Ikona hledání

Zakažme chov zvířat v klecích, vyzývá Evropský parlament

News Section Icon Zveřejněno 09.06.2021

Hlasovani V EP (1) (1)

Evropský parlament dnes vyzval Evropskou komisi, aby do roku 2027 zakázala klecové chovy hospodářských zvířat v celé Evropské unii, a přijal usnesení o evropské občanské iniciativě Konec doby klecové.

Usnesení bylo přijato drtivou většinou hlasů: 558 poslanců hlasovalo pro a pouze 37 proti, zdrželo se 85. Usnesení požaduje, aby Evropská komise zrevidovala zastaralou směrnici EU 98/58/ES o hospodářských zvířatech s cílem postupně odstranit kruté klecové systémy.

V současné době jsou v EU nosnice a králíci zavíráni do klecí, kde mají životní prostor o velikosti listu papíru A4. Dospělé prasnice musí téměř polovinu každého roku trávit v kotcích, kde se nemohou ani otočit. Také telata, husy, kachny a křepelky jsou zavírány do klecí a boxů, což jim znemožňuje základní přirozené chování.

Poslanci se shodli na tom, že je třeba s těmito praktikami skoncovat. Zdůraznili také, že je třeba zajistit, aby všechny živočišné výrobky uváděné na trh EU - včetně těch dovážených ze zemí mimo EU - splňovaly budoucí bezklecové normy. Rovněž je podle poslanců nutné zajistit odpovídající pobídky a finanční programy na podporu zemědělců pro přechod na alternativní systémy chovu.

Kromě toho Parlament EU vyzval Komisi, aby „předložila návrhy na zákaz krutého a zbytečného nuceného vykrmování kachen a hus pro výrobu foie gras".

Poslanci rovněž vyzývají Komisi, aby urychlila přezkum právních předpisů EU o životní pohodě (welfare) zvířat, a žádají, aby byl dokončen do roku 2022, nikoli až koncem roku 2023, jak se v současnosti plánuje. To by pomohlo zajistit, aby byl zákaz zaveden v rámci mandátu současné Komise, která skončí ve funkci v roce 2024.

Dnešního dopoledního jednání se zúčastnila také komisařka pro zdraví Stella Kyriakides, která iniciativě Konec doby klecové vyjádřila jednoznačnou podporu. Uvedla, že závazek Komise zlepšit životní pohodu zvířat „skutečně zůstává morálním, zdravotním a ekonomickým imperativem“.

Komise plánuje 30. června tohoto roku oznámit svou reakci na evropskou iniciativu Konec doby klecové, která by měla vyústit v návrh nových právních předpisů. Tento návrh bude poté muset schválit Evropský parlament a Rada EU.

„S dostatečnou finanční pomocí pro zemědělce je zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat reálné,“ řekla Michaela Šojdrová, poslankyně a členka zemědělského výboru před dnešním hlasováním. „Věřím, že zemědělcům záleží na tom, aby chovaná zvířata žila v dobrých životních podmínkách, aby nebyla týrána. Oceňuji, že je to právě zemědělský výbor Evropského parlamentu, který toto usnesení podpořil. Budeme i nadále sledovat naplňování tohoto závazku jak vůči občanům, kteří požaduji zlepšení životních podmínek chovaných zvířat, tak vůči zemědělské veřejnosti, která očekává skutečnou podporu,“ uzavírá Šojdrová.

Romana Šonková, členka výboru evropské občanské iniciativy Konec doby klecové a zástupkyně Compassion in World Farming v ČR, k dnešnímu usnesení uvedla: „1,4 milionů občanů EU, kteří podepsali naši iniciativu a nespočet dalších soucitných lidí na zákaz klecí čeká již několik let. Jsme nesmírně rádi, že Evropský parlament zaujal rozhodný postoj proti klecovým chovům. Nyní nastal čas, aby politici proměnili slova v činy. Teď už je na řadě Evropská komise. Neočekáváme nic jiného než ambiciózní plán pro ukončení používání zastaralých, krutých klecových technologií. Jakmile se tak stane, EU by si mohla skutečně nárokovat celosvětové prvenství v oblasti kvality života hospodářských zvířat."

Stáhněte:

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.