Ikona hledání

Hlas pro kapra

Press Release Section Icon 07.12.2022

Compassion in World Farming (CIWF) Česko a agentura werk.camp představují novou kampaň, jejímž jádrem je petice určená Parlamentu ČR za ukončení prodeje konzumních ryb v živém stavu.

Inovativní kampaň, která jako jedna z prvních v České republice využívá ke komunikaci umělou inteligenci, si klade za cíl pod petici nasbírat dostatek podpisů, aby zákonodárce přiměla změnit legislativu a ušetřila zbytečného utrpení ryby, kterých se před Vánoci takto prodá odhadem přes 1,5 milionu.

V současné době je zákazníkovi běžně umožněno zakoupit si rybu, určenou pro konzumaci, v živém stavu. Poté je možno ji po libovolně dlouhou dobu přenášet bez vody a následně přechovávat v nevhodných podmínkách v domácnosti. Ve všech těchto situacích dochází ke zbytečnému utrpení zvířete, což je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat. A proto žádáme členy a členky našeho Parlamentu, aby situaci vyřešili,“ vysvětluje Lucie Moravcová, koordinátorka kampaně za CIWF Česko.

Klíčový vizuál kampaně Hlas pro kapra vytvořený umělou inteligencí
Umělecký prvek kampaně byl vytvořen za pomoci umělé inteligence

Nejnovější vědecké závěry dokazují, že rybu právě tímto naším počínáním týráme. Při transportu v igelitové tašce bez vody se totiž zhoršuje funkce jejích žaber a dusí se. V případě přechovávání v domácnosti, například typicky ve vaně, ji pak vystavujeme teplotnímu šoku a nedostatku kyslíku, navíc chlor obsažený ve vodě poškozuje nejen kůži, ale i nervovou soustavu zvířete. Při následném neodborném usmrcování není pak ryba v mnoha případech dostatečně omráčena. Neztrácí tak svou citlivost a schopnost vnímání.

Tyto poznatky se ovšem netýkají pouze tzv. vánočních kaprů, k prodeji konzumních ryb v živém stavu dochází i v průběhu roku.

Kampani v režii agentury werk.camp vévodí vizuál vytvořený za pomoci umělé inteligence (AI). Jde o kapra v roli prezidentského kandidáta, který bojuje za práva ryb. Jedná se o jednu z prvních českých kampaní, kde byla tato moderní technologie využita. „Stavíme na paralele našeho AI kapra s prezidentským kandidátem, vytváříme mu jeho vlastní politický program a sbíráme pro něj podpisy. Navíc v samotném sloganu kampaně Hlas pro kapra se skrývá nejen rozměr politický, ale i narážka na to, že ryba je němá tvář a nemůže použít svůj hlas, aby vyjádřila svoje trápení. My ale kaprům svůj hlas propůjčit můžeme, a to prostřednictvím podpisu pod petici,“ dodává ke kreativnímu záměru Klára Slavíková, stratég v agentuře werk.camp. 

Celá komunikace poběží v prosinci a bude kulminovat těsně před Štědrým dnem, kdy je prodej kaprů nejvíce aktuální. Těžiště bude mít v onlinu – na webových stránkách hlasprokapra.cz, kde zájemci mohou petici podepsat, a na sociálních sítích, zejména na Instagramu, kde se počítá i se speciálním filtrem pro rozšířenou realitu (AR) a spoluprací s influencery. Vizibilitu kampaně pak podpoří i outdoorové plochy po Praze.

Instagramový profil Hlas pro kapra 

Facebookový profil Hlas pro kapra

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Poznámky pro redakce:

  • Česká republika patří k největším producentům kaprů v Evropské unii. Česko (stejně jako Polsko) vyprodukuje až 25 % kaprů. V roce 2020 se v ČR vylovilo 17 370 tun kaprů. Před Vánoci se prodá kolem 85 % tuzemských ryb prodávaných v ČR. V roce 2021 se vánoční kapři prodávali na 3 000 místech. 
  • Iniciativa běží již čtvrtým rokem. Jejím cílem je zamezit prodeji ryb v živém stavu (ať už o Vánocích či v průběhu roku). V minulých letech tento záměr podpořilo Rybářské sdružení ČR, které vydalo své doporučení k nákupu vánočních ryb, v němž mimo jiné vyzývá veřejnost, aby si kupované ryby nechala odborně usmrtit na prodejním místě. Podobně se vyjádřila i Státní veterinární správa: „...Další kontrolovanou oblastí je správné porážení kaprů, kdy spotřebitelům doporučujeme využít služeb proškolených odborníků přímo na stánku než složitě přepravovat ryby domů. Každý rok upozorňujeme, aby lidé nevypouštěli ryby zpět do přírody, protože je to ohrožuje na životě.“ A své stanovisko, které následně podpořila i Komora veterinárních lékařů, vydala i Ústřední komise pro ochranu zvířat: „ÚKOZ důrazně doporučuje, aby ryby určené k následné konzumaci byly při prodeji odborně usmrceny prodejcem či jím k tomu určeným a vyškoleným personálem.“ Více informací najdete na www.rybolove.cz
  • Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

Hlas pro kapra:

Stáhněte (PDF Velikost 0,19)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.