Ikona hledání

Press Release Section Icon 24.09.2021

Mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF) vyzývá světové lídry, aby využili hybnou sílu dnešního historicky prvního Summitu OSN o potravinových systémech (UN FSS) a přijali jasná a radikální opatření k transformaci těchto špatně fungujících systémů.

Summit, který se koná online právě dnes, se soustředí na hledání způsobů, jak tuto revoluční transformaci provést a napomoci k řešení naléhavých problémů v oblasti klimatu, zdraví a životního prostředí. Na světových lídrech pak bude, aby na konferencích, jako je COP26 v Glasgow v listopadu, přijali okamžitá opatření nezbytná k uskutečnění této transformace.

Philip Lymbery, globální ředitel CIWF a Šampion OSN v oblasti potravinových systémů, řekl: „Pokud chceme zachránit budoucnost pro zvířata, lidi a přírodu, na které jsme všichni závislí, máme před sebou příležitost využít impuls, který vytváří summit OSN o potravinových systémech, a jeho silný důraz na transformaci potravinových systémů - nikoliv pouze na jejich vylepšování.

Pokud chceme zajistit následujícím generacím budoucnost, ve které lze žít, transformace je naprosto nezbytná. Tato přeměna je v moci národních vlád a mezinárodních institucí, takže naše budoucnost skutečně leží v jejich rukou. Přesto otázka potravin a zemědělství na programu klíčových fór, jako je Konference OSN o změně klimatu konaná v listopadu, kupodivu chybí. Světoví lídři musí jednat dřív, než bude pozdě - není času nazbyt.“

Potraviny jsou zodpovědné za přibližně třetinu všech emisí skleníkových plynů a jejich produkce zabírá polovinu obydlené plochy planety. Průmyslová živočišná výroba je hlavní příčinou poklesu biologické rozmanitosti a způsobuje největší týrání zvířat na planetě. Samotné odvětví živočišné výroby je také zodpovědné za více skleníkových plynů než přímé emise ze všech letadel, vlaků a automobilů na světě dohromady.   

Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR, uvedla: „Výzkum jasně ukazuje, že celosvětové snížení spotřeby masa a mléčných výrobků je nezbytné, abychom se udrželi v planetárních mezích. Musíme také přejít na zemědělství šetrné k přírodě s důrazem na welfare zvířat, jako jsou ekologické zemědělství, pastevní chovy nebo smíšené systémy pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat, abychom zabránili dalšímu katastrofálnímu úbytku biologické rozmanitosti." 

CIWF se aktivně podílel na činnosti akčních skupin summitu a pracovních skupin pro udržitelný chov hospodářských zvířat. Přispěl také k Dokumentu C Klastru udržitelného chovu hospodářských zvířat: Sladění výroby a spotřeby (Alining Production and Consumption), který obsahuje tyto čtyři výzvy k akci:

1. Změnu rozměru živočišné výrovy a snížení spotřeby masa a mléčných výrobků

2. Přechod na přírodě blízké, regenerativní zemědělství

3. Podporu spravedlivé přeměny zemědělství

4. Přijetí dobrých standardů v oblasti životní pohody (welfare) zvířat.

Více o řešeních CIWF pro udržitelné zemědělství se dozvíte zde.

 

Pro více informací kontaktujte Romanu Šonkovou, zástupkyni Compassion in World Farming v ČR: Romana.Sonkova@ciwf.org, mobil: 778 000 288

Poznámky pro redakce:

Compassion in World Farming – Soucit ve světovém zemědělství (CIWF) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat, odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zástupce v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více o CIWF naleznete zde.

Summit OSN o potravinovych systemech:

Stáhněte (PDF Velikost 0,20)
Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.