Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 05.11.2021

Chceme-li zabránit klimatické katastrofě, je třeba výrazně snížit celosvětovou spotřebu masa a mléčných výrobků – to je jasný závěr nové zprávy, kterou jsme dnes (v pátek 5. listopadu) zveřejnili na konferenci COP26.

Tabu, které je potřeba prolomit

Zpráva s názvem „Prolomení tabu: Proč je nutné změnit stravování, abychom se vypořádali s klimatickou nouzí" (v angličtině) předkládá jasné vědecké argumenty, že bez urychleného a dramatického celosvětového snížení spotřeby masa nebudeme schopni splnit cíle dohodnuté v Pařížské dohodě z roku 2015 a zabránit klimatické katastrofě.

Diskusi o klimatu obvykle dominují fosilní paliva, energetika a doprava. Vlády příspěvek hospodářských zvířat ke změně klimatu většinou ignorují, protože se bojí postavit mocným zájmovým skupinám, které podporují rostoucí celosvětovou spotřebu masa a mléčných výrobků.

Krávy na mléčné farmě
Zpráva dokládá, že je nutné se uskromnit ve spotřebě nejen masa, ale i mléčných výrobků.

 

Zpráva ukazuje, že:

 • Odvětví živočišné výroby je zodpovědné za 14,5 % celosvětových emisí skleníkových plynů (GHG).
 • Potravinový systém je zodpovědný za třetinu všech emisí skleníkových plynů – 75 % emisí v zemědělství pochází z chovu hospodářských zvířat.
 • Aby bylo možné splnit cíle Pařížské dohody, musí svá emisní zatížení snížit všechna odvětví.  Pokud však bude celosvětová spotřeba masa a mléčných výrobků pokračovat stejným tempem, emise z potravinářství a zemědělství výrazně vzrostou a splnění cílů Pařížské dohody bude velmi obtížné.
 • Změny v našem stravování by mohly přispět až pětinou ke snížení emisí potřebných ke splnění cílů Pařížské dohody.

Jak vyváznout z klimatické oprátky?

Podle Compassion in World Farming musí vlády a tvůrci politik urychleně jednat v několika klíčových oblastech, aby se podařilo zvrátit průběh krize. Patří mezi ně snížení produkce masa v průmyslových velkochovech monogastrů (například prasat a drůbeže) a v odvětví intenzivního výkrmu skotu.

Většina masa a mléčných výrobků by měla pocházet z farem, kde se zvířata mohou pást na dobře obhospodařovaných, biologicky rozmanitých travních porostech, a měla by se také snížit celková rozloha půdy určená pro chov hospodářských zvířat, aby se podpořila přirozená klimatická řešení, jako je obnova lesů a rašelinišť.

Zpráva zdůrazňuje, že politiky vypracované za účelem řešení klimatické krize musí zahrnovat klíčové aspekty, jako jsou:

 • potravinová bezpečnost,
 • efektivní využívání zdrojů,
 • ztráta biologické rozmanitosti,
 • odlesňování,
 • škodlivé dopady na půdu a vodu,
 • welfare (životní pohoda) zvířat,
 • používání antimikrobních léčiv a riziko budoucích pandemií.

A konečně, aby se zajistila realizace opatření, musí vlády podporovat a motivovat veřejnost ke snížení produkce a spotřeby masa a mléčných výrobků, a to v ostatních zemích než v těch, kde je již nyní nízká.

Zdravá strava - zelenina, ovoce, luštěniny, houby
Dokáže lidstvo snížit spotřebu masa ve prospěch ekologičtější stravy?

Jedna z hlavních příčin klimatické krize

Autor zprávy a hlavní politický poradce organizace Compassion in World Farming Peter Stevenson uvedl: „Světoví lídři prakticky přehlížejí ústřední roli, kterou potraviny a zemědělství hrají v klimatické krizi.

Dnes prolamujeme tabu a prostřednictvím naší nové zprávy říkáme to, co je říci nutné - že živočišná výroba je jednou z hlavních příčin klimatické krize. Bez nutného a dramatického celosvětového snížení spotřeby masa a mléčných výrobků nebudeme schopni splnit cíle Pařížské dohody, které jsou nezbytné k odvrácení klimatické katastrofy. Jsme opravdu připraveni riskovat zničení planety jen proto, že nedokážeme omezit nadměrnou spotřebu masa a mléčných výrobků?

Světoví lídři musí využít zítřejšího Dne přírody (6. listopadu se bude program konference COP26 věnovat otázkám ochrany přírody) k tomu, aby se zavázali k přijetí nutných a rázných kroků k zařazení zpátečky na cestě ke katastrofě dřív, než bude příliš pozdě. Svět se dívá a čeká.“

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.