Ikona hledání

Rok, kdy se svět postavil za hospodářská zvířata

Tento rok byl pro Compassion in World Farming (CIWF) a miliardy hospodářských zvířat na celém světě, za jejichž ochranu nám pomáháte bojovat, opravdu mimořádný.

Společně jsme proplouvali globální pandemií a přitom jsme se dál soustředili na naše poslání ukončit průmyslové velkochovy a budovat udržitelnou budoucnost pro všechny.

Díky tomu, že jste se nevzdali a nepodlehli překážkám, se svět stává laskavějším místem pro hospodářská zvířata.

Děkujeme vám, že jste i v těch nejtěžších podmínkách měnili svět k lepšímu.

Rychlé odkazy:

 

Obrovské vítězství na cestě ke konci doby klecové

Obrovské vítězství na cestě ke konci doby klecové

Zavírání hospodářských zvířat do klecí je nehumánní a zastaralé. Věznění za mřížemi jim brání v přirozeném chování a je to tristní odraz naší společnosti. Díky vám je však konec doby klecové o velký krok blíž.

Evropská komise 30. června 2021 oficiálně odpověděla na naši rekordní evropskou občanskou iniciativu (EOI), v níž téměř 1,4 milionu lidí požadovalo zákaz všech klecových chovů.

Komise oznámila, že navrhne právní předpisy, které postupně ukončí používání klecí pro hospodářská zvířata ve všech 27 členských státech EU. To znamená, že z klecí bude jednou provždy vysvobozeno více než 300 milionů slepic, prasat, telat, králíků, kachen, hus a křepelek.

 • Díky vám se spojilo 170 organizací z celé Evropy, aby uskutečnilo dosud největší evropskou občanskou iniciativu pro zvířata.
 • Díky vám podpořilo kampaň proti klecím více než 140 vlivných vědců, 10 velkých potravinářských společností, poslanci Evropského parlamentu a dokonce i jednotliví evropští komisaři.
 • A díky vám se Evropská unie chystá ukončit dobu klecovou.

Co dál?

 • Evropská komise má do konce roku 2023 předložit legislativu zakazující klece. Budeme ji nutit, aby tento slib dodržela.
 • Komise posoudí proveditelnost zákazu klecí od roku 2027. Společně budeme spolupracovat s členskými státy a občany, abychom zabránili tomu, že zákaz bude odložen nebo zablokován mocnými skupinami, které mají na klecových chovech své zájmy.
 • Když se velké potravinářské společnosti zavážou k bezklecovému chovu, prospějí tím milionům zvířat. Budeme i nadále pomáhat podnikům zlepšovat život zvířat a veřejně informovat o jejich pokroku na cestě k ukončení klecového chovu nosnic prostřednictvím naší každoroční celosvětové zprávy EggTrack (Stopování vajec).
Během projektu evropské občanské iniciativy bylo tolik temných chvil, bezesných nocí naplněných tichými pochybnostmi. Ale společně jsme vytrvali. Znovu jsme se zorganizovali a pokračovali v našem úsilí dál. Naše strategie zafungovala a my přinášíme neuvěřitelnou změnu pro hospodářská zvířata. Je hmatatelná, je skutečná a stalo se to díky vám.

Sean Gifford, globální ředitel kampaní, CIWF

 

Další pokrok v tažení proti klecím

Další pokrok v tažení proti klecím

Další tři americké státy, Colorado, Utah a Nevada, uzákonily zákaz klecí pro slepice.

1. USA

Další pokrok v tažení proti klecím

Díky kampani české organizace na ochranu zvířat ve spolupráci s Compassion in World Farming byl v České republice přijat zákaz chovu nosnic v klecích. Zákon vstoupí v platnost v roce 2027 a zlepší život více než 4,5 milionu zvířat.

2. Česká republika

Další pokrok v tažení proti klecím

Od roku 2025 bude ve Flandrech v Belgii zakázáno chovat samice králíků, jejichž mláďata jsou chována na maso, v klecích.

