Ikona hledání

Několik statistik pro představu

V r. 2017 bylo 28 státy EU vyprodukováno 73 911 tun kaprů obecných. [1] Spolu s Polskem patří Česká republika k největším producentům kaprů v Evropské unii. Česko (stejně tak jako Polsko) vyprodukuje až 25 % kaprů. V roce 2020 se v ČR vylovilo 17 370 tun kaprů. [2] Za tímto statistickým údajem se však může skrývat až 34 milionů zvířat.

Většina kaprů se prodává do obchodů nebo přímo zákazníkovi ještě zaživa (37–40 % na domácím trhu, 45–49 % živých ryb se vyváží). Odhaduje se, že jen cca 10–12 % ryb je zpracováno v rybích zpracovnách. [3]  

Až 85 % všech ryb se prodá před Vánoci. V roce 2021 se vánoční kapři prodávali na 3 000 místech. [4]

Utrpení vánočních kaprů

Než se kapr dostane na štědrovečerní tabuli, urazí dlouhou a strastiplnou cestu, obzvláště ten, který je prodáván jako živý.

Kapři se loví již na podzim při výlovech rybníků. Poté jsou sádkováni. V normálních podmínkách tráví kapr zimu u dna rybníka ve stavu zimního spánku, při němž se mu zpomaluje metabolismus. Vánoční kapr je však neustále převážen a manipulován, a zimní spánek mu tak není umožněn. Živí kapři, kteří jsou nabízeni k prodeji na stáncích či v obchodech, jsou většinou vyhladovělí a vyčerpaní. Pokud takové zvíře vypustíte zpět do řeky nebo rybníka, s velkou pravděpodobností zahyne.

Ze sádek je pak kapr dále převážen do obchodů a na stánky. Samotný transport a přesouvání zvířat z nádrží jsou pro ně velmi stresující a bolestivé. Problém představuje zejména čas strávený na vzduchu, změny ze tmy na světlo (například při vykládce z transportního vozu), teplotní šoky způsobené rozdílnými teplotami a nešetrná manipulace. Při překládání ryb z nádrží jsou zvířata doslova „přesypána“, což může být velmi bolestivé, neboť se ryby mlátí o sebe navzájem a často také o stěny nádrže.[5]

Když už se kapr konečně dostane na místo prodeje, jeho utrpení stále nekončí. Ani způsoby jejich přechovávání v kádích či nádržích v obchodech totiž nejsou přijatelné. Ryby jsou v nich na sebe namačkané a voda je často chudá na kyslík. Alarmující je též fakt, že česká legislativa v podstatě nedefinuje, jakou kvalifikaci by měla mít osoba, která kapra prodává, potažmo usmrcuje. Na stáncích tak většinou pracují brigádníci bez znalostí, jaké se požadují u kvalifikovaných zaměstnanců jatek. Na místě je tedy oprávněná obava, zda jsou ryby zabíjeny humánně a zbytečně netrpí.

Porážka kapra

Velký problém pak představuje zejména prodej živých kaprů, a to hlavně kvůli způsobu, jakým se do domácností přenášejí – většinou v tašce bez vody. Zvíře při takovém přemísťování velmi trpí, neboť se pomalu dusí.

Také stále rozšířený zvyk přechovávání kapra před usmrcením ve vaně pro zvíře představuje velký stres. Důvodem je neznámé a nepřirozené vodní prostředí a teplotní šok způsobený rozdílem teplot vody v kádích a ve vaně. Chlorovaná voda mu navíc může poškodit žábry a dýchací soustavu

V neposlední řadě je třeba upozornit na skutečnost, že někteří lidé (ač s dobrým úmyslem) stále vypouštějí živé kapry zpět do volných vod. Tyto ryby ale pravděpodobně nepřežijí. Kapr není na náhlou změnu teploty fyziologicky uzpůsoben a otráví se svými vlastními metabolity, které není schopen vylučovat. Ryby jsou navíc zesláblé po výlovu a jejich imunitní systém je narušený.

Action Icon
Hlas pro kapra

Přidejte svůj podpis pod petici za konec trápení živých kaprů. Chtějte s námi zákaz prodejte ryb v živém stavu.

Podepsat petici
2. Hlas pro kapra

Vánoce pro kapry 2022

Dejte hlas kaprovi v nové kampani Hlas pro kapra, v níž představujeme svého kapřího „prezidentského“ kandidáta. Nasbírá náš kapr 50 000 podpisů?

Hlasovat můžete prostřednictvím podpisu nové petice, která po Parlamentu ČR požaduje ukončení prodeje konzumních ryb v živém stavu. Petici najdete na www.hlasprokapra.cz

Předvolební plakát kapřího kandidáta

Děkujeme také za sdílení informací z kandidátského profilu na Facebooku či Instagramu, kde máte mimo jiné i možnost použít náš speciální filtr. Jaké by to bylo, kdyby na zdi za vámi visel obrázek kapřího prezidenta? Vyfoťte se a pomozte šířit poselství kapřího kandidáta. 

Máme takto možnost zachránit ročně až 1,5 milionu kaprů před zbytečným utrpením.

Kampaň Hlas pro kapra jsme spustili ve spolupráci s reklamní agenturou werk.camp. Vizuál, který kampani vévodí, byl vytvořen za pomoci umělé inteligence (AI). Jedná se o jednu z prvních českých kampaní, kde byla tato moderní technologie využita.

