Ikona hledání

Znetvoření, napadení parazity a vysoká úmrtnost: temné hlubiny průmyslového chovu lososů ve Skotsku odhalené novým tajným průzkumem

News Section Icon Zveřejněno 23.03.2021

Největší odhalení skotského průmyslového chovu lososů dokumentuje porušování zákonů o ochraně zvířat, všudypřítomné utrpení a šokující úmrtnost ryb. Globální síť nevládních organizací z 30 zemí, vedená Compassion in World Farming (CIWF), dnes zveřejnila tajné vyšetřování a doprovodnou zprávu s názvem „Podvodní klece, paraziti a mrtvé ryby:

Proč je nutné vyhlásit moratorium na rozšiřování chovů skotského lososa“. Ta odhaluje ponurou realitu života bezpočtu ryb chovaných v podmořských klecích, odkud pochází světoznámý skotský losos.

Losos Tiskovka
Zdroj:CIWF

Skotsko je třetím největším producentem faremně chovaného lososa na světě (v roce 2019 vyprodukovalo přibližně 38 milionů ryb) a skotská vláda podporuje plány na masivní rozšíření tohoto odvětví do roku 2030. Více než 96 % skotské produkce lososa ovládá pět společností: Cooke Aquaculture, Grieg Seafood, Mowi, Scottish Sea Farms a The Scottish Salmon Company. V období od září do listopadu 2020 CIWF prováděl průzkum za pomoci dronů celkem na 22 farmách a na 6 farmách také za pomoci potápěčů. Na několika z těchto farem vyšetřovatelé zjistili silné napadení ryb mořskými vešmi a vysokou míru úmrtnosti.

Vyšetřovatelé také zjistili, že lososi se mačkají v holých podvodních klecích, kde těmto přirozeně migrujícím rybám nezbývá, než jen bezcílně plavat ve stísněných podmínkách po dobu až 2 let. Tato zvířata trpí natolik, že až čtvrtina jich uhyne dřív, než se vůbec dostanou na porážku.

„Lososi tiše a nepozorovaně trpí v krutých podvodních průmyslových velkochovech po celém Skotsku. Dokonce i zkušení vyšetřovatelé byli šokováni tím, co zjistili,“ uvedla Lucie Moravcová, koordinátorka kampaně RyboLove z CIWF Česko. „Záběry odhalují lososy s deformacemi a chorobami, s chybějícíma očima a bez velkých kusů masa a kůže, které jim ožírají mořské vši. To je absolutně nepřijatelné. Lososi jsou cítící bytosti – neměli by být vystaveni tak strašnému utrpení. V celém tomto průmyslovém odvětví naprosto selhává základní ochrana zvířat, a to se musí změnit. Je nutné zavést okamžité moratorium na průmyslový chov lososů ve Skotsku.“

Mořské vši jsou paraziti, kteří se živí kůží, krví a slizem ryb. Jejich počet vzrostl s expanzí lososího průmyslu, který ještě nezavedl metodu léčby nebo prevence, která by byla účinná, ekologická a zohledňovala welfare zvířat. Metody, které průmysl vyvinul ve snaze zbavit ryby mořských vší – zahrnující chemické koupele, ponoření do horké vody (thermolicer), využití proudu vody k odstranění vší (hydrolicer) – jsou kruté a neúčinné. Mnoho ryb v důsledku toho uhyne.

Chov lososů je špatný nejen z hlediska welfare zvířat, ale poškozuje také životní prostředí. Organický a chemický odpad ze skotských lososích farem mění chemické složení sedimentů a zabíjí život na mořském dně. Odpad z farem může vést ke špatné kvalitě vody a škodlivému bujení řas. Chemické látky a léky, jako jsou antibiotika a insekticidy, se také uvolňují do životního prostředí. O mnoha insekticidech je přitom známo, že jsou toxické jak pro ryby a jiné mořské organismy, tak i pro ptáky a savce. Kromě toho je chov masožravých ryb, jako právě lososů, zodpovědný za velkou část průmyslového rybolovu našich zdecimovaných oceánů. Miliony tun ulovených volně žijících ryb jsou zpracovány na rybí olej a moučku, kterými jsou pak krmeny ryby v intenzivních velkochovech.

 „Vzhledem k nesčetným problémům skotského lososího průmyslu v oblasti welfare zvířat a životního prostředí jsou plány na jeho expanzi absolutně nezodpovědné,“ řekl Dr. Krzysztof Wojtas, vedoucí oddělení welfare ryb z CIWF.

„Žádáme naléhavě skotskou vládu, aby vyhlásila moratorium na expanzi skotského lososího průmyslu. Věznění masožravých ryb v podvodních klecích a jejich krmení volně žijícími rybami ulovenými v našich vyčerpaných oceánech, to je čiré šílenství. Přímo také zpochybňujeme, zda faremní chov volně žijících, migrujících ryb, jako jsou lososi, má jakékoli místo v udržitelném potravinovém systému.”

Skotský průmyslový chov lososů je plný problémů, které se týkají welfare ryb, a má vážné ekologické dopady. Při současné úrovni produkce jsou nemoci a napadení mořskými vešmi nezvladatelné, což způsobuje utrpení ryb v alarmujícím měřítku a ohrožuje populace volně žijících ryb. CIWF inicioval otevřený dopis skotské vládě, v němž urgentně požaduje moratorium na expanzi tohoto odvětví s výhledem na postupné ukončení intenzivních chovů lososů.

Stáhněte:

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.