3. Belgie

 

Zastavujete vývoz živých zvířat

Zastavujete vývoz živých zvířat

Každoročně musí miliony zvířat na celém světě snášet strastiplné cesty na dlouhé vzdálenosti po souši nebo po moři. Výsledkem může být vyčerpání, dehydratace, hlad, stres, ušlapání, zranění a dokonce smrt.

Díky intenzivnímu politickému lobbingu a vaší neúnavné kampani však Evropská unie i Spojené království přijímají opatření proti obchodu s živými zvířaty určenými k porážce a výkrmu.

Pokrok v EU

V roce 2020 Evropský parlament drtivou většinou hlasů odhlasoval vytvoření vyšetřovacího výboru pro přepravu živých zvířat. Výbor vyšetřuje porušování a špatnou administraci právních předpisů EU týkajících se přepravy živých zvířat.

Evropská komise se mezitím rovněž zavázala přezkoumat nařízení o ochraně zvířat během přepravy.

Přinášíme vaši výzvu do centra dění. Dosud svůj hlas přidalo více než 500 000 lidí, kteří požadují zákaz vývozu živých zvířat mimo EU.

Britský zákaz vývozu živých zvířat

V prosinci 2020, po měsících cílené kampaně, zahájila britská vláda konzultace o plánech na zákaz vývozu živých zvířat.

Okamžitě jsme spustili petici, kterou podepsalo 111 295 lidí a která byla předložena ke konzultaci. Více než 27 000 příznivců Compassion in World Farming také vyzvalo skotskou vládu, aby se zavázala k ukončení tohoto obchodu.

Vaše hlasy byly vyslyšeny.

Ve svém volebním manifestu pro rok 2021 provedla Skotská národní strana překvapivý obrat a zavázala se zakázat vývoz živých zvířat. Následně 8. června 2021 zveřejnila vláda Spojeného království návrh zákona o ochraně zvířat.

Pokud bude tento návrh zákona schválen, zakáže vývoz živých zvířat na výkrm nebo porážku z Anglie, Walesu a Skotska nebo přes jejich území.

Co bude následovat?

 • Společně navážeme na vaše vítězství proti britskému vývozu živých zvířat a nedávný pokrok v Evropě tím, že zintenzivníme naše požadavky na:
  • okamžitý zákaz vývozu živých hospodářských zvířat na výkrm nebo porážku mimo Evropskou unii
  • osmihodinový limit pro přepravu živých zvířat v rámci členských států nebo mezi nimi
  • zákaz přepravy neodstavených zvířat v rámci EU.
 • Budeme i nadále pomáhat globálním společnostem přejít na humánní alternativy dálkové přepravy zvířat a budeme oceňovat ty, kteří ukončí vývoz živých zvířat ve svém dodavatelském řetězci.
Po desetiletí stojí příznivci Compassion in World Farming prostřednictvím veřejných protestů, politického lobbování a sdílení našich šokujících investigací v čele kampaně za ukončení vývozu živých zvířat ze Spojeného království. Navzdory všem překážkám jste se nikdy nevzdali. A nyní se vám konečně podaří tohoto pozoruhodného zákazu dosáhnout.

Nick Palmer, vedoucí CIWF ve Velké Británii

 

 

Další pokrok v oblasti vývozu živých zvířat

Další pokrok v oblasti vývozu živých zvířat

V červnu 2021 se aktivisté v nejméně 40 zemích spojili při příležitosti šestého ročníku Mezinárodního dne akce STOP přepravě živých zvířat.

Zúčastnilo se ho více než 150 organizací. Svůj názor vyjádřili patroni Compassion in World Farming, mezinárodní celebrity a dokonce i politici. A tweety obsahující #BanLiveExports měly potenciální dosah přes 62 milionů zobrazení.

1. Mezinárodní den proti transportům

Další pokrok v oblasti vývozu živých zvířat

V dubnu 2021 přijal Nový Zéland bezprecedentní opatření, kterým zakázal veškerý vývoz živých zvířat po moři.

