Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 11.04.2024

Vyzýváme společnost vyrábějící mořské plody Nueva Pescanova, aby zrušila plány na vybudování celosvětově první farmy chobotnic ve Španělsku.

Nové dokumenty dosvědčují, že kromě ignorování obav z týrání zvířat společnost ve zprávě nezohlednila ani významné hrozby, které by farma představovala pro volně žijící živočichy, životní prostředí a veřejné zdraví

Společně s organizacemi Eurogroup for Animals a AnimaNaturalis naléháme na společnost Nueva Pescanova, aby projekt okamžitě ukončila, protože kromě krutosti vůči chobotnicím je farma v rozporu s jejími vlastními prohlášeními o udržitelnosti. 

Ohrožení delfínů a želv 

Mezi obavy patří, že farma by mohla ohrozit delfíny a želvy v okolí a odpad vypouštěný z farmy by mohl přispět ke znečištění místních vod a emisím CO2. Vláda Kanárských ostrovů považuje pravděpodobnost těchto dopadů za „značně vysokou“.

Společnost na svých internetových stránkách uvádí, že se zavazuje k „zachování biologické rozmanitosti“, „ochraně ekosystému“ a „podpoře cirkulární ekonomiky“. Přesto její vlastní environmentální zprávu týkající se plánované farmy chobotnic v přístavu Las Palmas na ostrově Gran Canaria vláda Kanárských ostrovů považuje za nedostatečnou kvůli obavám, že by farma mohla:

  • Ohrožovat hlukem a znečištěním vody místní volně žijící živočichy, včetně chráněných kytovců (delfínů a sviňuch) a zranitelných mořských želv
  • Představovat riziko pro veřejné zdraví z důvodu používání mořské vody, která není dostatečně kvalitní, aby mohla být použita k výrobě potravin pro lidi.
  • Způsobovat znečištění včetně emisí CO2, šířit zápach a vypouštět odpad, který by mohl významně přispět k již tak silně znečištěným přístavním vodám.
  • Ohrozit chráněný druh řasy cystoseira, která se vyskytuje v okolí.
  • Zahrnovat vysoce neudržitelné postupy, jako je používání volně žijících ryb jako krmiva a vysoká spotřeba energie.

Nedostatečná snaha

Právnička Maria Angeles López Laxová jménem týmu právních expertů Legal Natura, kteří dokumenty zkoumali, uvedla: „Zpráva o životním prostředí společnosti Nueva Pescanova byla nedostatečná a chyběly v ní základní informace, které by vládě umožnily posoudit dopad farmy na životní prostředí a veřejné zdraví. Před udělením povolení je na společnosti, aby prokázala, že farma nebude mít dopad na chráněné druhy nebo neohrozí veřejné zdraví, avšak společnost se nezabývala ani těmi nejzákladnějšími riziky.“ 

Přirození samotáři

Chobotnice jsou jedineční, inteligentní a přirozeně samotářští tvorové, kteří se nehodí do stísněných podmínek, jež jsou typické pro průmyslové velkochovy. To by u nich zvýšilo agresivitu a v konečném důsledku by mohlo vést ke kanibalismu. Chobotnice jsou také masožravé, což znamená, že v zajetí musí být krmeny volně žijícími rybami. To je neudržitelná praxe, která by zvýšila tlak na již tak nadměrně využívané rybí populace. 

V roce 2021 jsme vydali zprávu Velkochovy chobotnic: recept na katastrofu, v níž odhalujeme vědecké důkazy o tom, že chov chobotnic by byl krutý a škodlivý pro životní prostředí. Před rokem jsme spolu s Eurogroup for Animals vydali zprávu Odhaleno: Děsivá realita chovu chobotnic, společnou reakci na plány společnosti Nueva Pescanova chovat ročně přibližně milion těchto inteligentních a jedinečných živočichů v podvodním velkochovu.

Do akcí se zapojily tisíce podporovatelů

Na Světový den chobotnic (8. října loňského roku) jsme spolu s Eurogroup for Animals stáli v čele 75 nevládních organizací, odborníků a osobností veřejného života a poslali jsme vládě Kanárských ostrovů dopis, v němž jsme ji vyzvali, aby tyto plány zamítla. Tisíce příznivců se rovněž zapojily do akce a vyzvaly místního prezidenta, aby velkochov chobotnic zastavil.

Dr. Elena Lara, naše výzkumná pracovnice a autorka zprávy, k tomu říká: „Nejenže by farma s chobotnicemi způsobila krutost vůči těmto přirozeně samotářským a inteligentním zvířatům a byla by neudržitelná z hlediska životního prostředí, ale je také pokrytecké, že společnost Nueva Pescanova prosazuje plány, které jsou v rozporu s jejími vlastními prohlášeními o udržitelnosti.

Keri Tietge, pracovnice pro politiku v oblasti vodních živočichů, Eurogroup for Animals, řekla: „Je neospravedlnitelné zavádět tento nový typ průmyslového velkochovu v době, kdy klimatologové vyzývají k naléhavé změně našich potravinových systémů a k úpravě stravy tak, aby byla udržitelnější. Zasloužíme si něco lepšího než pokračující devastaci životního prostředí kvůli plnění kapes velkých firem a tato neuvěřitelná zvířata si zaslouží něco lepšího než život plný utrpení v uzavřených prostorách.“

Cristina Ibáñez, koordinátorka kampaně v AnimaNaturalis, řekla: „Naše společnost by měla být na cestě k empatičtějšímu a soucitnějšímu zacházení se zvířaty. Pokud bude tato odchylka pokračovat, navzdory odmítavému postoji vědecké obce a velké části společnosti, budeme čelit vážnému narušení těchto hodnot.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.