Ikona hledání

Jak se stalo, že miliardy zvířat každý den nepředstavitelně trpí v rukách člověka, když nás světová náboženství učí, abychom se o zvířata dobře starali a chránili je?

Tuto otázku si klade naše emeritní ambasadorka a bývalá ředitelka Joyce D'Silva ve své nové fascinující knize Animal Welfare in World Religion: Teaching and Practice (Welfare zvířat ve světových náboženstvích: Učení a praxe).

Joyce podepisuje kopii své knihy
©CIWF/Nacho Rivera

Po desetiletích usilovné práce na zlepšení welfare hospodářských zvířat se Joyce, která je zároveň bývalou učitelkou náboženské výchovy, noří do hloubky mnoha krásných a soucitných učení o zvířatech ve světových náboženstvích. Zkoumá, jak se tato učení v praxi často ignorují, a to navzdory důkazům, že zvířata jsou vnímající bytosti schopné cítit bolest, radost, hněv a smutek.

Jedinečný úhel pohledu

Důsledkem této ignorace jsou nekonečné zástupy zvířat trpících ve jménu zábavy a sportu a především v rámci takzvané živočišné výroby ve velkochovech, které přináší devastující následky i pro lidi a životní prostředí. Je proto nanejvýš důležité pochopit nesoulad mezi naším přesvědčením a našimi činy.

Kniha Animal Welfare in World Religions

Joyciina kniha nám k tomu napomáhá tím, že dává zaznít hlasům předních historických náboženských osobností i moderních náboženských vůdců. Je spousta knih, které se věnují náboženským ideologiím, a mnohé další se zaobírají právy a welfare zvířat, avšak dosud jen málo z nich prozkoumalo souvislost mezi těmito dvěma oblastmi a tím, jaký vliv to bude mít na naše zacházení se zvířaty v budoucnu.

Klíčovým poselstvím knihy je výzva všem, včetně náboženských vůdců a věřících, aby tato učení prozkoumali a posunuli životní pohodu zvířat na vrchol žebříčku priorit.

Laskavost a soucit se všemi zvířaty

Joyce říká: „Mnohá učení hlavních náboženství o našem vztahu k ostatním zvířatům mě ohromila a inspirovala, ale vyděsilo mě, jak tato učení leckteří náboženští vůdci a věřící ignorují.

Doufám, že moje kniha pomůže dostat ochranu zvířat mezi priority pro náboženské vůdce a jejich následovníky, a vlastně pro všechny, kdo se zajímají o etické otázky.

Kromě pěti hlavních světových náboženství: judaismu, křesťanství, islámu, hinduismu a buddhismu, se Joyce věnuje také víře a praktikám týkajícím se zvířat u původních obyvatel USA a Austrálie, džinismu, sikhismu a rastafariánství.

Nadšené recenze z prestižních zdrojů

Kniha již sklidila nadšené recenze, mimo jiné od Dr. Jane Goodall, PhD, DBE, zakladatelky Jane Goodall Institute a Poselkyně míru OSN, která uvedla: „Tato kniha je důležitým příspěvkem k pochopení etických a morálních aspektů ochrany zvířat, jak jsou popsány v učeních a praktikách náboženství. Ačkoli není teoložka, dokáže Joyce mistrně nejen převyprávět příběhy, o nichž jsme nevěděli, že mají kořeny v náboženství, ale také nám ukázat, že musíme věnovat pozornost našim vlastním praktikám, které jsou mnohdy v rozporu s naší vírou a náboženským učením.“Aktivistka za práva zvířat, herečka a naše patronka Joanna Lumley o knize řekla, že je: „Plná optimismu a spousty překvapení. Zoufale potřebujeme společně spolupracovat na zlepšení údělu hospodářských zvířat. To prospěje i volně žijícím živočichům, celému životnímu prostředí a nám samotným. A tahle vynikající kniha nám může pomoci dosáhnout tohoto cíle.

Autorka knihy Joyce s krávou

Nenechte si knihu ujít

Kniha Animal Welfare in World Religion: Teaching and Practice je nezbytným čtením pro kohokoli, kdo se zajímá o ochranu zvířat, náboženství a jejich vzájemné propojení.

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.