Ikona hledání

Pro lásku k životu

News Icon 03.03.2021

Mother Cheetah With Two 2 Month Old Cubs On A Termite Mound In The Masai Mara Credit GP232
Samice geparda se 2 dvouměsíčními mláďaty na termitišti v Masai Mara | Autor GP232

Dnes, 3. března 2021, je Světový den divoké přírody vyhlášený OSN: naprosto mimořádná příležitost oslavit krásu světa divokých zvířat a rostlin.  V této době, kdy zažíváme pandemii a klima i biodiverzita jsou v ohrožení, je více než kdykoli předtím důležité zvyšovat obecné povědomí o tom, jakou roli zvířata a rostliny hrají v systémech, které podporují život na naší společné planetě.

Na začátku tohoto měsíce byla ve spolupráci s Compassion in World Farming a Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) během online konference zveřejněna nová zpráva Chatham House Dopady potravinového systému na ztrátu biodiverzity. Ta uvádí, že globální potravinový systém je největší hnací silou destrukce světa přírody. Zemědělství přitom představuje hlavní hrozbu pro 86 % z 28 000 druhů, jimž hrozí vyhynutí.

Caption Global Dietary Patterns Need To Move Towards More Plant Heavy Diets Credit Annapustynnikova
Je nezbytné, aby se celosvětové stravovací návyky posunuly směrem k rostlinné stravě | Autor: Anna Pustynnikova

Této zprávě se po celém světě dostalo značné mediální pozornosti a pomohla zvýšit povědomí o zoufalé situaci, v níž se nachází naše životní prostředí, a o změnách ve způsobu života, které musí každý z nás udělat, abychom dokázali zabránit dalšímu zrychlování procesu ničení přírody, jenž ohrožuje celou Zemi.

Tato zpráva se zaměřuje především na tři opatření, která mohou pomoci v boji proti hrozící ztrátě biologické rozmanitosti a klimatickým změnám:

Je nezbytné, aby se celosvětové stravovací návyky posunuly směrem k rostlinné stravě. Tento posun společně se snížením množství globálního potravinového odpadu by snížil nároky a tlak na životní prostředí a půdu.

Je třeba chránit více půdy a vyhradit ji pro přírodu. Největší přínosy pro biologickou rozmanitost přináší ochrana nebo obnovení celých ekosystémů. Proto musíme zamezit přeměně přírodní půdy na zemědělskou. Pro ochranu stávajících ekosystémů a obnovu těch, které byly přírodě odejmuty nebo zničeny, je zásadní, aby lidstvo změnilo své stravovací návyky.

Musíme obdělávat půdu způsobem, který bude šetrnější k přírodě a bude podporovat biodiverzitu. Musíme omezit používání vstupních zdrojů a monokultury nahradit polykulturními zemědělskými postupy. Změna stravovacích návyků je nezbytná k tomu, aby se půda vrátila zpět přírodě a aby se rozšířil ekologický způsob hospodaření, aniž by sílil tlak na přeměnu přírodní půdy na zemědělskou.

Live Transport Of Cattle, Turkey Bulgaria 2017 Credit Compassion In World Farming
Přeprava živého skotu, Turecko–Bulharsko 2017 | Autor: CIWF

Každý den se po celém světě objevují nová potvrzení toho, jak je mašinerie průmyslového zemědělství ničivá, neefektivní, nehospodárná, krutá a nezdravá. Můžete si být jisti, že Compassion in World Farming bude nadále prosazovat zásadní přehodnocení našeho potravinového systému a ukončení průmyslových velkochovů.

 

Zatímco urgentně potřebujeme změnu, dochází nám čas!

Právě proto bychom se v rámci letošního Summitu OSN pro potravinové systémy měli chopit příležitosti a pokročit v přípravě celosvětové dohody o ukončení průmyslových velkochovů. Abychom resetovali náš potravinový systém. Abychom prosazovali regenerativní, obnovující hospodaření v souladu s přírodou, nikoli proti ní.

Proto jsem velmi hrdý a cítím se poctěn, že jsem byl jmenován „Šampionem“ sítě Food Systems Champions Network a že jako Food Systems Champion budu moci na Summitu OSN pro potravinové systémy pro rok 2021 reprezentovat organizace zabývající se ochranou zvířat, které působí nejen v Evropě.

Pro lidstvo, zvířata a veškerý život na Zemi dosud nikdy nebylo tak důležité, abychom naše potravinové systémy řídili skutečně udržitelným způsobem. Mohu vás ujistit, že budu s velkým zaujetím a rozhodností prosazovat cíle tohoto Summitu, nyní i v budoucnu, kdy se všichni snažíme dosáhnout Cílů udržitelného rozvoje do roku 2030.

Závěrem bych vás chtěl naléhavě požádat, abyste se na Světový den divoké přírody spojili a dali veškerému životu na Zemi slib.  Jednoduchý slib v podobě volby potravin, který dokáže změnit svět. Tím, že se rozhodnete pro větší podíl rostlinné stravy a budete konzumovat méně masa a mléčných produktů. Tím, že si ověříte, že všechny živočišné produkty, které konzumujete, nepocházejí z průmyslových velkochovů, ale z farem, kde se zvířata chovají na pastvinách, s volným výběhem nebo ekologicky. Tak přispějete k obrovské změně – pro všechna zvířata i pro veškerý život.

Děkuji vám.

Připojte se prosím k naší výzvě směřované těm nejvlivnějším organizacím, včetně Světové banky, OSN a WHO, aby byly průmyslové velkochovy nahrazeny potravinovým systémem, který respektuje zvířata, prospívá naší planetě a snižuje riziko pandemií. Naši petici za zdravější budoucnost bez průmyslových velkochovů můžete podepsat zde.

Food Systems Champion CUSTOM Twitter 150390

 

O autorovi: 

Philip John Lymbery je globální ředitel Compassion in World Farming, hostující profesor na Winchesterské univerzitě a autor dvou knih - Farmagedon a Mrtvá zóna. Číst více.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.