Jak pomoci

Každý z nás může v každodenním životě přispívat ke zlepšování života hospodářských zvířat, a napomáhat tak k přeměně průmyslových velkochovů na etické chovy šetrné k životnímu prostředí, celé planetě a produkující potraviny prospěšné pro naše zdraví.

  • Přidejte se k našim kampaním. Podporujte kampaně podpisem pod petice a online akce:
  • Můžete naše kampaně podpořit také finančně či dobrovolnou pomocí.
  • Kupujte živočišné potraviny z alternativních humánnějších chovů, z ekologických chovů a z dobře vedených domácích chovů. U vajec, jako u jediné živočišné potraviny, již existuje povinné značení podle způsobu chovu. Doporučujeme vybírat vejce s číslem 1 nebo 0 (z chovů s výběhem či z ekologických chovů) na prvním místě kódu na skořápce každého vejce.
  • Pokud v obchodech, restauracích a jídelnách neexistuje nabídka živočišných potravin z alternativních humánnějších chovů, žádejte, aby takové potraviny začaly nabízet.
  • Snižte spotřebu živočišných potravin tím, že dáte přednost kvalitě před kvantitou. Pokud se na to cítíte, můžete zkusit přejít na stravu bezmasou nebo čistě rostlinnou. Omezení příjmu živočišných potravin má také příznivé účinky na naše zdraví i na životní prostředí.
  • Máte-li vhodné podmínky a jste-li schopni zajistit dobrou péči, chovejte vlastní slepice. Můžete zachránit slepice z velkochovů, například ve spolupráci s iniciativou Slepice v nouzi.
  • Šiřte informace o kruté realitě průmyslových velkochovů a o možnostech podpory alternativních humánnějších chovů. Abyste získávali aktuální informace o našich aktivitách, přihlaste se k odběru zpravodaje.

Průmyslové velkochovy neukončíme přes noc, s vaší pomocí se tak ale stane!