Ikona hledání

News Icon 12.01.2021

Na novém roce je něco osvěžujícího. Mnoho z nás začíná s novými předsevzetími nebo nápady. Je to čas, kdy lidé plánují nové začátky. Snažíme se ve svém životě dělat změny, nechat se inspirovat.

Když se lidstvo ohlédne zpět na rok 2020, bude si tuto pandemickou éru pamatovat jako dobu extrémních změn a výzev. Naštěstí nám všem svitla naděje s výrobou nové vakcíny. Naděje na návrat k normálnějšímu způsobu života podpořená výhledem na blížící se jaro.

Image2 (1)
Trh Jiangmen | Zdroj: Animals Asia

Kritické problémy

Nechci zlehčovat strasti roku 2020, byl to těžký rok. Zároveň ale cítím, že tato pandemie vyzdvihla do popředí mnoho problémů, na něž svět musí reagovat:

1) Křehkost lidské společnosti a to, že způsob, jakým dnes zacházíme se zvířaty, může mít zítra obrovský vliv na naše zdraví.

2) Krutost vůči zvířatům na farmách, mokrých trzích a jatkách má potenciál vážných následků, které mohou otřást základy celé naší společnosti.

Image3 (2)
Slepice v klecích | Zdroj: CIWF

My v CIWF jsme proto poukazovali na spojení mezi těmito problémy a ničivým dopadem, který mají průmyslové velkochovy na svět přírody, protože jsou hlavní příčinou úbytku volně žijících zvířat, lesů, půdy a vody. Jinými slovy průmyslové velkochovy představují existenční hrozbu pro život na Zemi.

V nadcházejícím roce, slovy OSN, musíme začít „budovat znovu a lépe“ - fráze používaná k popisu budoucích globálních cílů.

Naše plány na rok 2021

V roce 2021 se uskuteční několik nesmírně důležitých globálních setkání, která budou jedinečnou příležitostí, jak navést svět na lepší cestu pro lidi, zvířata a planetu. Jedním z nich je summit OSN o potravinových systémech, jehož cílem je zavést nová opatření k transformaci způsobu, jakým svět vyrábí a konzumuje potraviny. CIWF si klade za cíl poukázat na dopady průmyslových velkochovů a nutnost snížení spotřeby masa a posílit naši výzvu k vytvoření Globální dohody, která odstartuje novou éru regenerace zemědělství a výroby potravin. 

Ale to není všechno. 

  • Budeme usilovat o nové politiky a závazky potravinářských firem ke zlepšení života nejméně dalších 300 milionů zvířat za rok.
  • Po zveřejnění vůbec první globální zprávy EggTrack v říjnu 2020 budeme nadále uplatňovat holistický celosvětový přístup k tomu, aby obchodní společnosti dodržovaly své závazky týkající se bezklecových vajec.
  • Budeme podporovat kroky směrem k vyššímu welfare nosnic, kuřat a ryb prostřednictvím fór producentů, poskytováním rad a sdílením osvědčených postupů. 
  • Nadále chceme zlepšovat politiky a metodiky týkající se welfare zvířat, které pomohou zvyšovat tyto standardy potravinářských společností v jejich dodavatelských řetězcích. 
  • Spustíme jedinečný program, který firmám pomůže snížit používání masa, ryb a mléčných výrobků a který podpoří regenerativní zemědělství. To pomůže obnovit přírodu a biologickou rozmanitost.

Správný čas

Image4
Zdroj: CIWF / Richard Dunwoody

Velmi se mi ulevilo, že uplynulý rok je za námi, a pevně věřím, že nová vakcína pomůže stabilizovat situaci a chránit naše rodiny a blízké. Cítím se velmi motivováný k dalším činům, protože tato pandemie je obrovským budíčkem. Nikdy nebylo důležitější spojit se a zahájit smysluplnou změnu.

Vaše pomoc je zásadní a nemohu vám dostatečně poděkovat za trvalou důvěru a víru, kterou do nás všech v CIWF vkládáte. Velmi si vaší pomoci a podpory vážíme .

Na závěr mi zbývá popřát vám všem velmi, velmi šťastný a zdravý rok 2021. Kéž vám přinese mír, naplnění a nové příležitosti pro setkávání s vašimi blízkými a přáteli.

 

O autorovi: 

Philip John Lymbery je globální ředitel Compassion in World Farming, hostující profesor na Winchesterské univerzitě a autor dvou knih - Farmagedon a Mrtvá zóna. Číst více.

 

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.