Ikona hledání

Stane se rok 2023 bodem zlomu pro kultivované maso?

Press Release Section Icon 09.01.2023

Miliony lidí se v novém roce zaměřují na zdraví a zdravé stravování a zájem o rostlinnou stravu se celosvětově zvyšuje, například inciativa Veganuary očekává letos rekordní počet účastníků. Mohl by se díky tomu rok 2023 stát bodem zlomu, kdy vývoj v oblasti alternativních bílkovin přinese zásadní změny v tom, co jíme? Alternativní bílkoviny budou jedním z mnoha důležitých témat, o nichž se bude v květnu diskutovat na významné mezinárodní konferenci Extinction or Regeneration (Vyhynutí nebo regenerace).

Laboratorně vypěstované maso ve vaničce

Zatímco rostlinné bílkoviny jsou již široce dostupné, kultivované maso – známé také jako laboratorně pěstované, umělé nebo čisté maso – bylo zatím schváleno k prodeji pouze v Singapuru. Vyrábí se z buněk odebraných zvířatům bez nutnosti porážky – což lze provést šetrně – a kultivuje se odděleně od zvířat ve sterilním prostředí, což snižuje riziko infekčních nemocí.

Trh s alternativními proteiny rychle roste a podle některých odhadů by mohl do roku 2025 dosáhnout 17,9 miliardy amerických dolarů a do roku 2040 1,1 bilionu amerických dolarů.

Přechod na bílkoviny vyráběné bez krutého zacházení se zvířaty a poškozování životního prostředí, které jsou spojeny s produkcí masa v průmyslových velkochovech, by mohl hrát důležitou roli v rozvoji udržitelného globálního potravinového systému. Mohl by také podpořit přechod k regenerativnímu zemědělství šetrnějšímu k přírodě, které pomáhá prosperovat volně žijícím živočichům a půdě.

Na produkci potravin živočišného původu je věnováno více zemědělské půdy než na jakýkoli jiný účel, přičemž každoročně se kvůli potravinám chová a porazí 87 miliard suchozemských zvířat. Přestože již nyní vyrábíme dostatek potravin, které by nasytily až dvojnásobek současné světové populace, jedna třetina se ztratí nebo vyplýtvá. V celosvětovém měřítku se 36–40 % kalorií z plodin a až 30 % celosvětového úlovku ryb používá jako krmivo pro hospodářská zvířata, ačkoli by mohly být využity k nasycení lidí.

Přitom více než 820 milionů lidí nemá dostatek jídla a více než 1,9 miliardy lidí trpí nadváhou nebo obezitou. Vzhledem k tomu, že naléhavé problémy v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti se stále prohlubují, je třeba přijmout rychlá opatření k nápravě našeho globálního potravinového systému.

Na přelomové konferenci Extinction or Regeneration (Vyhynutí nebo regenerace), která se bude konat 11. a 12. května, se sejdou odborníci a zainteresované strany z celého světa, aby se podělili o řešení, včetně potenciálu alternativních bílkovin, na podporu transformace potravinového systému.

Organizátoři z mezinárodní organizace Compassion in World Farming určili tři hlavní směry vývoje v oblasti kultivovaného masa, které je třeba v roce 2023 sledovat:

1. Investice do hybridních bílkovin – včetně směsí kultivovaného masa a rostlinných bílkovin – významně vzrostou, přičemž v roce 2023 má být v Singapuru otevřeno nové inovační centrum.

2. Na americký trh vstoupí více komerčních hráčů poté, co se společnost UPSIDE Foods stala první společností vyrábějící kultivované maso, která v listopadu 2022 úspěšně absolvovala předběžnou konzultaci s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

3. Na vývoji kultivovaného masa pracuje 100 podniků na celém světě – 30 z nich v Evropě, což je trh zralý na expanzi, přičemž čtyři z deseti největších zemí v tomto regionu do tohoto odvětví investují.

Andrea Perez Valdez, globální manažerka pro prosazování alternativních bílkovin z Compassion in World Farming, uvedla: „Na příkladu Singapuru vidíme, že kultivované maso by v dlouhodobém horizontu mohlo hrát důležitou roli jako alternativa k tradičnímu masu. V nadcházejícím roce by mohlo dojít k významnému vývoji na tomto trhu. Aby kultivované maso využilo svůj potenciál, je třeba sjednotit úsilí v oblasti regulace a legislativy a také veřejného financování výzkumu a vývoje. Opatření, která mohou umožnit přechod ke skutečně udržitelným a soucitným potravinovým systémům, jsou důležitá, pokud to s dosažením globálních cílů udržitelného rozvoje a cílů v oblasti biologické rozmanitosti myslíme vážně.“

Isha Datar, výkonná ředitelka výzkumného institutu buněčného zemědělství New Harvest, která na konferenci Extinction and Regeneration promluví o svých zkušenostech s budováním oboru buněčného zemědělství, uvedla: „Kultivaci potravin z buněk se věnuji již více než deset let, a tak je potěšující, že v oblasti produkce masa, mléka a vajec z buněčných kultur dochází celosvětově k významnému pokroku – vznikají výzkumné ústavy, výrobky se začínají objevovat v regálech obchodů a probíhají aktivní regulační procesy. Letošní rok 2023 by mohl být zlomovým bodem, který urychlí tolik potřebný posun k zapojení buněčného zemědělství do hlavního proudu – v zájmu klimatu a potravinové bezpečnosti pro budoucí generace. Aby se tak stalo, je nezbytné, aby se ti, kteří se o tento důležitý cíl snaží, setkali a vyměnili si myšlenky a odborné znalosti, a konference Extinction or Regeneration je k tomu zajímavou příležitostí.

Hybridní konferenci Extinction or Regeneration pořádá Compassion in World Farming ve spolupráci s řadou partnerů. Uskuteční se v konferenčním centru QEII v Londýně a online v květnu 2023 a nabídne jednotlivcům, organizacím, firmám a dalším odborným subjektům možnost představit řešení v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví, potravinářského podnikání, potravinové politiky, financí, ochrany přírody a welfare (životní pohody) zvířat.

Konference přilákala světově uznávané řečníky, mezi nimiž jsou například spisovatel a ekolog Carl Safina, autor bestsellerů a filmař profesor Raj Patel, sociální aktivistka Dr. Vandana Shiva, ředitelka Centra pro potravinovou politiku Londýnské univerzity Dr. Corinna Hawkes a ředitelka společnosti New Harvest Isha Datar.

Další informace o konferenci a registraci naleznete na www.extinctionconference.com.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

Alternativní bílkoviny TZ:

Stáhněte (PDF Velikost 0,16)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.