Více informací najdete zde.

Vánoce pro kapry 2021

Navázali jsme na předchozí ročníky ve snaze zabránit prodeji ryb v živém stavu koncovému spotřebiteli. Při přesvědčování příslušných úřadů a politiků nám pomohly zcela nové odborné dokumenty, které dokazují, že takové jednání není v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání (například studie Mgr. Svitačové a prof. Slavíka z České zemědělské univerzity v Praze s názvem Rizika snížení welfare kaprů při stánkovém prodeji). 

Díky naší iniciativě vydala své odborné stanovisko také Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), která působí jako poradní orgán ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat, v němž se uvádí: „ÚKOZ důrazně doporučuje, aby ryby určené k následné konzumaci byly při prodeji odborně usmrceny prodejcem či jím k tomu určeným a vyškoleným personálem.“ Tomuto dokumentu následně vyjádřila podporu i Komora veterinárních lékařů.

Před Vánoci jsme zveřejnili otevřený dopis ministrovi zemědělství Nekulovi, v němž jsme jej žádali, aby zbytečné utrpení kaprů ukončil. Dopis s více než 6 000 podpisy z řad laické i odborné veřejnosti jsme pak za účasti patronky kampaně, spisovatelky a novinářky Adély Knapové předali náměstkovi ministra Radku Holomčíkovi, který při následné schůzce sdělil, že Ministerstvo zemědělství je otevřené diskusi na dané téma. 

Předání dopisu na MZe

Vánoce pro kapry 2020

V roce 2020 jsme se zaměřili nákup živých ryb na stáncích či v obchodech. Kampaň měla jasné motto: Nekupujte živé ryby!

K rozšíření informací mezi širokou veřejnost pomohlo dojemné video z dílny CIWF, v němž vánoční kapr Karel vypráví svůj nelehký životní příběh - svoji strastiplnou pouť od výlovu v rybníku až po dobu, kdy se dostane na štědrovečerní stůl. Na YouTube jej shlédlo přes 242 000 lidí!

Naši snahu tentokrát podpořily i významné instituce, jakými jsou Státní veterinární správa, která poskytla vyjádření do naší tiskové zprávy, či Rybářské sdružení ČR. Obě organizace spolu s námi upozorňovaly na welfare rizika spojená s koupí živých ryb do domácností. 

animovaný kapr v igelitce

Téma se též podařilo dostat do médií. Zde si například můžete poslechnout přímý vstup Romany Šonkové z CIWF Česko do vysílání ČRo PLUS (začátek v 17:53).

Dál pokračoval i sběr podpisů na petici požadující zákaz prodeje živých ryb na stáncích či v obchodech, kterou již podepsalo více než 9 500 lidí! 

Vánoce pro kapry 2019

V roce 2019 jsme v České republice spustili kampaň Vánoce pro kapry, jejímž cílem je prosadit zákaz prodeje živých ryb na stáncích a v obchodech. Na jaře jsme natočili krátkou anketu, v níž jsme se ptali lidí v ulicích Prahy, jak pohlížejí na prodej živých ryb:

Před Vánoci 2019 jsme zahájili sběr podpisů na petici požadující zákaz prodeje živých ryb a ve spolupráci s agenturou Publicis jsme také spustili osvětovou kampaň o utrpení vánočních kaprů.

Obojí se vydařilo. Posuďte sami:

 • Náš spot, který spolu s peticí tvořil jádro kampaně, zhlédlo na YouTube přes 411 000 lidí.
 • V měsíci, kdy kampaň běžela, se pod petici podařilo nasbírat přes 2 500 podpisů.
 • Na sociálních sítích běžel náš speciální adventní kalendář, v rámci nějž jsme každý den představili jednu zajímavou informaci ze života ryb – těch šťastných v divoké přírodě i těch, které takové štěstí neměly – o vánočních kaprech a jejich utrpení.
 • V Praze jsme naše plakáty umístili do patnácti City light vitrín.
 • Naše dobrovolnice rozdávaly letáčky u kádí s kapry v Praze a Jindřichově Hradci.

Na našem blogu si můžete přečíst podrobnější zamyšlení nad celou kampaní. Děkujeme všem, kteří nám poskytli podporu!

JAK POMOCI?

 • Nepodporujte prodej živých ryb na stáncích či v obchodech a kupujete-li kapra, vyberte již zpracovaného.
 • Vyzkoušejte něco nového a uvařte si na štědrovečerní tabuli jídlo, které pochází ze zdrojů šetrných ke zvířatům i životnímu prostředí. Výborných receptů je plný internet, můžeme doporučit například www.veganotic.cz.

Naše zdroje

 1. www.fishcount.org.uk 
 2. MZe. (2021). Situační a výhledová zpráva ryby. Ministerstvo zemědělství.
 3. MZe. (2021). Situační a výhledová zpráva ryby. Ministerstvo zemědělství.
 4. SVS před Vánoci zkontrolovala takřka 900 prodejců kaprů, závadu zjistila u 3 procent z nich. 
 5. EFSA. (2009a). Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from the European Commission on Species-specific welfare aspects of the main systems of stunning and killing of farmed carp. The EFSA Journal, 1013, 137. 
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.