Toto obrovské vítězství místní i celosvětové kampaně znamená, že export bude postupně ukončen během dvou let, a tím skončí utrpení desítek tisíc krav ročně.

2. Nový Zéland

Další pokrok v oblasti vývozu živých zvířat

V roce 2020 tři německé spolkové země, Severní Porýní-Vestfálsko, Dolní Sasko a Braniborsko, omezily vývoz živých zvířat mimo EU z důvodu obav o dodržování právních předpisů o ochraně zvířat.

3. Německo

 

Kampaň na ochranu ryb Rybolove

Kampaň na ochranu ryb Rybolove

Chov ryb je nejrychleji se rozvíjející oblastí průmyslové živočišné výroby, která způsobuje nezměrné utrpení.

Poškozuje také životní prostředí a volně žijící živočichy. Poptávka po krmivu pro chované ryby je spojena s odlesňováním kvůli produkci sóji a s odlovem přibližně 500 miliard volně žijících ryb ročně.

Certifikace welfare ryb

V roce 2020 CIWF prozkoumal standardy welfare pěti největších systémů certifikace ryb a zjistil, že ryby mohou vést strastiplný život v přeplněných nádržích a podmořských klecích či dlouze a krutě trpět při usmrcování.

Příznivci CIWF zaslali více než 425 000 e-mailů, v nichž tyto systémy vyzvali, aby více chránily welfare zvířat. Pokud budou nové požadavky na chov nebo porážku ryb, které doposud oznámily organizace Global GAP, Friend of the Sea a Best Aquaculture Practices, závazné, mohlo by z toho mít prospěch více než tři miliardy ryb ročně.

Odhalení utrpení lososů

V březnu 2021 jste pomohli odhalit setrvalé týrání lososů ve skotských průmyslových velkochovech.

Naše šokující záběry ukázaly ryby s mořskými vešmi, které jim požírají kůži, chaluhy rostoucí z otevřených ran, lososy plavající ve špinavé, odkysličené vodě a mrtvé ryby ponechané mezi živými v přeplněných, holých klecích.

Vyšetřování vyvolalo mezinárodní šok, vzbudilo velký zájem médií a podnítilo akce aktivistů po celém světě.

Pod náš otevřený dopis, který naléhá na skotskou vládu, aby zastavila rozšiřování těchto podmořských průmyslových velkochovů, dosud připojilo svůj podpis více než 130 000 lidí.

Pokrok v EU

Po intenzivním lobbyingu CIWF Evropská komise souhlasila se zveřejněním nových strategických pokynů pro udržitelnou akvakulturu, které se poprvé zabývají welfare ryb. Těmito pokyny se bude řídit politika a využívání dotací v EU až do roku 2030.

Navíc díky zapáleným ochráncům zvířat, jako jste vy, se Výbor Evropského parlamentu pro rybolov chystá provést studii o welfare ryb. To by mohlo být důležitým krokem k přijetí zásadních právních předpisů, které by zohledňovaly potřeby ryb.

Co dál?

 • Prostřednictvím přímého dialogu a spoluprací s Aliancí pro vodní živočichy pomůžeme zajistit, aby systémy certifikace ryb dosáhly měřitelného pokroku v oblasti welfare ryb.
 • Prostřednictvím veřejného tlaku a lobbingu navážeme na naše úspěchy v EU a pomůžeme zajistit národní a mezinárodní legislativu na ochranu ryb.
 • Společně povedeme kampaň na ochranu zvířat na vznikajícím globálním trhu s chobotnicemi a dalšími hlavonožci chovanými na farmách.
K dosažení tolik potřebného zlepšení welfare ryb je zapotřebí obrovského odhodlání, protože jde o téma, které je stále velmi málo na pořadu dne politiků. Podpora veřejnosti při prosazování těchto důležitých změn je zásadní a nesmírně cenná. Je také velmi motivující vidět, jak lobbování a technická práce, kterou děláme v zákulisí, ovlivňuje politické prostředí. To, že v nových pokynech Komise EU pro udržitelnou akvakulturu je celá část věnovaná welfare ryb, je důkazem, že můžeme pro ryby dosáhnout významných změn.

