Ikona hledání

Press Release Section Icon 29.04.2022

Otevřený dopis se šesti tisíci podpisy převzal z rukou patronky kampaně, spisovatelky a novinářky Adély Knapové náměstek ministra zemědělství Radek Holomčík. V dopise lidé vyzývají ministerstvo k zastavení prodeje živých ryb. K iniciativě, za kterou stojí organizace Compassion in World Farming, se kromě laické veřejnosti přidali i odborníci.

Náměstek Holomčík obdržel od zástupců Compassion in World Farming (CIWF) velkoformátovou pohlednici s textem dopisu a obrázkem kaprů složeného ze jmen signatářů. Na následné schůzce sdělil, že Ministerstvo zemědělství je otevřené diskusi na dané téma.

Ryby jsou vnímaví a inteligentní tvorové, stejně jako savci a ptáci. To už je vědecky prokázáno, ale v zacházení s kapry se to stále ještě moc neprojevuje a kapři zbytečně trpí. Děkujeme všem, kdo podepsali náš otevřený dopis, a dali tak najevo, že kapři si zaslouží stejný soucit a ochranu jako ostatní zvířata. Věříme, že naši výzvu Ministerstvo zemědělství vyslyší a zjedná nápravu,” řekla Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko.

Veřejnou výzvu přišla podpořit také patronka kampaně Adéla Knapová: „To, že bereme většinu zvířat včetně kaprů jako věci, se kterými můžeme nakládat bez ohledu na to, jak nepopsatelně a mnohdy hlavně naprosto zbytečně trpí, považuju za velké selhání nás lidí. A prodej živých ryb takovou naprosto zbytečnou krutostí je.”

V České republice je běžnou praxí zakoupit si rybu určenou ke konzumaci ještě živou, přenášet či převážet ji poté po libovolně dlouhou dobu bez vody a následně ji přechovávat v nevhodných podmínkách v domácnosti či vypustit zpět do rybníka či řeky. K tomu dochází zejména, ale nikoli pouze, při prodeji takzvaných vánočních kaprů. Prodej živých ryb však probíhá i v průběhu celého roku.

CIWF ve svém otevřeném dopise poukazuje zejména na tyto problematické situace, kdy může docházet k týrání zvířat:

  • Zakoupená živá ryba bývá přenášena obvykle v igelitovém obalu po libovolně dlouhou dobu bez vody. V důsledku toho se jí slepí žaberní destičky, funkce žaber se zhorší a ryba se dusí.
  • Před domácím usmrcením bývá ryba přechovávána běžně ve vaně, což je pro ni absolutně nevhodné prostředí. Kvůli rozdílné teplotě vody může dojít k teplotnímu šoku, hrozí nedostatek kyslíku a chlor obsažený ve vodě může poškodit kůži i nervovou soustavu zvířete.
  • Správné omráčení kapra před vykrvením není jednoduché. V případě usmrcení v domácnosti tak existuje vysoké riziko, že zvíře není před vykrvením a po celou dobu vykrvování omráčeno s dostatečnou ztrátou citlivosti a vnímání.
  • Někteří lidé vypouštějí zakoupené ryby s dobrými úmysly zpět do volné vody. Většina ryb však pravděpodobně nepřežije, neboť jejich energetické zásoby jsou vlivem sádkování, kdy jsou v podstatě týrány hlady, vyčerpány a imunita oslabena. Navíc i v tomto případě existuje riziko teplotního šoku.

Ve všech výše zmíněných bodech jde bezesporu o porušování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Ochráncům zvířat dávají za pravdu i odborníci, jak dokazuje nová odborná studie Mgr. Svitačové a prof. Slavíka z České zemědělské univerzity v Praze s názvem Rizika snížení welfare kaprů při stánkovém prodeji. Své odborné stanovisko vydala také Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ), která působí jako poradní orgán ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat, v němž se uvádí: „ÚKOZ důrazně doporučuje, aby ryby určené k následné konzumaci byly při prodeji odborně usmrceny prodejcem či jím k tomu určeným a vyškoleným personálem.“ Tomuto dokumentu následně vyjádřila podporu i Komora veterinárních lékařů.

Iniciativa Vánoce pro kapry běží již třetím rokem. Jejím cílem je ukončit prodej živých ryb. V roce 2020 podpořilo tento záměr také Rybářské sdružení ČR, které vydalo své doporučení k nákupu vánočních ryb, v němž mimo jiné vyzývá veřejnost, aby si kupované ryby nechala odborně usmrtit na prodejním místě. Podobně se vyjádřila i Státní veterinární správa. Více informací o kampani najdete na www.rybolove.cz.

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, vedoucí CIWF Česko: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Česká republika patří k největším producentům kaprů v Evropské unii. Česko (stejně jako Polsko) vyprodukuje až 25 % kaprů. Podle údajů MZe se v roce 2020 v ČR vylovilo 17 261 tun kaprů. Před Vánoci se prodá kolem 85 % tuzemských ryb prodávaných v ČR. V roce 2021 se vánoční kapři prodávali na 3 000 místech.

Znění Otevřeného dopisu ministrovi zemědělství najdete zde.

Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, je odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.

Předání dopisu, TZ:

Stáhněte (PDF Velikost 0,23)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.