News Icon 23.03.2020

Společně s více než 35 nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou hospodářských zvířat jsme zaslali dopis vedoucím představitelům EU se žádostí, aby upravili své opatření související s COVID-19. Dlouhé čekání kamionů se zvířaty na hranicích kvůli zavedeným kontrolám má velice negativní dopad na jejich welfare. Vyzvali jsme proto EU, aby zakázala cesty, které trvají déle než 8 hodin a také přepravu zvířat do zemí mimo EU.

Jsme znepokojeni tím, že v nových pokynech EU pro správu hranic uveřejněných minulý týden Evropská komise stále trvá na tom, že přeprava živých zvířat mezi zeměmi EU musí pokračovat. Tyto pokyny neberou v úvahu vážné dopady na zdraví a welfare přepravovaných hospodářských zvířat, a to zejména zvířat přepravovaných mezi EU a zeměmi třetího světa.

Kontroly na hranicích se prodlužují

Podle veřejně dostupných informací byl vozidlům s hospodářskými zvířaty odepřen vstup do Chorvatska. Na hranici mezi Litvou a Polskem dosahovaly fronty délky 40 km a na hranici s Německem dokonce 65 km. Čekací doby se zde tak pohybovaly okolo 18 hodin. Transporty s hospodářskými zvířaty stály také v kolonách mezi Bulharskem a Tureckem. Podobná situace panovala i na česko-polských hranicích. 

Existuje reálné riziko, že země uzavřou své hranice, aniž by musely mít připravenou infrastrukturu umožňující naplnit základní potřeby přepravovaných zvířat a poskytnout jim krmivo, vodu a místo k odpočinku, jak vyžadují právní předpisy EU. 

Náš komentář k situaci

Vzhledem ke stále přísnějším kontrolám hranic v důsledku opatření proti šíření COVID-19 nelze v mnoha případech přepravu hospodářských zvířat provádět způsobem, který je v souladu s právem EU. Nařízení EU o přepravě zvířat vyžaduje, aby zvířata byla neprodleně přemístěna na místo určení a aby byly během cesty uspokojeny jejich základní potřeby. Trvat na pokračování přepravy zvířat v takovýchto podmínkách je nezodpovědné, neetické a nebere v úvahu Smlouvu o fungování EU, která stanovuje, že legislativa a politiky EU musí plně zohledňovat welfare zvířat. 

Obchod se živými zvířaty ohrožuje nejen zdraví a pohodu zvířat, ale také zdraví lidí. Řidiči, obchodníci, veterináři, státní úředníci a jejich rodiny se mohou snadno nakazit. Na rozdíl od ostatních, kteří přejíždějí hranice z a do EU, nemusí být v karanténě. Ohrožujeme tak je i sebe. Stojíme před dosud nevídanými opatřeními, která mají zabránit šíření viru, protože stále více evropských zemí uzavírá hranice. Přesto dovolujeme, aby byla živá zvířata přepravována bez omezení, ačkoli zdravotnické úřady doporučují lidem zůstat doma. Vzhledem ke všem výše uvedeným argumentům a k tomu, že obchod s živými zvířaty nelze považovat za klíčové odvětví poskytující společnosti základní služby, jednoznačně žádáme, aby EU okamžitě zastavila mezinárodní přepravu hospodářských zvířat.