Nový průzkum odhalil krutou realitu života telat na mléčných farmách

News Section Icon Zveřejněno 24.07.2019

Nový tajný průzkum odhaluje krutou realitu života milionů telat v EU. Telata na mléčných farmách, oddělená od matek krátce po porodu a uzavřená v malých individuálních boxech, jsou zbavena možnosti přirozeného chování a sociální interakce.


Záběry získané na pěti polských mléčných farmách mezinárodní nevládní organizací na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) ukazují malá telata dojnic izolovaná v malých individuálních boxech, kde nemohou projevovat přirozené chování, jako je volný pohyb a hra, a kde jsou velmi silně omezena v sociálním kontaktu, který je nezbytný pro jejich psychický vývoj a životní pohodu (welfare).


Šetření také odhaluje další problémy týkající se životní pohody telat, jimiž jsou neuspokojená potřeba častějšího sání mléka od matky, špatná hygiena a nedostatečná ochrana před chladem. Kromě toho byly zdokumentovány případy porušení legislativy EU, jako je držení telat v boxech, které jim neumožňují se navzájem vidět a dotýkat se, a také překračování povolené délky chovu telat v individuálních boxech, tedy do 8 týdnů věku. Některá telata na záběrech jsou starší tří měsíců a kotce jsou pro ně příliš malé (viz „Poznámky pro redakce“). Tyto záběry dokazují, co bylo v posledních několika letech často dokumentováno mnoha dalšími organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat: systémy využívající různé typy klecí, kotců či boxů, používané ve velkochovech mnoha druhů hospodářských zvířat po celé EU včetně ČR jsou stejně kruté.

V Evropské unii se každoročně narodí dojnicím asi 20 milionů telat. Pokud se telata chovají společně v přeplněných a špatně větraných teletnících, jsou vystavena vyššímu riziku infekcí zažívacího a dýchacího ústrojí, jako jsou průjem a zápal plic. Pro snížení rizika onemocnění se telata běžně chovají v individuálních boxech umístěných uvnitř hal či venku. To však zásadně narušuje jejich přirozené sociální chování a fyzickou a psychickou pohodu. Z výzkumů vyplývá, že 60 % z celkového počtu narozených telat stráví až osm týdnů na začátku života v izolaci. To představuje každoročně více než 12 milionů telat v celé EU. V ČR je to více než 315 tisíc. Je třeba změnit tento nevhodný způsob ustájení a zavést metodu, která jednak eliminuje vysoká rizika zdravotních problémů, ale bude zároveň zohledňovat požadavky z hlediska zdravého vývoje a životní pohody zvířat.


„Náš nejnovější průzkum odhaluje krutý osud milionů telat,” říká Romana Šonková, zástupkyně CIWF v ČR. „Je těžké pochopit, že zranitelné novorozené tele je odebráno brzy po porodu od matky a po několik týdnů uzavřeno do izolace. A co je ještě horší, právní předpisy EU to umožňují. To je naprosto barbarská a přitom zbytečná praxe, protože existují  důkazy, že dobře vedené skupinové ustájení už od narození přináší výhody z hlediska zdraví i welfare telat.“


Organizace CIWF, sdružená s dalšími více než 170 nevládními organizacemi v rámci evropské občanské iniciativy „Konec doby klecové“, největší koalice pro zlepšení kvality života hospodářských zvířat, požaduje celoevropský zákaz všech typů klecí v chovech zvířat, včetně boxů používaných k nepřirozené izolaci malých telat. V současné době už více než jeden milion občanů EU podepsal tuto evropskou iniciativu, která vysílá jasnou zprávu institucím EU.


„Záběry strádajících telat nám připomínají, že boj za vysvobození hospodářských zvířat z klecí není zdaleka u konce,“ dodává Romana Šonková. „Musíme pokračovat ve sběru podpisů, abychom zajistili, že instituce EU pochopí, jak důležitý je tento problém pro evropské občany.“

Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové můžete podepsat na www.konecdobyklecove.cz.

Stáhněte: