Ikona hledání

2022: mimořádný pokrok v nesnadných časech

Letošní rok plynul ve znamení nebývalých celosvětových problémů. Pro hospodářská zvířata to však byl i rok plný naděje a pokroku. Společně jsme udělali velký krok kupředu směrem k udržitelnému potravinovému systému bez krutých klecových chovů.

Vaše neochvějné rozhodnutí mluvit za ty, kteří hlas nemají, je inspirativní. A stejně tak ohromující je i vaše neustálá podpora naší práce v CIWF.

Soucit jednotlivců, akce po celém světě

I letos jste nám opět dokázali, že jedinci z celého světa, kteří jsou spojeni soucitem, dokáží proměnit budoucnost pro hospodářská zvířata.

Příznivci CIWF provedli 3 243 056 akcí proti týrání a nespravedlnosti v průmyslových velkochovech:

 • Lobovali jste u politických představitelů a tvůrců politik prostřednictvím petic, e-mailů, dopisů, veřejných protestů a shromáždění
 • Podpořili jste naléhavé výzvy a s kreativitou a odvahou jste se zapojili do fundraisingových událostí a sponzorovaných výzev
 • S vašimi štědrými měsíčními příspěvky jste poskytli kampaním CIWF životaschopnost, vytrvalost a sílu.

Ať už osobně nebo online, dokázali příznivci CIWF vyslat zprávu na obranu hospodářských zvířat MILIONŮM lidí:

 • I nadále jste na Facebooku, Instagramu a Twitteru rozpoutávali bouře. V roce 2022 jste jen na mezinárodní den STOP přepravě zvířat vyslali 37 000 tweetů s hashtagem #BanLiveExports a potenciálním dosahem přes 41 MILIONŮ zhlédnutí. 
 • A v neposlední řadě jste pomohli zajistit, aby výzva k ukončení týrání hospodářských zvířat byla slyšena nebo viděna ve více než 26 MILIARDÁCH případů po celém světě, a to prostřednictvím televize, rádia a tisku.

O tom, že každý globální cíl potřebuje celosvětové hnutí zapálených jedinců, není pochyb.

Každé vítězství pro zvířata ukazuje, že tento důležitý boj je ve velmi dobrých rukách: VAŠICH

montage of campaign and fundraising events

 

 

Jste mocnou silou, která může přinést změnu

Vlády a tvůrci politik mohou mít velký vliv (dobrý, nebo špatný) na život hospodářských zvířat. Ale ke svým rozhodnutím nepřicházejí ve vzduchoprázdnu. V roce 2022 jste pomohli přesvědčit ty, kteří rozhodují, aby zakročili proti krutostem v chovech zvířat.

Konec doby klecové

Konec doby klecové

Historické vítězství v EU proti klecovým chovům

Číst více

Letos jsme tuto kampaň posunuli ještě o kousek výš, abychom ochránili vaše historické vítězství v EU proti klecovým chovům.

Poté, co Evropská komise v červnu 2021 oznámila, že připraví návrh zákona, který by postupně ukončil klecové chovy pro 300 milionů zvířat každý rok, začali zástupci průmyslových velkochovů intenzivně lobbovat proti takovému zákazu.

Proto jsme zadali vypracování zprávy, která prokázala, že farmáři mohou sehnat prostředky na odklon od klecí. A vydali jsme také novou šokující investigaci ok utrpení prasnic zavřených v klecích. Tím jsme pomohli vytvořit tlak veřejnosti proti takovému týrání.

Co bude dál?

S vaší podporou:

 • Budeme i nadále požadovat, aby Evropská komise dodržela svůj závazek vypracovat legislativní návrh na postupné ukončení klecových chovů, a budeme se dále snažit přesvědčit jednotlivé členské státy EU, aby zákaz klecových chovů podpořily.
 • Vzhledem k nové právní výzvě ze strany producentů vepřového masa bude CIWF USA spolu s dalšími organizacemi na ochranu welfare zvířat pokračovat v boji za dodržování kalifornského zákazu klecových chovů.
Stop přepravě živých zvířat

Stop přepravě živých zvířat

Hnutí proti přepravě živých zvířat

Číst více

Na začátku roku 2022 vynesla celoevropská petice s 900 000 podpisy vedená CIWF, Four Paws a WeMove do popředí ohromné občanské hnutí proti přepravě živých zvířat.

