Ikona hledání

Jíst kvalitněji a udržitelněji a živočišné potraviny si dopřávat pouze z etických chovů není pouze trend dnešní doby, je to naprostá nezbytnost. 

Vyznat se na trhu v různých typech označení potravin je těžké a mnohdy matoucí, a proto vám chceme poradit, kde sehnat a jak poznat potraviny, kterými podpoříte změnu nutnou pro lepší budoucnost!

Označování potravin

Označení potravin jako FARMÁŘSKÉ, TRADIČNÍ ČERSTVÉ Z FARMY, PŘÍRODNÍ a podobně, často doplněné idylickým obrázkem pasoucích se zvířat, neříká nic o způsobu chovu zvířat ani kvalitě jejich života a může být zavádějící.

Dlouhodobě usilujeme o zavedení povinného značení všech živočišných potravin podle způsobu chovu, jako je tomu u vajec. Než se podaří tento záměr prosadit, musíme se na trhu orientovat pouze na základě platných certifikačních systému a důvěryhodných informací o původu jednotlivých výrobků.

BIO – PRODUKT EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

group of logos

Jediným platným a dobře fungujícím certifikačním systémem v ČR, který zaručuje vysoký potenciál pro welfare zvířat, je značka BIO – produkt ekologického zemědělství.

Za označením BIO stojí přísný a důsledný kontrolní a certifikační systém, takže pokud je něco označeno jako BIO, mohou se spotřebitelé spolehnout na to, že podmínky ekologického zemědělství byly dodrženy.

Každý si může sám ověřit, že daný produkt je skutečně právem označen BIO a to v Registru ekologických podnikatelů na webu Ministerstva zemědělství ČR.

Každý ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník, dovozce, vývozce a další, kteří jsou součástí produkčního a distribučního řetězce biopotravin a bioproduktů, musí být zaregistrováni na Ministerstvu zemědělství a musejí podléhat kontrolnímu systému.

Jedinou výjimku tvoří maloobchodní prodejci, kteří prodávají již zabalené biopotraviny přímo konečnému spotřebiteli, pokud s produkcí žádným způsobem nemanipulují. Všichni ekologičtí podnikatelé jsou povinně kontrolováni minimálně jedenkrát za rok. Za neplnění povinností daných platnou legislativou jsou sankcionováni.

Kde nakupovat?

Biopotraviny jsou již běžně dostupné ve většině obchodů. Doporučujeme vyhledávat hlavně biopotraviny pocházející z českých ekologických chovů. Podpoříte tak české ekologické zemědělství a vyhnete se vyšší ekologické stopě bioproduktů v důsledku delší přepravy. 

Přehledná mapa obchodů s biopotravinami je k dispozici na Kde-lovime.bio: Mapa českých biopotravin.

Další možností pro nákup biopotravin a potravin ze šetrnějších chovů jsou farmářské trhy. Pokud nejde o certifikované biopotraviny, doporučujeme ověřit původ potravin seznámením se s podmínkami v chovu, z něhož chceme produkt získat.

Orientovat se ve světě farmářských trhů, výrobků přímo z farem a regionálních potravin může pomoci portál Adresář farmářů.

Display basket of fruits and vegetables

Biopotraviny a potraviny ze šetrných chovů můžete přímo nakoupit na Scuk.cz - Nejen jídlo spojuje. Opět vám doporučujeme ověřit si, v jakých podmínkách zvířata na dané farmě žijí a jaké se jim dostává péče.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.