru na jednoho ptáka (ve srovnání s holými klecemi). Měly by dovolovat slepicím více projevů přirozeného chování, jako je hřadování, popelení a hnízdění.
Velikost a vybavení klecí však toto chování stále velmi omezuje.

Hřady jsou příliš nízko (jen pár centimetrů nad podlahou klece), takže slepice nemohou vylétnout tak vysoko, aby byly v bezpečí před vyklováváním peří zdola. Místo a materiál na popelení jsou většinou příliš omezené, takže skutečné popelení neumožňují. „Hnízdo” se skládá pouze z plastových dílců, které visí z horní části klece, což má tvořit částečně oddělené místo pro snášení vajec.


Lucembursko zakázalo používání obohacených klecí pro nosnice a Rakousko a Německo je postupně vyřazují.

slepice v obohacené kleci.jpg
Slepice v obohacené kleci

KŘEHKÉ KOSTI

Moderní komerční nosnice byly vyšlechtěny pro produkci velkého množství vajec. To vyčerpává zásobu vápníku v těle slepice a může to vést k silné osteoporóze (řídnutí kostí) a zlomeninám. K osteoporóze může rovněž přispívat omezený pohyb.

Několik pater přeplněných klecí ztěžuje kontroly a ve velkých halách s klecemi zraněné slepice často umírají bez povšimnutí.

VYKLOVÁVÁNÍ PEŘÍ

vyklovávání peří.jpg

Kvůli stresu a nedostatku podnětů nosnice v klecích často trpí vyklováváním peří. Nosnice často ztrácejí velkou část peří tím, že si ho odírají o drátěné pletivo, a vzájemným vyklováváním. Aby se tomu zabránilo, kuřatům se odstraňuje až jedna třetina zobáků. Zobáky se jim zkracují bez použití anestetik rozžhavenou čepelí nebo speciálním infračerveným zářením, což je pravděpodobně méně bolestivé ale bohužel se tato metoda používá méně často než čepel.

SALMONELA

I když se často tvrdí, že zvířata v klecích jsou lépe chráněna před infekcemi, nedávný průzkum provedený Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) zjistil, že vejce snesená v klecích jsou pravděpodobněji kontaminována salmonelou než ta, která jsou produkována v neklecových systémech.

Existují alternativní metody produkce vajec, které nevyžadují, aby slepice trpěly v klecích.

Alternativní systémy s lepším welfare

V ČR se v alternativních systémech chová pouze kolem 15 % nosnic. Nejvíc je chovů v halách.

HALY A VOLIÉRY

slepice v halovém chovu.jpg
Slepice v halovém chovu

V halových systémech se slepice chovají na jedné ploše, zatímco ve voliérách je několik úrovní plošin nebo hřadů. V Evropě je maximální hustota osazení 9 nosnic na metr čtvereční.


To umožňuje slepicím mnohem větší svobodu pohybu, než je to možné v klecích. Mohou si protahovat a protřepávat křídla a létat. Mohou také projevovat další přirozené chování, jako je klování, hrabání a snášení vajec do hnízda.

VOLNÝ CHOV S VÝBĚHEM A EKOLOGICKÝ CHOV

Tyto systémy nabízejí vysoký potenciál životní pohody zvířat. Poskytují přístup k dennímu světlu a čerstvému ​​vzduchu a slepice mohou projevovat své přirozené chování, jako je chůze, běhání, hřadování, popelení a vyhledávání potravy - semen a hmyzu.

Ve volných chovech s výběhem jsou slepice ustájeny v halách nebo voliérách, ale mají také ve dne přístup do venkovního prostoru s vegetací. V EU musí každá slepice mít nejméně 4 m2 vnějšího prostoru (v systémech bez rotace).

Ekologické systémy také poskytují přístup do výběhu. Ekologické předpisy EU omezují hustotu osazení uvnitř haly na maximálně 6 ptáků na metr čtvereční. 

 

 

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.