Poté se přes 130 organizací ze 45 zemí spojilo v protestu na mezinárodní den STOP přepravy živých zvířat. A ve Spojeném království je i nadále ve hře zákaz vývozu živých zvířat z Velké Británie poté, co byl návrh zákona o welfare hospodářských zvířat přesunut na parlamentní zasedání v roce 2022–2023.

Mezitím Evropská komise znovu reviduje předpisy k přepravě živých zvířat v rámci EU. Poslanci Evropského parlamentu už nemůžou být na pochybách, že jejich voliči požadují konec tohoto krutého a zbytečného obchodu.

Co bude dál?

S vaší podporou:

 • Budeme stále vyvíjet tlak na novou vládu Spojeného království, aby dodržela sliby, které dala předchozí vláda, a to zejména zákon o welfare hospodářských zvířat, a požadovat schválení zákazu vývozu živých zvířat ve Velké Británii.

 • Budeme i nadále požadovat, aby evropská legislativa zahrnovala zákaz vývozu hospodářských zvířat na výkrm nebo porážku mimo EU.

Zachraňme naše antibiotika

Zachraňme naše antibiotika

Nová legislativa bude bránit preventivnímu používání

Číst více

28. ledna 2022 vešla v platnost nová evropská legislativa, kterou jste pomáhali zajistit: od nynějška je nelegální, aby farmáři v EU používali antibiotika rutinním způsobem k prevenci onemocnění ve zdravých skupinách zvířat či ke kompenzaci špatného zacházení se zvířaty nebo hygieny chovu. Tohle znamená významný posun k ukončení využívání zásadních humánních léčiv pro udržování zdraví škodlivých a krutých průmyslových velkochovů v chodu.

Co bude dál?

S vaší podporou:

 • Pomůžeme zajistit zavedení úplného zákazu v celé EU týkajícího se rutinního používání antibiotik v chovech a budeme se dál zasazovat o rovnocennou legislativu ve Spojeném království.
Zvládli jste to! Zákon o vnímavosti zvířat

Zvládli jste to! Zákon o vnímavosti zvířat

Pro obratlovce, korýše a chobotnice

Číst více

V dubnu dosáhla pět let trvající kampaň vedená příznivci CIWF těžce vybojovaného cíle: právní předpis Spojeného království uznal, že zvířata dovedou vnímat bolest, utrpení a radost.

Zákon o welfare (vnímavosti) zvířat obnoví zásadní ochranu zvířat, která byla ztracena po Brexitu. Rovněž je o něco pokrokovější než právní předpisy EU, protože zřizuje nezávislý Výbor pro vnímavost zvířat, který má kontrolovat vládní politiky.

Zákon uznává schopnost myslet a cítit u obratlovců, a také u humrů, chobotnic a krabů. Je to obrovský průlom v boji za ochranu jejich welfare.

Co bude dál?

S vaší podporou:

 • Budeme dále usilovat o to, aby se požadavky na lepší welfare kuřat - Better Chicken Commitment (BCC) promítly do právních předpisů EU a vnitrostátních politik.
Změňte názor na ryby...a na chobotnice

Změňte názor na ryby...a na chobotnice

Bojujeme proti komerčním chovům

Číst více

Naše průlomová zpráva o velkochovech chobotnic dosáhla potenciálního mediálního dosahu 2,5 miliardy lidí. Kromě toho jsme zesílili odpor proti plánům na vybudování první komerční farmy chobotnic na světě ve Španělsku.

Evropská komise právě přezkoumává právní předpisy týkající se hospodářských zvířat, a proto již více než 50 000 lidí podepsalo naši petici požadující přísnější pravidla na ochranu welfare přibližně jedné miliardy ryb chovaných ročně.

Co bude dál?

S vaší podporou:

 • Budeme upozorňovat na devastující závislost chovů ryb na krmivu z volně žijících ryb a budeme prosazovat, aby se směrnice EU o welfare zvířat důkladně zabývaly všemi aspekty welfare chovaných ryb.
Hospodářská zvířata v Asii

Hospodářská zvířata v Asii

Granty pro hospodářská zvířata

Číst více

Co bude dál?

