Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 24.03.2023

Reakce Compassion in World Farming na nejnovější zprávu Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC): 

Zpráva AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 varuje před „časovanou klimatickou bombou“, která bude tikat, dokud se nezaměříme na základní příčiny problému.

Zpráva důrazně varuje: „Všechny globální klimatické modely, ve kterých je oteplení udrženo pod 1,5 °C (> 50 %) bez překročení nebo s omezeným překročením, a ty, které udržují oteplení na 2 °C (> 67 %), zahrnují rychlé, rozsáhlé a ve většině případů okamžité snížení emisí skleníkových plynů, a to ve všech sektorech a v této dekádě.“ 

Zpráva uvádí, že v roce 2019 pocházelo přibližně 79 % všech celosvětových emisí skleníkových plynů (GHG) ze sektoru energetiky, průmyslu, dopravy a budov a 22 % ze zemědělství, lesnictví a jiného využívání půdy (AFOLU).   

Vyzýváme k okamžité proměně potravinového systému, k odklonu od průmyslových velkochovů a k přechodu na regenerativní zemědělství, které zvířatům poskytuje vysoký welfare, je odolné proti klimatickým změnám a prospívá přírodě. 

Potravinové systémy jako celek (včetně energetiky a dopravy) vytvářejí přibližně 1/3 všech emisí skleníkových plynů

Zpráva také zdůrazňuje, že i proměna poptávky, včetně přechodu na udržitelnou zdravou stravu, může snížit emise a uvolnit půdu pro lesy a obnovu ekosystémů. Také by umožnila ukládání uhlíku v půdě a stromech. 

Výzkum ukazuje, že pokud chceme snížit emise skleníkových plynů z potravinového systému a splnit cíle Pařížské dohody, musíme přejít na převážně rostlinnou stravu s pouze malým podílem masa a mléčných výrobků.  

Zdravá, udržitelná a vyvážená strava, která je založena na potravinách rostlinného původu s malým podílem živočišných potravin pocházejících z klimaticky odolných a regenerativních zemědělských systémů, podpoří urychlené snížení emisí.  

Eirini Pitsilidi, vedoucí našeho oddělení pro potravinové systémy, řekla: „Odklon od velkochovů a přechod na regenerativní zemědělství, které zvířatům poskytuje vysoký welfare, je odolné proti klimatickým změnám a prospívá přírodě, nebyl nikdy důležitější.

 Udržet oteplení pod 1,5 stupně je stále obrovská výzva. Rychlost a rozsah opatření musí být ještě mnohem ambicióznější než nyní a do roku 2030 bude nutné urychleně snížit emise skleníkových plynů ve všech sektorech.  

Nová zpráva IPCC jasně dokládá, jak důležité je přejít na udržitelnou, zdravou a vyváženou stravu a zmírnit nadměrnou spotřebu. Je to klíč k výraznému snížení emisí.  

 To vyžaduje prozkoumat způsob výroby a konzumace potravin živočišného původu a dalších potravin náročných na zdroje s celosvětově koordinovaným a systémovým přístupem.“

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.