Ikona hledání

News Icon 23.12.2023

S blížícím se obdobím svátků je zcela přirozené, že se ohlížíme za pomalu končícím rokem a zamýšlíme se nad tím, co se nám v něm podařilo, a co mohlo být jinak. Letošní rok byl jako jízda na horské dráze: skutečný pokrok pro hospodářská zvířata, jehož úspěch trochu ředily nesplněné sliby vlivných a mocných subjektů.

Co se však nikdy nemění, je to, jak ohromně si vážíme neskutečné a mohutné podpory a angažovanosti soucitných lidí, jako jste vy.   

V právě končícím roce podporovatelé organizace Compassion in World Farming jako vy udělali 23,2 milionů činů, kterými se postavili za zvířata a odhalili krutost a ekologickou i společenskou újmu způsobenou velkochovy zvířat.

Bez ohledu na to, zda jste psali politikům a zákonodárcům, účastnili se protestů, vybírali peníze, nebo bojovali za dobrou věc na sociálních sítích, ukázali jste těm, kdo jsou u moci, že ukončit utrpení zvířat není jen morálně správné, ale také naléhavý požadavek zaznívající z celého světa. 

Jsem potěšen, že se zde s vámi mohu podělit o to nejlepší, co přinesl tento rok našich společných snah o to, dát hospodářským zvířatům lepší život.

Vývoz živých zvířat

Joanna Lumley před sídlem vlády ve Spojeném království
Dáma Joanna Lumley

Více než 120 organizací v 31 zemích se 14. června spojilo při příležitosti Mezinárodního dne STOP přepravě zvířat. Skvělou novinou se stala skutečnost, že Karel III., král Spojeného království, ve svém královském projevu vyjádřil závazek britské vlády navrhnout zákaz vývozu živých zvířat na jatka či další výkrm z Anglie, Skotska a Walesu. Král to oznámil v návaznosti na intenzivní kampaň, jíž se zúčastnilo velké množství našich podporovatelů a také naše speciální patronka, dáma Joanna Lumleyová, která ke dveřím ministerského předsedy na Downing Street 10 přinesla petici s téměř 100 000 podpisy. 

Zastavme velkochov chobotnic

Chobotnice v oceánu

Organizace CIWF i letos bojovala proti plánům na vybudování největší světové komerční farmy na chov chobotnic na Kanárských ostrovech. Zmobilizovali jsme naše podporovatele, aby zastavili plány na obří chov chobotnic, který by ohrožoval dobré životní podmínky těchto inteligentních tvorů. Jedná se o poslední krok v naší kampani, ve které chceme zastavit rozšiřování průmyslových velkochovů. Odrazovým můstkem se stal náš úspěch, kdy se nám podařilo uzavřít jedinou americkou farmu na chobotnice na Havaji. 

Konec doby klecové

Na Světový den bez klecí se světoznámá ochránkyně přírody a naše patronka, doktorka Jane Goodall, připojila k veřejnosti a neziskovým organizacím, aby společně přiměli Evropskou unii k zastavení utrpení a ukončení doby klecové. 

Ve Spojených státech se nám podařilo dosáhnout průlomového vítězství: Nejvyšší soud zamítl námitky chovatelů prasat ke kalifornskému „návrhu 12“. Tento zcela zásadní verdikt pomůže každoročně ochránit miliony zvířat před krutostí života v klecích.

Ale v USA to nebyl jediný úspěch. Zásadního pokroku jsme dosáhli také v oblasti produkce vajec nosnicemi v neklecových chovech. Ovlivnili jsme federální program potravinové pomoci známý pod názvem WIC (Women, Infants, and Children – Ženy, novorozenci a děti). Díky naší kampani se stalo, že 30 amerických státních agentur zapojených do programu WIC schválilo vejce z bezklecového chovu, což znamená, že 70 % těch, kdo z programu WIC těží, bude mít přístup k potravinám, jež berou větší ohled na podmínky zvířat. A to bude mít přímý dopad na 4 miliony nosnic, které budou žít mimo klece. 