S vaší podporou:

 • Budeme pokračovat v budování občanského hnutí za hospodářská zvířata v Japonsku, Indonésii a Jižní Koreji prostřednictvím našeho grantového programu pro Asii.

Promeňujeme výrobu potravin

Více než 2,5 miliard zvířat bude od nynějška mít každý rok prospěch z vaší podpory programu Compassion in Food Business (Soucit v potravinářství).

Společně pomáháme potravinářským společnostem, aby se obrátily zády k  průmyslovým velkochovům a přesvědčujeme je, aby dostály svým závazkům k lepšímu welfare.

1. Oceňujeme celosvětový pokrok

Oceňujeme celosvětový pokrok

Číst více

Ocenění Good Farm Animal Welfare Awards motivují a oceňují ty potravinové společnosti, které udělaly správnou věc pro hospodářská zvířata.

Naše každoroční ocenění Good Farm Animal Welfare Awards (Ceny za dobrý welfare hospodářských zvířat) motivují a oceňují ty potravinové společnosti, které udělaly správnou věc pro hospodářská zvířata.

V roce 2022 se udílení cen vyznačovalo řadou „prvenství“ a skutečně globálním dosahem: 

 • Bylo uděleno 27 ocenění za opatření, ze kterých bude mít prospěch více než 138 milionů zvířat každý rok
 • Skupina Compass Group (UK & Ireland) obdržela jako první plné ocenění Planet Friendly Award za svůj závazek ke snížení živočišných proteinů o 25 % do roku 2025

 • Společnost Carrefour se stala prvním velkoobchodníkem v Brazílii, který dostal ocenění za prosazování lepších standardů pro slepice

 • Naše první ocenění v Thajsku identifikovalo udržitelné hospodaření společnosti Hilltribe Organics

 • Skupina ZOO GROUP se stala první čínským kavárenským řetězcem, který vyhrál ocenění Good Egg Award (cena Dobré vejce)

 • Maloobchodní řetězec Shunrakuzen v Japonsku a přední producent vajec Huevos Guillén ve Španělsku obdrželi první ocenění Good Egg Award.

Co bude dál?

S vaší podporou budeme:

 • vést firmy k dodržování jejich závazků na bezklecová vejce
 • získávat závazky na bezklecová vejce od předních potravinářských firem v Evropě, Číně a Asiiprosazovat dobré životní podmínky ryb v globální korporátní agendě, a to tak, že u vlivných potravinářských společností budeme usilovat o zajištění lepšího welfare ryb při chovu i porážce.
 • spolupracovat s potravinářskými společnostmi na snižování závislosti na potravinách živočišného původu a na podpoře rozvoje regenerativního zemědělství šetrného ke zvířatům

V čele potravinové revoluce

Stále více lidí si uvědomuje, že intenzivní zemědělství a vysoká spotřeba masa ohrožují lidské zdraví a životní prostředí a jsou zničující i pro zvířata. Náš potravinový systém potřebuje změnu. A vy stojíte v jejím čele.

Monumentální vítězství

Monumentální vítězství

Číst více

Poté, co 93 zemí na pátém zasedání Shromáždění OSN pro životní prostředí přijalo historickou rezoluci, bude na celosvětové úrovni oficiálně uznána kritická souvislost mezi welfare zvířat a environmentálními krizemi.

Klíčovou roli při začlenění této výzvy do zprávy Programu OSN pro životní prostředí sehráli  zástupci CIWF. Cílem je lépe porozumět tomu, jak může zlepšení welfare zvířat pomoci zastavit úbytek druhů, regenerovat ekosystémy a zmírnit klimatickou změnu, znečištění a riziko budoucích pandemií.

Průlomové odhalení

Průlomové odhalení

Číst více

V srpnu 2022 jsme byli svědky vydání knihy Sixty Harvests Left (Zbývá šedesát sklizní). Jde o nový klíčový nástroj v boji proti průmyslovým velkochovům.

Tato kniha, kterou napsal globální ředitel CIWF a jejíž název vychází z děsivého varování OSN o stavu světové půdy, odhaluje, jak korporátní agropodniky se svými velkochovy, klecemi a závislostí na chemických přípravcích ohrožují vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, a přírodu, které si ceníme nade vše.

