Zlepší čeští europoslanci a europoslankyně ochranu zvířat?

News Section Icon Zveřejněno 13.05.2019

Z předvolebního průzkumu na téma ochrany zvířat, který mezi kandidujícími ve volbách do Evropského parlamentu společně provedly neziskové organizace Svoboda zvířat, NESEHNUTÍ, Compassion in World Farming a Home 4 Pets vyplynulo, že nejméně každý druhý kandidát či kandidátka by v případě zvolení podporovali opatření pro zlepšení ochrany zvířat. Kandidáti a kandidátky nejčastěji podporují ukončení dálkové přepravy živých zvířat do zemí mimo EU a jednotný systém identifikace a registrace psů a koček, který by omezil obchod se zvířaty z množíren.

Čtyři neziskové organizace zabývající se ochranou zvířat společně oslovily celkem 40 kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu. [1] Oslovení měli odpovídat na pět otázek: zda by v případě úspěchu ve volbách v Evropském parlamentu na úrovni EU podpořili ukončení používání klecí ve velkochovech, ukončení dálkové přepravy hospodářských zvířat do zemí mimo EU, opatření proti množírnám, zákaz využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech a přijetí celoevropské strategie postupného omezování používání zvířat ve výzkumu, testování a vzdělávání. [2] Každé z uvedených pěti opatření na ochranu zvířat by podpořila většina z těch, kdo na otázky odpověděli.

„Z dotazování vyplývá, že alespoň polovina kandidátů by v případě úspěchu podpořila některá z opatření, která mohou znamenat průlom v ochraně zvířat v celé Evropě. Výsledek voleb může mít zásadní vliv například na hlasování o zákazu používání klecí ve velkochovech, o revizi legislativy týkající se přepravy zvířat či používání zvířat pro pokusné účely,“ komentuje zjištění průzkumu Martin Hyťha z NESEHNUTÍ.

Pro právě probíhající evropskou občanskou iniciativu s názvem Konec doby klecové je dobrá zpráva, že většina kandidujících, kteří nám odpověděli, by podpořila ukončení klecových velkochovů na úrovni EU. Pokud se nám do 11. září tohoto roku podaří nasbírat 1 milion podpisů občanů EU, v což pevně věříme, bude budoucí europarlament spolurozhodovat o dalším osudu této iniciativy,” vysvětluje Romana Šonková z Compassion in World Farming.

„Ačkoli zatím dochází k postupnému přijímání zákazů využívání volně žijících druhů zvířat na úrovni jednotlivých členských států a v tuto chvíli zde není snaha o rozšíření na celoevropskou úroveň, jsme potěšeni, že většina kandidujících, kteří odpověděli, by souhlasila i se zákazem v celé EU. Pozitivní je i vysoká podpora postupného snižování počtu zvířat používaných pro pokusné účely. Vzhledem k tomu, že každoročně je v EU k experimentům využito asi 11,5 milionů zvířat, je nejvyšší čas něco udělat i s tímto problémem. Nový europarlament může přinést mnoha zvířatům šanci na lepší život,“ říká Barbora Bartušková Večlová ze Svobody zvířat.

„Množírny psů a koček a nelegální obchod se zvířaty z nich jsou velkým evropským problémem. Bez jednotného přístupu, kvalitní legislativy a celoevropské spolupráce se nedá proti tomuto vysoce lukrativnímu a velmi dobře organizovanému nelegálnímu obchodu, v rámci kterého navíc dochází k významným daňovým únikům, účinně bojovat. Považujeme proto za nezbytně nutné, aby Evropská unie začala přijímat zásadní opatření, která tomu zamezí. Jedním z klíčových opatření je například prosazení jednotného systému identifikace a registrace psů a koček na úrovni EU, aby bylo možné efektivně dohledat původ zvířat,” doplňuje Petra Vojtíšková z Home4Pets.

Organizace vyhodnocovaly odpovědi 28 kandidátek a kandidátů z celkem 40 oslovených. Nejpozitivněji odpovídali kandidující Pirátů a KSČM, spíše pozitivně se k ochraně zvířat stavěli také kandidující z ČSSD, KDU-ČSL a STAN+TOP. Nejméně podpory ochraně zvířat vyjádřili kandidující ANO a ODS, kandidující SPD neodpověděli vůbec. [3]

priloha - infografika.jpg
Europarlament a ochrana zvířat

 

Stáhněte: