Jak pomoci

Každý z nás může v každodenním životě přispívat ke zlepšování života hospodářských zvířat, a napomáhat tak k přeměně průmyslových velkochovů na etické chovy šetrné k životnímu prostředí, celé planetě a produkující potraviny prospěšné pro naše zdraví.

  • CIWF usilovně pracuje na změnách legislativy EU potřebných k ukončení utrpení ryb. Jsme přesvědčeni, že ryby stejně jako ostatní hospodářská zvířata by neměly trpět jak během života, tak při usmrcování. Prodej živých ryb znamená zbytečné utrpení.
  • Každý rok jsou z EU vyváženy miliony zvířat do Turecka, na Střední východ a do severní Afriky. Dálková přeprava zvířat na porážku nebo na další výkrm je nejkrutějším obchodem EU. Je nezbytné, aby Evropská komise navrhla právní předpisy, které by toto zneužívání a utrpení ukončily. 
  • Přidejte se k našim kampaním: Podporujte kampaně podpisem pod petice a online akce, finančně či dobrovolnou pomocí při veřejných akcích.
  • Kupujte živočišné potraviny z alternativních humánnějších chovů, z ekologických chovů a z dobře vedených domácích chovů. U vajec, jako u jediné živočišné potraviny, již existuje povinné značení podle způsobu chovu. Doporučujeme vybírat vejce s číslem 1 nebo 0 (z chovů s výběhem či z ekologických chovů) na prvním místě kódu na skořápce každého vejce.
  • Pokud v obchodech, restauracích a jídelnách neexistuje nabídka živočišných potravin z alternativních humánnějších chovů, žádejte, aby takové potraviny začaly nabízet.
  • Snižte spotřebu živočišných potravin tím, že dáte přednost kvalitě před kvantitou. Pokud se na to cítíte, můžete zkusit přejít na stravu bezmasou nebo čistě rostlinnou. Omezení příjmu živočišných potravin má také příznivé účinky na naše zdraví i na životní prostředí.
  • Chovejte vlastní slepice, máte-li vhodné podmínky a jste-li schopni zajistit dobrou péči. Můžete zachránit slepice z velkochovů, například ve spolupráci s iniciativou Slepice v nouzi.
  • Šiřte informace o kruté realitě průmyslových velkochovů a o možnostech podpory alternativních humánnějších chovů.

Průmyslové velkochovy neukončíme přes noc, s vaší pomocí se tak ale stane!