Ikona hledání

Press Release Section Icon 22.05.2023

EU musí zajistit lepší ustájení dojnic, kachen, hus a křepelek, aby se zlepšil jejich welfare neboli životní pohoda, potvrdili vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v nových stanoviscích.

Potvrdili, že trvalé uvazování krav ve stájích a zavírání kachen, hus a křepelek do klecí je pro jejich welfare škodlivé. Doporučení vítáme a vyzýváme k zahrnutí těchto závěrů do připravovaných návrhů na revizi právních předpisů EU o welfare zvířat, které by měly být předloženy ještě letos.

Vědci uvádějí, že dojnicetrvale uvázané ve stájích mají zhoršený welfare“, protože nemohou řádně odpočívat ani naplňovat etologické potřeby související s březostí. Nevhodné ustájení vede také k bolestivým zraněním a zdravotním problémům, jako je mastitida. EFSA doporučuje pro krávy přístup na pastviny, hustou podestýlku ve stájích a kartáče, které jim pomáhají udržovat čistotu a pohodlí. Lehací plocha na jednu krávu ve stáji by podle EFSA měla mít velikost minimálně 9 m². Tato doporučení velice vítáme. Dokonce i v ekologickém zemědělství EU jsou standardy poměrně nízké – 6 m² na krávu chovanou ve vnitřním prostoru a 4,5 m² při chovu venku (viz příloha I).

Úřad EFSA rovněž potvrzuje, že kachny, husy a křepelky při chovu v klecích trpí „omezením pohybu, skupinovým stresem, neschopností provádět komfortní chování, poškozením kostí, měkkých tkání a kůže, poruchou lokomoce, neschopností provádět průzkumné chování nebo chování při hledání potravy a před a při hnízdění“. Vědci proto doporučují, aby tito ptáci nebyli zavíráni do klecí, a uvádějí, že pokud jsou uzavřeni uvnitř, je třeba jim poskytnout více prostoru. Pro kachny a husy by měl být zajištěn přístup k otevřené vodě a venkovní prostor. Ptáci by měli být ustájeni v dostatečně vysokém prostoru, aby mohli skákat nebo vzlétat bez zranění, což u křepelek vědci odhadují na 1,5 metru.

Olga Kikou, ředitelka Compassion in World Farming EU, uvedla: „Věda hovoří jasně – kachny, husy a křepelky nesmí žít v klecích a dojnice nesmí žít přivázány v malých boxech. Očekáváme, že politici EU vyslyší vědce a splní svůj slib, že ukončí používání klecí v chovech a poskytnou hospodářským zvířatům život, který stojí za to žít. Evropští občané již dlouho čekají na reformu EU v oblasti welfare zvířat, avšak lobbisté velkého agrobyznysu vedou urputný boj, aby pokrok zdrželi nebo zvrátili. Tyto zájmové skupiny ohrožují evropskou demokracii, a to tím spíše, že volby do Evropského parlamentu jsou za rohem. Všechny oči se nyní upírají na Komisi.“

Evropská unie je největším producentem mléka a chová přibližně 20 milionů dojnic. Mléčné krávy musí každoročně porodit tele, aby mohly produkovat mléko po dobu 10 měsíců v roce. Jejich novorozená telata jsou jim krátce po narození odebrána a krávy jsou obvykle do tří měsíců po porodu opět uměle oplodněny. Kulhání a mastitida jsou u nich velmi časté zdravotní potíže způsobené špatným ustájením a způsobem chovu.

V EU se každoročně chová přibližně 35 milionů kachen a hus pro foie gras (ztučnělá játra), přičemž mezi tři největší producenty patří Francie, Maďarsko a Bulharsko. Více než devadesát procent z těchto zvířat tvoří kachny. Většina z nich je na poslední dva týdny svého života zavřena v klecích, aby mohla být násilně krmena. Klecové chovy i nucený výkrm jsou nehumánní a zcela zbytečné praktiky. V Česku je nucený výkrm už řadu let zakázán, ale foie gras se k nám bez omezení dováží. Úřad EFSA se k nucenému výkrmu nevyjádřil, protože to nebylo zahrnuto v mandátu, který mu udělila Evropská komise.

Každý rok stráví nejméně 300 milionů hospodářských zvířat celý svůj život nebo jeho podstatnou část uvězněno v klecích – od prasnic v porodních boxech až po nosnice v tzv. obohacených klecích. Evropská komise se zavázala ukončit používání klecí v chovech zvířat v reakci na Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, kterou podpořilo 1,4 milionu lidí z celé EU a kterou koordinovala mezinárodní organizace Compassion in World Farming.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

V rámci legislativního procesu revize právních předpisů EU pro welfare zvířat pověřila Evropská komise úřad EFSA vypracováním řady vědeckých stanovisek. Ten již zveřejnil vědecké zprávy o prasatech, telatech, nosnicích, brojlerech, přepravě zvířat a příslušných zdravotních rizicích. Tato dvě nová stanoviska byla posledními, která byla vypracována před očekávaným legislativním návrhem, který by měl být předložen koncem tohoto roku.

Další informace o našich výzvách týkajících se revize právních předpisů EU o hospodářských zvířatech naleznete v našem briefingu. Pokud jde o klecové chovy, více se dozvíte v naší zprávě a odborném briefingu.

Fotografie dojnic, kachen, hus a křepelek naleznete zde.

TZ - Lepší ustájení pro dojnice - zpráva EFSA:

Stáhněte (PDF Velikost 0,16)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.