Upozorňuje také na průkopníky, kteří usilují o oživení krajiny, a zkoumá, jak můžeme zajistit životadárnou budoucnost pro divokou přírodu, hospodářská zvířata, lidi a půdu, na které stojí celý náš život.

Jedinečná příležitost

Jedinečná příležitost

Číst více

V roce 2022 jsme ještě zintenzivnili výzvu ke snížení celosvětové spotřeby masa . Politickým vůdcům států a regionů s vysokou spotřebou masa jsme zaslali naši „mapu snižování spotřeby masa“ a mezinárodní petici.

Během klimatického summitu COP27 v egyptském Šarm aš-Šajchu jsme odstartovali naši dosud nejambicióznější globální kampaň s názvem Konec velkochovů. Spolu s partnerskými organizacemi vyzýváme k uzavření dohody OSN o transformaci potravinového systému a ke konci průmyslových velkochovů.

Naděje z Farmy na vidličku

Naděje z Farmy na vidličku

Číst více

V květnu 2022 byla občany vedená Konference o budoucnosti Evropy uzavřena zprávou pro předsednictví EU, která vyzývá k přechodu na udržitelnější stravování a vyšší welfare zvířat.

Následovala poté, co Evropský parlament koncem roku 2021 přijal strategii „Z farmy na vidličku“ pro „spravedlivý, zdravý a k přírodě šetrný potravinový systém“. CIWF tvrdě lobboval za tento výsledek, který by měl připravit půdu pro lepší standardy welfare zvířat.

Celosvětová vize

Cow laying down in a field of yellow flowers
© iStock

Cílem Compassion je s vaší podporou dosáhnout celosvětového konsenzu, že se zemědělství musí změnit.

Usilujeme o přijetí mezinárodních závazků, včetně dohody OSN, k prosazení lepšího a humánního potravinového systému, který bude prospěšnější pro zvířata, lidi i planetu. Tento cíl je ambiciózní, ale s vaší vizí a podporou víme, že je dosažitelný.

V roce 2023 se na naší konferenci „Vymírání nebo regenerace“ sejdou vlivní politici, vědci a kulturní osobnosti, aby společně hledali odpovědi na klimatickou krizi a krizi welfare zvířat.

Vytvoříme silné hnutí organizací a občanů, které bude pohánět vpřed kampaň „Konec velkochovů“ vyzývající OSN k opatřením proti průmyslovým velkochovům. A budeme nutit hlavní finanční instituce, aby podporovaly produkci potravin s vyšším welfare.

A s každou úspěšnou kampaní za zákaz týrání zvířat a s každou velkou potravinářskou společností, která se zaváže snížit spotřebu masa, společně položíme další základy pro lepší budoucnost. Pro zvířata, lidi i naši planetu.

Děkujeme vám

Naše práce v CIWF je závislá na štědrosti a velkorysosti našich dárců a lidí, kteří nám pomáhají v boji proti průmyslovým velkochovům, chrání s námi zvířata a proměňují celosvětový potravinový systém k lepšímu.

Chtěli bychom poděkovat každému člověku i organizaci, kteří nám v uplynulém roce poslali dar, a také všem, kteří na CIWF pamatovali ve své závěti.

PŘÍJMY

CIWf Income 2022 £14029117
purple circle
£5 942 139 Velké dary a granty
green circle
£4 435 3923 Individuální dary
yellow circle
£3 568 617 Závěti
light purple circle
£82 438 Příjem z investic

výdaje

CIWf expenditure 2022 £11628070
green circle
£5 552 327 Kampaně proti velkochovům
yellow circle
£2 894 547 Proměna potravinového průmyslu
grey circle
£3 146 568 Získávání zdrojů
light grey circle
£34 628 Náklady na správu investic

 

2021–2022 global impact review

Ještě CIWF neznáte?

Přidejte se k nám!

Budeme vám posílat pravidelné novinky o aktuálním vývoji našich kampaní a budete mezi prvními, kdo se dozví o nových akcích, kterými můžete pomoci hospodářským zvířatům k životu, který stojí za to žít.

Photo credits: © iStock, © CIWF

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.