Ikona hledání

Světový den bez klecí upozorňuje na naléhavou potřebu zakázat klecové chovy v EU

Press Release Section Icon 13.10.2022

Dnes, 13. října 2022 ve Světový den bez klecí, si připomínáme, jak krutý je život hospodářských zvířat uvězněných v klecích. Celoevropské hnutí apeluje na Evropskou unii, aby splnila svůj slib a tuto zastaralou praxi jednou provždy ukončila.

V roce 2018 zahájilo 170 organizací v čele s Compassion in World Farming (CIWF) evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové - petici, která umožňuje Evropanům navrhovat právní předpisy. Více než 300 milionů hospodářských zvířat v EU – slepic, křepelek, králíků, prasnic, telat, kachen a hus – tráví většinu nebo celý život v klecích, které jim zásadně brání ve volném pohybu a v přirozeném chování. Evropští občané jsou tímto krutým zacházením zděšeni a chtějí, aby se s ním přestalo.

Během jediného roku od zahájení podepsalo evropskou občanskou iniciativu 1,4 milionu lidí a vše vyvrcholilo v červnu 2021, kdy Evropský parlament drtivou většinou hlasů podpořil postupné zrušení klecí. Později téhož měsíce přijala Evropská komise historický závazek zakázat klece pro slepice, prasnice, telata, králíky, křepelky, kachny a husy do roku 2027.

Dokud nebudou všechna hospodářská zvířata vysvobozena z klecí, hnutí za Konec doby klecové bude i nadále upozorňovat na špatné zacházení s nimi a odhalovat krutou realitu průmyslových velkochovů. Nejnovější investigace CIWF, zveřejněná v červenci tohoto roku, ukazuje zneklidňující záběry z 16 farem v Itálii, Španělsku, Francii a Polsku a odhaluje stres, frustraci a utrpení, které jsou nuceny snášet prasnice v klecích. Mezi navštívenými farmami jsou i ty, které dodávají takzvané „prémiové“ produkty – pro výrobu parmské a bayonské šunky. Investigace zjistila, že prasnice na těchto farmách jsou chovány ve stejně krutých podmínkách jako prasnice na „standardních“ farmách.

Přibližně 85 % všech prasnic v EU, v ČR je to více než 90 %, je nuceno strávit téměř polovinu svého dospělého života v kleci, kde se nemohou ani otočit. Úřad EU pro bezpečnost potravin (EFSA), nedávno potvrdil, že současné zásadní omezení pohybu, kterému jsou prasnice v těchto systémech vystaveny, způsobuje zbytečné utrpení. Vhodné alternativní způsoby chovu totiž již existují.

Zpráva vydaná letos v březnu Institutem pro evropskou environmentální politiku (IEEP) dospěla k závěru, že k podpoře zemědělců a zajištění hladkého přechodu na bezklecové chovy zvířat lze využít jak finanční mechanismy EU, tak vnitrostátní dotační nástroje. Část této finanční podpory je již zemědělcům k dispozici.

Utrpení zvířat v klecích je nesporné. Evropská komise musí s tímto krutým zacházením konečně skoncovat a v příštím roce navrhnout tolik očekávaný zákaz klecí v rámci revize právních předpisů o životní pohodě (welfare) zvířat. Následně je nutné zajistit, aby Česká republika tento návrh podpořila v Evropské radě. K tomuto účelu jsme zorganizovali petici a vyzýváme veřejnost, aby se k ní připojila,“ říká Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko a členka výboru evropské občanské iniciativy Konec doby klecové.

Petici je možné podepsat online na www.konecdobyklecove.cz. Její patronkou se stala spisovatelka a novinářka Adéla Knapová a podpořilo ji již 13,5 tisíce českých občanů včetně řady známých osobností, jako je Tomáš Klus s manželkou Tamarou, herečka Kristýna Frejová, zpěvák Kuba Ryba, filmová režisérka Mira Fornay, spisovatel David Zábranský a výtvarnice Veronika Šrek Bromová.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

Svetovy den bez kleci 2022:

Stáhněte (PDF Velikost 0,19)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.