Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 25.01.2024

Nová zpráva EggTrack 2023 dokládá, že společnosti udělaly velký pokrok směrem k bezklecové budoucnosti. Potřebujeme zákony, které tento přechod usnadní a urychlí.

Spolu s vydáním zprávy (24.1.) vyzýváme zákonodárce a zákonodárkyně na celém světě k zákazu klecových chovů, aby tím podpořili dobrovolný přechod společností k bezklecovým chovům, který popisuje naše nová zpráva EggTrack 2023.

Pomocí této zprávy měříme pokrok potravinářských firem v plnění jejich závazků týkajících se produkce bezklecových vajec. Aktuální zpráva ukazuje, že klíčové firmy z celého světa v roce 2023 dosahovaly i nadále pokroku, a to i navzdory globálním problémům, jako je ptačí chřipka a válka na Ukrajině. Tvůrci politik však tento dobrovolný pokrok nedostatečně podporují v zákonech.

Odborná i obecná veřejnost na straně bezklecových chovů

Vzhledem k tomu, že přední potravinářské společnosti, veřejné mínění a pádné vědecké důkazy podporují budoucnost bez klecí, je načase, aby politici zavedli legislativu, která by podpořila konec klecových chovů. Tato výzva je obzvláště důležitá v EU, kde Evropská komise dosud nesplnila svůj slib zakázat klece pro hospodářská zvířata. Toto opatření přitom podporuje 9 z 10 lidí z Evropy.

Konec klecí má masivní podporu 1,4 milionu lidí z EU, kteří v roce 2020 podepsali Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, jež jsme organizovali a jež byla podpořena koalicí 170 nevládních organizací. V Česku se pod iniciativu za konec klecí podepsalo bezmála padesát tisíc lidí.

Téměř jednomyslnou podporu potvrzují i výsledky loňského Eurobarometru, podle nějž 91 % lidí z Evropy věří, že chránit welfare hospodářských zvířat je důležité, a 84 % lidí si myslí, že by ochrana těchto zvířat měla být lepší než teď. Bezklecovou živočišnou výrobu podporuje také velká část odborné veřejnosti, jak je patrné z řady stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Jaký byl pokrok v roce 2023? 

V České republice si bezklecový závazek vytvořila řada společností, včetně všech velkých obchodních řetězců, ale žádná v loňském roce nezveřejnila zprávu o tom, jak tento závazek naplňuje. Zato hned na začátku ledna oznámila Billa, že od 1.1. 2024 ukončila prodej klecových vajec ve svých supermarketech, tak jak se před několika lety zavázala. Většina dalších obchodníků by měla přestat nabízet klecová vejce v roce 2025.

Průměrný přechod na bezklecová vejce v Evropě činil 80 %, v USA 73 % a v asijsko-pacifickém regionu (APAC), který začal být sledován až v rámci projektu EggTrack 2022, bylo dosaženo průměrné míry přechodu 57 %. Přestože průměrná celková míra přechodu meziročně klesla o 2,5 % u závazků sledovaných v EggTrack v letech 2022 i 2023, přechod na bezklecový chov se na globální úrovni zvýšil o 6,9 % a u společností v regionu APAC o 7,4 %.

Devět společností přijalo nové globální závazky týkající se bezklecových chovů: Dairy Queen, Delaware North, McCormick & Company, Norwegian Cruise Line a The JM Smucker Company. 

Plnou parou ke 100% bezklecovým praktikám po celém světě 

Vyzýváme společnosti, aby v rámci svého celosvětového zásobování nikde nepoužívaly klece. Jejich závazky by se tudíž měly vztahovat na VŠECHNY regiony, ve kterých působí, a zahrnovat VŠECHNY kategorie vajec, jako jsou vejce ve skořápce, vaječné výrobky a vaječné přísady. 

Romana Šonková, vedoucí Compassion in World Farming Česko, k tomu říká: „Spotřebitelé si přejí lepší život pro hospodářská zvířata. 1,4 milionu lidí podepsalo v roce 2020 Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, v důsledku níž se Evropská komise zavázala ukončit používání klecí u všech hospodářských zvířat do roku 2027.

Evropa má jedinečnou příležitost chopit se vůdčí role v ochraně welfare zvířat. Pokud skutečně udělá to, co si přejí její obyvatelé, a zakáže klece, přechod podniků na bezklecové metody se tím jen urychlí. Evropská komise může vytvořit rovné podmínky v celém průmyslovém sektoru a vyslat jasné poselství zbytku světa: Klece patří do učebnic dějepisu, nadobro.“

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.