Dr Krzysztof Wojtas, vedoucí oddělení politiky v oblasti ryb

Další pokrok k větší ochraně ryb

Další pokrok k větší ochraně ryb

V rámci programu určeného pro potravinářské podniky Good Farm Animal Welfare Awards 2021 jsme ocenili inovativní, humánnější metodu porážky krevet společnosti Hilton Seafood UK, která jen v prvním roce omezí utrpení více než 100 milionů zvířat.

1. Spojené království

Další pokrok k větší ochraně ryb

Po intenzivní kampani CIWF a Polské koalice pro kapry se Carrefour Polska stal posledním supermarketem, který ukončil prodej živých kaprů o Vánocích. To znamená, že osm velkých polských maloobchodních řetězců se nyní zbavuje této kruté praktiky.

2. Polsko

Další pokrok k větší ochraně ryb

V roce 2021 zákonodárci v argentinské provincii Tierra del Fuego (Ohňová země) jednomyslně odhlasovali zákaz chovu lososů v podmořských sítích.

Tímto krokem, přijatým z důvodu obav o životní prostředí a ekonomiku, Argentina kandiduje na světové prvenství v zákazu velkochovu lososů na farmách.

3. Argentina

 

Lepší svět pro kuřata

Lepší svět pro kuřata

Pokud bychom spočítali, kolik zvířecích životů může vaše podpora ovlivnit k lepšímu, zcela jistě by na prvním místě byla kuřata.

European Chicken Commitment (ECC, Evropský závazek pro kuřata)

V roce 2017 jsme se spojili s dalšími neziskovými organizacemi a apelovali na potravinářské společnosti, aby vytvořily závazky pro vyšší welfare kuřat chovaných na maso. Od té doby se více než 270 evropských a 200 amerických společností zavázalo, že do roku 2026 (2024 v USA) budou chovat pouze pomaleji rostoucí kuřata, v lepších podmínkách a používat humánní metody porážky.

My v CIWF tento vývoj podporujeme poskytováním poradenství pro firmy, pořádáním průmyslových fór, odstraňováním zdánlivých překážek ke zlepšení welfare zvířat a aktivitou v rámci Assurance Schemes (systém certifikací týkajících se především bezpečnosti potravin, welfare zvířat atd.).

Jen v roce 2020/21 se k závazku lepšího welfare kuřat přidaly i velké korporace jako Burger King, Nando’s, Pizza Express, Friday’s a Greggs ve Spojeném království; KFC, Groupe Schiever, Fleury Michon, E. Leclerc a Groupe Holder ve Francii; Carrefour v Polsku a Subway a HelloFresh po celé Evropě.

Odhadujeme, že prostřednictvím naší práce a díky vám bude mít každý rok více než 1,1 miliarda kuřat lepší život.

Stojíme v čele

I tento rok jste pomohli našemu týmu navázat spolupráci se dvěma předními společnostmi a začít proměňovat životy kuřat.

V roce 2018 se společnost M&S stala prvním obchodníkem, který se přihlásil k závazku European Chicken Commitment. Nyní jako první podepsala komerční dohodu a zavázala se tak, že do podzimu 2022 začne prodávat pouze čerstvé kuřecí maso z chovů s vyšším welfare.

Mezitím společnost Les Fermiers de Loué obdržela naše ocenění za svou propagační kampaň „Elections Municipoules 2020“ s nápaditými předvolebními plakáty, které pomohly dostat téma welfare zvířat na politickou agendu.

Na cestě k pravdivým etiketám

Ve Francii se již více než 60 % obchodníků připojilo k přelomovému systému označování ‘Association Étiquette Bien-Être Animal’ (AEBEA, Asociace pro označování živočišných výrobků s ohledem na welfare zvířat).