Dále mohu s radostí oznámit, že naše firemní angažovanost v Asii roztáhla křídla a odstartovala: dobrou zprávou je, že díky novým firemním závazkům přinášet bezklecové produkty se zlepší život 25 milionům zvířat v Číně, Japonsku a Thajsku. 

Konference Extinction or Regeneration

Naše velká mezinárodní konference konaná v Londýně svedla dohromady zákonodárce, lídry firem, zástupce neziskových organizací, chovatele a vědce z celého světa, aby se vzájemně podělili o to, jak můžeme transformovat naše potravinové a chovatelské systémy tak, abychom dosáhli lepšího zdraví nás lidí, zvířat i celé planety.

Snímek z řečnického pultu na konferenci Extinction or Regeneration
Konference Extinction or Regeneration

Konference se konala 2 dny, obsahovala 5 plenárních zasedání, 6 paralelních jednání, jichž se zúčastnilo 63 mluvčích (32 žen a 31 mužů) z 20 zemí. Konference se zúčastnilo 740 delegátů, dalších 370 000 sledovalo živý stream v Číně. Dosáhli jsme úžasného pokrytí, přičemž potenciální dosah cílového publika v médiích činil dvě miliardy lidí.

Konec velkochovů

Konference přinesla silné poselství: musíme ukončit průmyslové velkochovy, dříve než ony ukonční nás. Bez přechodu na humánní a regenerativní potravinový systém bude lidstvo čelit četným krizím v oblasti klimatu, přírody a zdraví. 

V reakci na to jsme spustili průlomovou kampaň, jež apeluje na světové lídry, aby pomohli skoncovat s průmyslovým zemědělstvím. Naše petice, která volá po transformativní celosvětové dohodě OSN ohledně potravin a chovu zvířat, má již teď více než 300 000 podpisů.

Naše kampaň END.IT (Konec velkochovů) rovněž získala zastánce z řad celebrit a hollywoodských hvězd, jako je Brian Cox, Alan Cumming, Steve Coogan či Eva Green. 

Závazky firem

S potěšením vám mohu sdělit, že společnými silami pomáháme stále většímu počtu firem dospět k závazku zlepšovat životní podmínky zvířat, a přimět je dbát na plnění svých slibů přejít na udržitelnější a odolnější potravinové systémy. Díky vaší podpoře týmu angažovanosti firem v organizaci CIWF z toho mohou těžit více než 2,5 miliardy zvířat.

Síla slov

Letos jsme také vydali tři knihy: Animal Welfare in World Religion:Teaching and Practice z pera naší emeritní ambasadorky a bývalé výkonné ředitelky CIWF, paní Joyce D’Silva. Roaming Wild:The Founding of Compassion in World Farming je knihou, která se zaměřuje na poměrně málo známý, inspirativní příběh našich zakladatelů, Anny a Petera Roberts, MBE. Tou poslední je Cultivated Meat to Secure our Future, která je výsledkem mé editační spolupráce s Michelem Vandenbosch.

Výzvy před námi

V příštím roce na nás čeká celá řada výzev a také příležitostí, které budou vyžadovat vaši podporu. V neposlední řadě to je ukončení klecového chovu v Evropě. V roce 2021, v návaznosti na naši petiční kampaň Evropská občanská iniciativa, kterou podepsalo na 1,4 milionu lidí, se Evropská komise zavázala do roku 2027 ukončit klecové chovy zvířat. Tento slib je bohužel zatím nesplněný. 

Mezi priority pro rok, který na nás čeká, patří přimět Evropskou komisi dostát svému slibu ukončit dobu klecovou, dál pracovat na tom, aby byl v Británii zakázán vývoz živých zvířat přes hranice, přesvědčit ještě více firem k přijetí bezklecových závazků, a také získat v OSN podporu pro konec velkochovů.

Jedno je ale jisté: bez laskavosti a neochvějného odhodlání vás, našich podporovatelů, bychom tohle všechno nikdy nebyli schopni pro zvířata udělat. Srdečné díky patří každému z vás.

Na závěr už mi zbývá jediné: popřát vám všem krásné, spokojené a klidné vánoční svátky.  

A ještě jednou děkuji za to, že nám dál pomáháte usilovat o soucitnější svět.

 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.