Ikona hledání

Press Release Section Icon 04.04.2023

Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) dnes veřejně ukázala prstem na systém certifikace ryb a mořských plodů Best Aquaculture Practices (BAP) za to, že nezlepšuje životní podmínky stovek milionů faremně chovaných ryb, které každoročně certifikuje. 

Certifikace BAP, kterou spravuje organizace Global Seafood Alliance, byla vybrána jako cíl kampaně, protože ze čtyř největších světových systémů certifikace ryb udělala v posledních třech letech nejméně pro zlepšení životních podmínek faremně chovaných ryb. Tento systém certifikuje ryby a mořské plody, které se prodávají po celém světě, včetně České republiky.

Nevládní organizace CIWF, zabývající se ochranou zvířat a životního prostředí, zahájila v roce 2020 celosvětovou kampaň, v níž vyzývá certifikační systémy Aquaculture Stewardship Council (ASC), Best Aquaculture Practices (BAP), Friend of the Sea (FOS) a GLOBAL G.A.P, aby zavedly nebo zlepšily své standardy pro welfare (životní pohodu) faremně chovaných ryb

Od té doby všechny organizace vyvinuly určité úsilí o zlepšení života ryb. BAP se sídlem v USA je jediným z těchto systémů, který neprovedl vůbec žádné významné zlepšení životních podmínek pro až 500 milionů faremně chovaných ryb, jež certifikuje. 

CIWF tvrdí, že špatné životní podmínky zvířat vedou nejen k utrpení ryb, ale také k většímu poškozování životního prostředí, a požaduje následující zlepšení:

  • Povinné hustoty obsádky pro jednotlivé druhy ryb založené na vědeckých poznatcích a důkazech o welfare ryb.  Velmi vysoká hustota ryb vede ke zvýšené náchylnosti k nemocem, fyzickým zraněním a stresu, ke snížení růstu ryb a také ke zhoršení kvality vody. 
  • Zákaz rutinního používání antibiotik, které přispívá k rozvoji rezistence mikrobů vůči antibiotikům.    
  • Zákaz zabíjení dravců, jako jsou mořští ptáci a mořští savci.
  • Povinné omezení doby hladovění pro jednotlivé druhy ryb. V současné době mohou chovy samy rozhodnout, jak dlouho ryby před přepravou nebo porážkou nekrmí, aby se jim pročistila střeva a do vody se vylučovalo méně odpadu.  BAP by měl stanovit časové limity, aby se zajistilo, že ryby nebudou hladovět déle, než je nezbytně nutné.
  • Vhodné obohacení prostředí pro každý druh, jako jsou úkryty, závěsné provazy, tyče nebo chaluhy, které vytváří zaclonění, což vyhovuje přirozeným potřebám ryb. 
  • Omezení/zákaz používání volně žijících ryb jako krmiva. Používání rybí moučky a oleje (FMFO) z ulovených volně žijících ryb do krmiv pro akvakulturu přispívá k nadměrnému odlovu volně žijících populací a má dopad na jejich welfare. Ryby ulovené z moří a oceánů při lovu, vykládce a usmrcování nesmírně trpí. Značná část jich uhyne, protože je rozdrtí váha ostatních ryb v sítích, zatímco ryby, které přežijí odchyt a vykládku, se nechají jednoduše udusit na suchu nebo jsou usmrceny při zpracování. 
  • Povinné humánní metody porážky specifické pro jednotlivé druhy, které zajistí rybám rychlou a bezbolestnou smrt. 

Průzkum You Gov provedený v roce 2020 v Evropě a USA ukázal, že 55 % dotázaných je těmito certifikáty zmateno a považuje za nepřijatelné, že tyto značky umožňují zabíjení místních volně žijících živočichů (70 %), zbytečně dlouhé hladovění ryb (69 %) a bolestivé zabíjení (70 %).

Krzysztof Wojtas, vedoucí oddělení pro welfare ryb v CIWF, uvedl: „Zatímco jiné certifikační systémy, jako například Friend of the Sea (FOS), udělaly určité kroky ke zlepšení svých standardů welfare pro faremně chované ryby, BAP už léta neudělal v této oblasti žádný významný pokrok. Společnost označuje své produkty za „bezpečné, odpovědné a etické", přičemž ovšem povoluje chov ryb v přeplněných holých nádržích nebo mořských klecích a nezakazuje nehumánní metody porážky. Povoluje také zabíjení dravců, jako jsou mořští ptáci a mořští savci v okolí rybích farem.

Víme, že spotřebitelé podporují dobrou životní pohodu zvířat, a když si lidé kupují certifikované ryby, očekávají, že certifikace znamenají vysoký standard ochrany zvířat. To bohužel není případ společnosti BAP, a proto vyzýváme lidi, aby tuto společnost kontaktovali prostřednictvím jejího online formuláře a sociálních sítí a požadovali, aby zlepšila své standardy welfare a zajistila lepší kvalitu života stovkám milionů ryb, které certifikuje. A budeme na BAP naléhat tak dlouho, dokud nepřistoupí na to, že zaručí svým faremně chovaným rybám život, který stojí za to žít.“

V lednu CIWF představil v Evropském parlamentu novou zprávu s názvem Přehodnocení akvakultury: pro lidi, zvířata a planetu. Zpráva jako první shrnuje problémy udržitelnosti a životního prostředí způsobené intenzivním chovem ryb v EU, potřebu odklonit se od tohoto typu produkce, aby se zlepšily životní podmínky zvířat a toto odvětví se stalo udržitelnější. Poskytuje také jasná politická řešení pro zákonodárce. Zdůrazňuje též naléhavou potřebu EU zavést právní předpisy o welfare ryb v rámci právě probíhající revize legislativy EU na ochranu zvířat.

Ze zprávy vyplývá, že v EU je každoročně chováno až 1,2 miliardy ryb bez odpovídající ochrany. V zájmu maximalizace zisku jsou ryby běžně chovány intenzivně při vysoké hustotě osazení a často jsou zabíjeny nehumánním způsobem bez předchozího omráčení. Ukazuje také, jak je zlepšení životních podmínek chovaných ryb a chovu ryb na nižších úrovních potravinového řetězce klíčem k tomu, aby se evropská akvakultura stala udržitelnější.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou: Romana.Sonkova@ciwf.org, 778 000 288.

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

Kampaň RyboLove je zaměřena na ochranu ryb po celém světě. CIWF apeluje na vlády, aby přijaly novou legislativu, která zaručí, že bude s rybami v průběhu porážky zacházeno humánně. Konečným cílem je prosadit novou legislativu a lepší obchodní praktiky, které budou chránit ryby v průběhu celého jejich života. Kromě kampaní pro veřejnost a šíření osvěty o této problematice se CIWF věnuje přímému vyjednávání s evropskými institucemi a vládami za účelem zavedení zákonů chránících ryby. V České republice se kampaň zaměřuje také na prodej živých ryb.

Podrobnosti o dodavatelích produktů BAP najdete na webových stránkách BAP.

Certifikace BAP selhava v ochrane ryb:

Stáhněte (PDF Velikost 1,45)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.