Tento systém označování, vyvinutý předním supermarketem Casino v partnerství s CIWF a dalšími dvěma neziskovými organizacemi, hodnotí 230 kritérií, aby zařadil kuřecí výrobky na škálu dle kvality života kuřat. Spotřebitelé tak mají v obchodě přehledný výběr.

Co bude dál?

 • Stanovili jsme si za cíl inspirovat a podpořit dalších 20 společností, aby přijaly závazek ECC.
 • V návaznosti na úspěch se systémem označování AEBEA ve Francii budeme usilovat o rozšíření tohoto systému do dalších evropských zemí a na další druhy zvířat, počínaje prasaty.
 • Prostřednictvím naší zprávy o trhu s vejci Global EggTrack a úvodní zprávy o trhu s kuřaty European ChickenTrack budeme volat k zodpovědnosti společnosti, které se zavázaly k používání neklecových vajec a k lepšímu welfare kuřat.
Po celém světě se více než 70 % kuřat na maso chová v intenzivních průmyslových chovech. Patří mezi ně většina kuřat chovaných v Evropě, USA a Číně, a jejich počty v rozvojových zemích také rychle rostou.

Další úspěchy pro kuřata

Další úspěchy pro kuřata

CIWF spolupracoval s KFC na vydání jeho první Annual Progress Report on Chicken Welfare (Výroční zpráva o zlepšování welfare kuřat), což je zářný příklad toho, jak mohou společnosti transparentně zveřejnit svůj pokrok k dosažení závazku European Chicken Commitment (Závazek pro lepší welfare kuřat).

1. KFC jde příkladem

Další úspěchy pro kuřata

V USA CIWF pomohl zajistit závazek k humánní porážce u vlivného certifikačního systému 5 Step organizace Global Animal Partnership. Tím se tento systém mohl přihlásit k závazku Better Chicken Commitment (Závazek pro lepší welfare kuřat).

2. Krok kupředu pro certifikační systém

Další úspěchy pro kuřata

Ve Spojeném království jsme ve spolupráci s certifikačním systémem Red Tractor zavedli novou značku Enhanced Welfare (Vyšší welfare), která označuje výrobky splňující závazek Better Chicken Commitment a pomáhá spotřebitelům „hlasovat svými peněženkami“.

3. Značka Red Tractor prošlapuje novou cestu

 

Voláme průmyslové hráče k zodpovědnosti

Voláme průmyslové hráče k zodpovědnosti

Více než 2,23 miliardy zvířat ročně má nyní prospěch z vaší neutuchající podpory našeho programu Food Business pro potravinářské podniky. Nejenže pomáháme společnostem přihlásit se k závazkům pro vyšší welfare zvířat, ale také je později voláme k zodpovědnosti.

Ocenění za dobrý welfare hospodářských zvířat

Naše každoroční ocenění pro obchodní společnosti mají za cíl motivovat a identifikovat ty potravinářské společnosti, které udělaly správnou věc pro hospodářská zvířata.

Ocenění předávaná za rok 2021 se navíc zvláště soustředila také na inspirující a inovativní příklady udržitelné výroby potravin. Ocenění dostalo 11 předních potravinářských společností, včetně:

 • Společnosti Barilla, velkého italského výrobce, který začal ve více než 100 zemích používat bezklecová vejce A NAVÍC snížil svou uhlíkovou stopu tím, že ve svých výrobcích používá méně vajec.
 • Společnosti McDonald’s UK & Ireland, jež začala uplatňovat rotační pastevní systém, kterým napomáhá znovuvytváření půdy a zvyšování biodiverzity.
 • Společnosti Happy Eggs, která dostala jako první čínská společnost cenu Good Egg Award za online prodej výhradně bezklecových vajec.
 • A společnosti Danone za její inovativní digitální nástroj, který podporuje regenerativní zemědělství a pomáhá zlepšovat welfare dojnic.

Srovnávací hodnocení pokroku pro zvířata

Deváté každoroční srovnání Business Benchmark on Farm Animal Welfare (Srovnání společností podle welfare hospodářských zvířat, BBFAW) opět poskytlo investorům informace o zásadách ochrany welfare hospodářských zvířat a jejich dodržování u více než 150 světových potravinářských firem.

