Ikona hledání

Press Release Section Icon 24.01.2023

Zlepšení životních podmínek ryb a chov takových druhů ryb, které se nacházejí na nižších úrovních potravinového řetězce, je klíčem k udržitelnější evropské akvakultuře. To totiž povede k menšímu znečištění, používání nižšího množství antibiotik a větší potravinové bezpečnosti, uvádí nová průkopnická zpráva, zveřejněná dnes mezinárodní organizací Compassion in World Farming (CIWF). 

Zpráva nazvaná Přehodnocení akvakultury v EU: pro lidi, planetu a zvířata je první, která shrnuje problémy udržitelnosti a životního prostředí způsobené intenzivním chovem ryb v EU, potřebu odklonit se od tohoto typu produkce, aby se zlepšily životní podmínky zvířat a toto odvětví se stalo udržitelnějším, a nabízí jasná politická řešení pro zákonodárce. Vyzývá k novým přísným požadavkům EU na chov ryb a k politikám, které podporují udržitelné alternativy, jako je chov mlžů a mořských řas. To je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, protože dobré životní podmínky zvířat a udržitelnost životního prostředí jdou ruku v ruce.

Téměř 90 % hodnocených volně žijících rybích populací je nadměrně loveno nebo je loveno na hranici svých maximálních výnosů a akvakultura je často označována za řešení tohoto problému. Velká část moderní akvakultury však chová masožravé ryby (jako lososy, pstruhy nebo tuňáky) v intenzivních systémech založených na vysoké spotřebě krmiv, což ve skutečnosti naopak přispívá k nadměrnému rybolovu a vytváří mnoho problémů v oblasti životního prostředí a welfare (životní pohody) zvířat.

Zpráva, kterou vypracoval tým CIWF pro politiku v oblasti rybolovu a chovu ryb pod vedením Dr. Krzysztofa Wojtase, obsahuje 15 jasných politických doporučení a popisuje problémy způsobené intenzivní produkcí vodních živočichů založené na vysoké spotřebě krmiv, která se v Evropě i ve světě stále více rozšiřuje. Poukazuje na to, že tyto systémy obvykle vedou k čistým ztrátám potravin dostupných pro lidi, a zdůrazňuje naléhavou potřebu nasměrovat odvětví akvakultury v EU k udržitelné produkci druhů vodních živočichů, stojících níže v potravinovém řetězci, v extenzivních systémech.

Olga Kikou, vedoucí Compassion in World Farming EU, uvedla: „Chov ryb v EU není ani udržitelný, ani etický, protože právní požadavky jsou velmi slabé. Letošní rok však bude rozhodující. EU přepracovává své zastaralé zákony na ochranu hospodářských zvířat a na ryby chované na farmách se nesmí zapomínat. Lepší standardy pro welfare zvířat nejenže zabrání zbytečnému utrpení ryb v podvodních velkochovech, ale pomohou také snížit negativní dopady tohoto odvětví na životní prostředí a potravinovou bezpečnost.“

V EU se každoročně chová 0,5 až 1,2 miliardy ryb. V zájmu maximalizace zisku jsou ryby běžně chovány ve vysokých hustotách a často jsou zabíjeny nehumánně bez předchozího omráčení, což způsobuje obrovské utrpení. Ryby chované na farmách mají nápadně vysokou úmrtnost, mnoho z nich umírá ještě před porážkou.

Intenzivní chov ryb také ničí životní prostředí, protože ho znečišťuje odpadem z rybích farem a chemickými látkami, způsobuje ztrátu biologické rozmanitosti, propuknutí nemocí a nadměrné používání antibiotik. Chov masožravých druhů, jako jsou krevety, lososi a pstruzi, má velké dopady na životní prostředí a vyžaduje krmivo vyrobené z ryb, například sardelí nebo sardinek, které by mohly být použity přímo pro lidskou spotřebu. 

Dne 5. prosince byla Evropské komisi předána petice CIWF, která požaduje novou legislativu na ochranu welfare ryb na farmách a kterou podepsalo více než 150 000 lidí.

Nová zpráva bude představena 24. ledna během kulatého stolu, který se uskuteční v Evropském parlamentu v Bruselu, místnost Spinelli 1E3 od 13:00 do 14:30. Akci pořádají poslanci Evropského parlamentu Francisco Guerreiro (Portugalsko) a Anja Hazekampová (Nizozemsko) a vystoupí na ní i další odborníci z tohoto odvětví. 

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Fotografie z rybích farem si můžete stáhnout zde.

Poznámky pro redakce: 

  1. Média, která se chtějí akce zúčastnit, se mohou zaregistrovat zde do 22. ledna 2023. Událost lze také sledovat online zde (Meeting number: 2734 423 6383, Password: T16C) či se připojit telefonicky (+32-2-894-8317, code 273 442 36383). 
  2. Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.
  3. Strategie Farm to Fork přijatá Evropskou komisí v květnu 2020 obsahuje oznámení, že Komise navrhne revizi právních předpisů EU o welfare zvířat, aby je sladila s nejnovějšími vědeckými poznatky. Podle pracovního programu Komise na rok 2023 bude návrh zveřejněn ve třetím čtvrtletí roku 2023.  

 

  1. V prosinci 2022 jsme Komisi předložili petici, kterou podepsalo 150 001 osob a která žádá o novou legislativu na ochranu welfare ryb. Více informací o našich konkrétních politických požadavcích týkajících se ryb chovaných na farmách naleznete v našem dopise Komisi z března 2022, v němž uvádíme, jak lze uvést právní předpisy EU týkající se welfare zvířat do souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

 

  1. Zelená dohoda pro Evropu je balíček politických iniciativ, jehož cílem je nastartovat v EU proces přechodu k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.


6. Další informace o kampani naleznete na www.rybolove.cz.

Udržitelná akvakultura - TZ:

Stáhněte (PDF Velikost 0,15)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.