Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 18.03.2024

Občanský výbor úspěšné evropské občanské iniciativy (EOI) Konec doby klecové dnes zahájil právní kroky proti Evropské komisi, která nesplnila svůj převratný závazek, že zakáže klecové chovy.

Soudní dvůr v Lucemburku obdržel dokumenty, v nichž výbor uvádí, že Komise nesplnila svůj slib předložit legislativu o zákazu klecí, který dala v reakci na úspěšnou EOI. Tato EOI jako první získala od Komise pevný závazek. Dále výbor vysvětluje, že evropské občanské iniciativy byly zavedeny s konkrétním záměrem poskytnout evropským občanům větší vliv na rozhodování EU a že nedodržením převratného závazku zakázat klece Komise zmaří samotný účel tohoto nového demokratického nástroje. 

V roce 2021 se Komise jasně zavázala, že do konce roku 2023 předloží legislativní návrhy na zákaz klecových chovů v EU, a to v návaznosti na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, kterou podepsalo 1,4 milionu lidí a kterou podpořila koalice 170 nevládních organizací vedená Compassion in World Farming (CIWF). 

První žaloba svého druhu

Tuhle žalobu budeme financovat my a jedná se o první žalobu, která má pohnat Komisi k odpovědnosti za její nečinnost v souvislosti s EOI. V případě úspěchu by Soudní dvůr Komisi přinutil zveřejnit její návrhy v jasném a přiměřeném časovém horizontu a umožnit přístup ke spisu týkajícímu se EOI Konec doby klecové.

Vedoucí naší české pobočky Romana Šonková, která je i členkou občanského výboru iniciativy Konec doby klecové, uvedla: „Evropská komise přislíbila lidem v EU, že předloží návrh na zákaz klecových chovů. Zklamala nejen lidi, ale i 300 milionů zvířat, která každodenně v klecích trpí. Žádné další odklady prostě nelze ospravedlnit. 

Podali jsme žalobu na Komisi jménem zvířat, která sama hlas nemají, a jménem všech lidí z Evropy, kteří tuto iniciativu podpořili, protože věřili, že EOI je skutečně demokratický nástroj, který jim umožní více ovlivnit rozhodovacími procesy v Evropské unii. V našem úsilí nepolevíme, dokud nebudou všechny klece prázdné.” 

Zvířata stále čekají

Více než 300 milionů slepic, prasnic, králíků, křepelek, telat, kachen a hus trpí v klecích po celé EU. Všechna tato zvířata musí snášet kruté zacházení a bezútěšné životní podmínky. Prasnice svá mláďata kojí skrz mříže v kleci tak malé, že se nemůže ani otočit. Králíci a křepelky prožijí celý svůj život v holé kleci a kachny a husy jsou uvězněné v kleci při násilném výkrmu pro výrobu foie gras.

V říjnu loňského roku zjistil Eurobarometr, průzkum veřejného mínění organizovaný samotnou Komisí, že převážná většina 9 z 10 (89 %) občanů EU, tedy přibližně 400 milionů lidí*, se domnívá, že zvířata by se neměla chovat v individuálních klecích. Vědecký poradní orgán Komise, Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), rovněž podpořil postupné zrušení klecí z důvodu špatných životních podmínek u prasat, telat, nosnic, kachen, křepelek a králíků. 

Prasnice v kleci

Komise mlčela

Komise se chystala uveřejnit legislativní návrhy na zákaz klecí na podzim loňského roku, avšak předsedkyně Komise Ursula von der Leyen zřejmě podlehla tlaku zemědělské lobby a zákaz odložila. Její projev o stavu Evropské unie dokonce obsahoval podobné fráze jako dopis, který jí v té době zaslala zemědělská federace Copa Cogeca. 

A to i přesto, že úředníci Komise již provedli všechny příslušné přípravy, hodnocení a konzultace a že návrhy obsahují jasná ustanovení o finanční podpoře, která by zemědělcům pomohla přejít na bezklecové systémy chovu během postupného vyřazování klecí. Toto opatření podporuje i hnutí za lepší životní pohodu (welfare) zvířat, podle kterého by veřejné dotace měly být přesměrovány právě na odměňování zemědělců za přechod na systémy s vysokou úrovní welfare zvířat a šetrnější k přírodě, které jsou prospěšné pro celou společnost. 

Vyjádřete svou podporu sdílením zpráv o právní žalobě na sociálních sítích a označte předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen (@vonderleyen).

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.