Srovnání BBFAW vyvíjí tlak na společnosti, aby své standardy zvyšovaly. Letos se 23 firem posunulo výš nejméně o jednu úroveň.

Z celkového pohledu si nejlépe vedly společnosti ze Spojeného království, ale určitá hybná síla vzniká i v Latinské Americe a asijsko-pacifickém regionu, kde se nachází jedni z největších světových producentů masa. Téměř 80 % společností již má stanovené cíle pro zlepšení welfare hospodářských zvířat.

Co bude dál?

 • Spustíme průzkum mezi supermarkety pro rok 2022, aby si velcí obchodníci mohli naplánovat, jak přispět k lepšímu životu hospodářských zvířat.
 • V roce 2021/22 budeme usilovat o získání dalších 15 čínských společností oceněných cenou Good Production Award, z čehož budou mít prospěch slepice, kuřata i prasata.
 • S vaší podporou pomůžeme nejméně 15 společnostem zvýšit jejich skóre ve srovnávacím hodnocení BBFAW, čímž pro zvířata zajistíme skutečný pokrok.
Organizace Compassion in World Farming je pro Danone nepostradatelným partnerem na naší cestě k lepšímu welfare zvířat. Pomohli nás dovést k zásadním úspěchům, ať už při sestavování a spouštění globálního nástroje pro hodnocení welfare zvířat či při sdílení osvědčených postupů v rámci aliance „Farming for Generations“. Naše úspěchy by bezpochyby nebyly takové, nebýt této organizace.

Cees Jan Hollander, Global Farming Expertise Manager, Danone

 

Další pokrok na poli potravinářského průmyslu

Další pokrok na poli potravinářského průmyslu

Čtyři velcí obchodníci a dva přední producenti ryb v návaznosti na naše vyhodnocení jejich zásad welfare ryb uveřejnili či vylepšili své zásady pro chov ryb.

1. Víříme stojatou vodu pro ryby

Další pokrok na poli potravinářského průmyslu

Díky přímému zapojení a partnerství s pokrokovými společnostmi pomohl náš program Food Business v roce 2020/21 dostat mediální informace o potravinách s vyšším welfare odhadem k více než 2,9 miliardám spotřebitelů.

2. Zvyšujeme povědomí veřejnosti

Další pokrok na poli potravinářského průmyslu

Náš CIWF tým i nadále bojuje s „bezklecovými“ chovy nosnic, které lze snadno přeměnit na klecové chovy. Letos jsme spolupracovali s italskou společností Fattoria Roberti na přelomové případové studii ukazující, jak převést „kombinovaný“ klecový chov na chov s vyšším welfare.

3. Konec „kombinovaných“ klecí

 

Proměna světového potravinového systému

Proměna světového potravinového systému

Průmyslové zemědělství, kromě toho že škodí zvířatům, je také zásadní příčinou klimatické změny, poškozování životního prostředí a hrozbou pro lidské zdraví.

Náš potravinový systém palčivě potřebuje změnu. Díky naší vizi pro lepší budoucnost zvířat, lidí i planety děláme významný pokrok směrem k našemu cíli, kterým je Světová dohoda o ukončení průmyslových velkochovů.

Otevíráme diskuzi

V prosinci 2020 jsme se chopili agendy před rokem summitů OSN a uspořádali jsme významnou online akci na podporu zdravějšího stravování a přírodě prospěšného zemědělství s vyšším welfare zvířat.

Akce „Jak milovat jídlo a chránit přírodu“ vznikla ve spolupráci s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a vlivným fórem EAT. Vystoupily na něm také pokrokové potravinářské společnosti a byl představen radikální certifikační systém Regenerative Organic vyvinutý ve spolupráci s CIWF USA.

