Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 01.11.2021

Více než 100 NGO a významných osobností vyzývá světové lídry, aby se na konferenci o změně klimatu COP26 důkladně zabývali dopady potravin a živočišné výroby na klimatickou změnu. 

Dnes (1. listopadu), kdy se do Glasgow sjíždějí lídři z celého světa na konferenci COP26, naléhá více než 100 nevládních organizací spolu s významnými osobnostmi na národní vlády, aby se při snaze o odvrácení klimatické katastrofy důkladně zabývaly dopadem potravin a živočišné výroby.

Ve společném prohlášení, které koordinovalo Compassion in World Farming, vyzývají známé osobnosti, jako je profesor Raj Patel, Peter Singer, Carl Safina a John Webster, světové lídry, aby zajistili, že se z dopadu potravin a zemědělství na klimatickou změnu stane ústřední téma konference COP26. Toto prohlášení podpořilo mnoho mezinárodních organizací zabývajících se welfare zvířat a ochranou přírody, jako je Greenpeace, Friends of the Earth, World Animal Protection. Připojilo se k nám také 5 českých organizací - Hnutí Duha, NESEHNUTÍ, OBRAZ, Otevři oči a Svoboda zvířat.

Tomuto prohlášení byla dnes věnována celostránková reklama v britských novinách The Times a The National a stojí v něm: „Konference COP26 přivádí dohromady lídry z celého světa, aby hledali řešení bezprecedentně nebezpečné klimatické nouze. Vyzýváme vlády, aby 6. listopadu, kdy se program konference zaměřuje na přírodu, věnovaly důkladnou pozornost dopadům potravinářství a živočišné výroby na klima. Lidé od svých lídrů potřebují závazky k okamžitému a celosvětovému řešení vedoucímu k vytvoření udržitelných a zdravých potravinových systémů, které budou prospívat zvířatům, lidem i planetě. 

Naše planeta čelí krizi. Problémy spojené s výživou a zemědělstvím se musí stát ústředním tématem debat a světoví lídři musí být připraveni přikročit k razantním změnám.

Pokud se velmi brzy a zásadním způsobem nezmění způsob, jak se stravujeme, nebudeme schopni splnit klimatické cíle a důsledky budou podle vědeckých prognóz katastrofické. Celosvětová spotřeba masa a mléčných výrobků se musí výrazně snížit, pokud máme dosáhnout cílů udržitelného rozvoje OSN. Pokud chceme také zmírnit úbytek biodiverzity, je zapotřebí přiklonit se k zemědělství šetrnému k přírodě s důrazem na vyšší welfare zvířat. Celý svět se dívá.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, říká:

Světoví lídři se sjíždějí na konferenci COP26, aby se pokusili vyřešit stále se prohlubující klimatickou krizi. Přesto však i nadále přehlížejí „pomyslnou krávu“ v místnosti. Navzdory všem více než přesvědčivým důkazům, že konzumace masa je jednou z hlavních příčin klimatické krize, národní vlády si stále nedokážou připustit skutečnost, že potraviny a zemědělství hrají hlavní roli v devastaci naší planety.

Doufáme, že naše společné prohlášení ovlivní světové lídry, kteří se chystají na první den summitu. Celý svět se dívá.

Kromě společného prohlášení bude Compassion na konferenci COP26 vydávat novou zprávu, která shrnuje vědecké podklady pro razantní celosvětové snížení spotřeby masa dřív, než bude pozdě.


Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni CIWF v České republice: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Celé znění prohlášení a seznam signatářů

Poznámky pro redakce:

Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

TZ COP26.pdf:

Stáhněte (PDF Velikost (0,17)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.