Ikona hledání

Press Release Section Icon 13.01.2022

Petice, která požaduje celoevropský zákaz přepravy živých zvířat do třetích zemí, nasbírala 900 000 podpisů a dnes ji Evropskému parlamentu společně předávají mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming, FOUR PAWS, WeMove Europe a Animals International.

Předání petice se odehrává jen několik dní před klíčovým hlasováním europoslanců o doporučeních vytvořených na základě prověřování ochrany zvířat během přepravy v rámci EU i mimo ni. Toto hlasování by mohlo vyznít jako silné poselství Evropského parlamentu pro Komisi, aby omezila maximální délku přepravy a ochránila tak miliony hospodářských zvířat před nesmírným utrpením, kterému jsou při přepravě po Evropě i za její hranice každoročně vystavována. 

Podle současných pravidel mohou prasata cestovat bez přestávky až 24 hodin, ovce a skot dokonce 29 hodin s jednou hodinovou zastávkou. Na konci takových cest musí následovat 24hodinová přestávka, ale po ní se tento cyklus může opakovat znovu a znovu, dokud zvířata nedorazí na finální místo určení. V důsledku toho se může stát, že zvíře stráví na cestách několik dní či dokonce týdnů.

Zoufalé prase v kamionu

V prosinci odhlasovali členové parlamentního výboru ANIT (Vyšetřovací výbor pro ochranu zvířat během přepravy) doporučení týkající se vymahatelnosti již existujících pravidel, místo aby zavedli přísnější ochranná opatření, která by konečně zakázala export zvířat do třetích zemí. Tím pádem by stále byla umožněna krutá a zbytečná dálková přeprava živých zvířat do zemí, ve kterých EU již nedokáže žádným způsobem zajistit respektování zásad welfare zvířat. 

Každý rok se na porážku či výkrm přepravují miliony zvířat na tisícikilometrových cestách po zemi, vzduchem i po moři. Při těchto cestách zvířata často velmi trpí stresem, vyčerpáním, přehřátím a zraněními. Na daleké cesty jsou posílána dokonce i neodstavená telata od 14 dní po narození, která po cestě trápí hlad, žízeň a teplotní stres, což má negativní dopady na jejich stále ještě slabý imunitní systém. Ani březím samicím se nedostane žádné zvláštní péče či ochrany, a tak tato zvířata někdy rodí v příšerných podmínkách na palubách lodí či v kamionech. 

Společná petice, kterou dnes v Evropském parlamentu předáváme europoslankyni Tilly Metz, předsedkyni výboru ANIT a prezidentce parlamentní skupiny Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals, vyzývá europoslance, aby posílili doporučení výboru ANIT a podpořili zákaz vývozu živých zvířat mimo EU, zákaz převozu neodstavených mláďat a omezení maximální délky přepravy na osm hodin pro dospělý skot, prasata a ovce a na čtyři hodiny pro drůbež a králíky.

Devět set tisíc evropských občanů vysílá prostřednictvím naší petice jasný vzkaz Evropské unii, že tyto dlouhé a zbytečné cesty způsobují hospodářským zvířatům utrpení a měly by být zakázány,“ říká Olga Kikou, ředitelka Compassion in World Farming EU. „Žádáme europoslance, aby vyslechli naši žádost a vykročením nad rámec doporučení komise ANIT prokázali ambici zlepšit životy milionů hospodářských zvířat. Utrpení a muka spojená s dlouhými cestami musí být zmírněna zavedením přísnějších pravidel, omezením absolutní délky přepravy a konkrétní ochranou zranitelnějších druhů zvířat.

Členové Evropského parlamentu by měli vyslyšet své voliče a při svém hlasování myslet na pravidlo maximální délky přepravy 0-4-8: 0 hodin na cestě pro nejzranitelnější zvířata, 4 hodiny pro drůbež a králíky a 8 hodin pro dospělý skot, ovce a prasata! Jakékoli delší cesty, export živých zvířat a lodní přeprava se musí zakázat úplně,“ říká Pierre Sultana, ředitel evropské politické kanceláře ve FOUR PAWS.

 

Europoslanci by kromě plnění svých povinností jakožto zástupci evropských občanů měli brát zřetel také na masové mobilizace a akce, které jsou hlasem jejich voličů. Lidé ze všech koutů Evropy vysílají Parlamentu jasný signál: sledujeme, zda vyslyšíte naše požadavky, či nikoli,“ říká Virginia López Calvo, vedoucí kampaní ve WeMove Europe.

 

O vývozu živých zvířat se hodně mluvilo, ale já jsem při svém pobytu ve třetích zemích žádnou změnu v tom, jak se zachází s evropskými zvířaty, neviděl. Tento obchod nejde vylepšit. Nemůže být humánní. Musí se jednou provždy ukončit,“ říká Gabriel Paun, ředitel Animals International.

17. ledna se příznivci zákazu dálkové přepravy v celé Evropě zúčastní twitterové bouře, aby toto poselství posílili před hlasováním na plenárním zasedání, které se bude konat 20. ledna.

~konec~

Pro více informací prosím kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni CIWF v České republice: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Poznámky pro redaktory

  • Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací naleznete na www.ciwf.cz.

Petice Ban Live Exports:

Stáhněte (PDF Velikost 0,24)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.