Jsme hlasem volajícím po změně

V roce 2021 byl globální ředitel CIWF Philip Lymbery jmenován Šampionem OSN pro potravinové systémy a zastupoval tak organizace na ochranu welfare zvířat z Evropy a také za jejími hranicemi.

Díky svému rozhodnému vyjednávání a přesvědčování dokázal Philip dostat šetrné hospodaření s vyšším welfare a snížení celosvětové spotřeby masa do hledáčku na summitu OSN o potravinových systémech 2021.

Vlivné partnerství

Na začátku roku 2021 jsme také sklidili plody dlouhodobé zákulisní práce, když se více než 25 000 lidí zúčastnilo online webináře u příležitosti uveřejnění naší zprávy „Vliv potravinového systému na úbytek biodiverzity“.

Tuto zprávu vypracoval renomovaný vědecko-politický institut Chatham House ve spolupráci s CIWF a UNEP. Upozorňuje na to, jak globální potravinový systém ohrožuje 24 000 druhů, kterým hrozí vyhynutí.

Zpráva měla velký ohlas v celosvětových médiích a oslovila publikum od Velké Británie po Kolumbii, od Nigérie po Čínu s poselstvím, že rostlinná strava a ukončení průmyslových velkochovů jsou zásadní pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti.

Zachraňme naše antibiotika

V intenzivních chovech se antibiotika často používají rutinně, aby se zabránilo nemocem u zvířat, která jsou stresována ve stísněných podmínkách a vyšlechtěna k nepřirozeně rychlému růstu.

CIWF jako zakládající člen Aliance pro záchranu našich antibiotik poukazuje na toto kruté zneužívání léčiv a na to, jak se tím přispívá ke vzniku rezistentních bakterií.

Díky odhodlaným lidem, jako jste vy, se podařilo naší Alianci dosáhnout zákazu rutinního preventivního používání antibiotik v chovech na úrovni Evropské unie od roku 2022. A letos aliance zveřejnila přelomovou výzkumnou zprávu: „Antibiotic Use in Organic Farming: Lowering Use Through Good Husbandry“ (Používání antibiotik v ekologických chovech: snižování jejich užívání díky vhodným způsobům chovu)

Tato zpráva uvádí, že v ekologických chovech ve Spojeném království se může používat pouhá čtvrtina celostátní průměrné spotřeby antibiotik. Tím zpráva jasně dokazuje, že chov zvířat s vyšším welfare může přispět k ochraně zdraví lidí i zvířat.

Co bude dál?

 • S vaší podporou budeme i nadále rozvíjet své vztahy s našimi neziskovými partnery a klíčovými orgány OSN tak, abychom dokázali ovlivňovat vznik politik a plánů na reformu potravinového systému.
 • Přímým dialogem a veřejnými kampaněmi pomůžeme zajistit, aby evropská strategie Z farmy na vidličku (Farm to Fork) splňovala naše cíle pro welfare zvířat, snižování používání antibiotik a pesticidů a zvyšování důrazu na ekologické zemědělství.
 • Společně vyvineme a spustíme novou online platformu a koaliční kampaň za vytvoření nového globálního hnutí pro humánní, spravedlivý a udržitelný potravinový systém.
Je načase změnit způsob, jakým vyrábíme a spotřebováváme. A také snížit emise skleníkových plynů. Proměna potravinových systémů je klíčová pro dosažení všech cílů udržitelného rozvoje.

Generální tajemník OSN António Guterres

Další pokrok v oblasti potravinových systémů

Další pokrok v oblasti potravinových systémů

Příznivci CIWF pomohli zajistit vznik nového radikálního dotačního systému ve Spojeném království, který bude podporovat farmáře, jež chrání životní prostředí, a pomáhat těm, kteří přestoupí na systémy chovu s vyšším welfare.

1. Financování lepší budoucnosti

Další pokrok v oblasti potravinových systémů

Vliv CIWF na revoluci v potravinových systémech ještě vzrostl, když byl náš globální ředitel Philip Lymbery jmenován prezidentem Eurogroup for Animals, což je vůdčí koalice organizací zabývajících se welfare zvířat v EU a také za jejími hranicemi.

2. Posílení vlivu neziskových organizací

Další pokrok v oblasti potravinových systémů

V rámci naší práce na odhalování pandemické hrozby potravinového systému jsme v otevřeném dopise, který podepsalo téměř 100 našich vizionářů, předních ekologů a akademiků, vyzvali hlavní finanční instituce, aby přestaly financovat průmyslové velkochovy.

3. Věda spěchá zvířatům na pomoc

 

DĚKUJEME

Naše práce v CIWF závisí výlučně na štědrosti těch, kteří darují peníze na boj proti průmyslovým velkochovům, na ochranu zvířat  a na přeměnu globálního potravinového systému.

Naše díky patří každému jednotlivému člověku a organizaci, kteří nám v minulém roce poslali peněžní dar, a také těm, kteří na CIWF pamatovali ve svých závětích.

Souhrn našich příjmů a výdajů pro rok 2021 najdete zde. Pokud byste chtěli více informací, online či na vyžádání je dostupná naše výroční zpráva a přehled finančních výkazů.

Globální příjmy a výdaje

Infografika Globální příjmy a výdaje

Tohle je vaše celosvětové hnutí

Compassion in World Farming a jeho profesionální týmy fungují přímo v Evropské Unii, ve Spojeném království, v USA, v Číně a v Jižní Africe. Také spolupracují s podobně zaměřenými organizacemi z celého světa.

Ale tlukoucím srdcem naší organizace a rovněž celosvětového hnutí za konec průmyslových velkochovů jsou lidé jako vy.

Tento rok jste opět projevili své mimořádné odhodlání a štědrost v boji proti týrání zvířat. Nikdy jste to nevzdali a prokázali jste tím, jak váš neoblomný soucit dokáže proměnit budoucnost pro hospodářská zvířata

V roce 2020/21 provedli příznivci CIWF po celém světě 2 489 867 akcí za konec utrpení hospodářských zvířat a proti nespravedlnosti vůči nim. Pomohli jste nám získat nezbytné finanční prostředky pomocí sponzorovaných aktivit, podpořili jste nás v našich žádostech či jste nám měsíčně zasílali finanční dary. Navíc jste lobovali u politiků pomocí petic, e-mailů a dopisů.

Kvůli aktuálním potížím s pořádáním veřejných akcí jste přešli na Facebook, Twitter a Instagram – zpopularizovali jste hashtag #EndTheCageAge (#KonecDobyKlecove) a v červnu na mezinárodní den akce mělo téma #Ban Live Exports (#STOPpřepravěZvířat) potenciální dosah více než 62 milionů zhlédnutí.

A v neposlední řadě jste pomohli zajisti, že výzva k ukončení průmyslových velkochovů měla šanci být viděna nebo slyšena minimálně 12,7miliardakrát prostřednictvím televize, rádia a tisku.

Každý úspěch v tomto výčtu je i vaším vítězstvím pro zvířata a pro spravedlivější, laskavější a zdravější svět. Děkujeme vám, že stojíte při nás tváří v tvář dosud nevídaným problémům, tváří v tvář průmyslovým velkochovům. A děkujeme vám, že jste tím neutuchajícím celosvětovým hlasem pro hospodářská zvířata.

Ještě neznáte CIWF?

Připojte se k nám! Zadejte svou e-mailovou adresu a postavte se s námi do první linii boje proti průmyslovým velkochovům. Budete dostávat novinky o nejnovějším pokroku v našich kampaních, o možnostech, jak finančně podpořit toto celosvětové hnutí, a také budete mezi prvními, kdo se dozví o nových akcích, které můžete udělat pro hospodářská zvířata, aby jejich život stál za to žít.

Budeme Vás informovat o našich kampaních, výzvách a dalších akcích na pomoc hospodářským zvířatům.

Letter Icon

Slibujeme, že vám nebudeme posílat nevyžádané zprávy, a můžete se kdykoli odhlásit. Zásady ochrany osobních údajů

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.