Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 31.10.2023

Dnes (31. října) vyzýváme Evropskou komisi, aby bez otálení zavedla právní předpisy na ochranu ryb. Této výzvě předchází uveřejnění šokujících záběrů z tajného vyšetřování, které jsme provedli. Na záběrech je patrné běžně rozšířené kruté zacházení se pstruhy na farmách EU. 

Pozor: video obsahuje nepříjemné záběry

Otřesná a dobře skrytá krutost

Známá herečka Zoë Wanamaker v novém videu odhaluje naše tajné vyšetřování na polských pstruhových farmách. Naskýtá se děsivá podívaná, kdy jsou živé ryby vystavené nepředstavitelnému utrpení:

  • při kuchání zaživa
  • při vydloubávání očí zaživa 
  • při dušení se a drcení ostatními rybami v přeplněných sudech, a
  • dokonce i při balení zaživa do plastových tašek bez vody. 

Omračovací elektrická zařízení byla neúčinná a opakované šoky rybám způsobovaly bolest. Vyšetřovatelé byli svědky řady dalších problémů welfare ryb včetně plísňových infekcí, eroze ploutví, zranění, nemocí a holého prostředí, v němž jsou ryby chovány.

Na záběry brutálních praktik, jako je kuchání živých ryb nebo vydloubávání očí, bylo i pro mě opravdu těžké se podívat.
Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko

Tyto podmínky nejsou ojedinělé a problémy welfare a porážky jsou typické pro rybí farmy v celé EU. Česká republika je jedním z největší dovozců pstruhů právě z Polska. V loňském roce se k nám dovezlo 783 tun pstruhů.

Obrovské utrpení faremně chovaných ryb

Ryby jsou stejně jako všechna ostatní zvířata vnímaví tvorové, kteří jsou schopni trpět a cítit bolest. Jsou to inteligentní a citliví živočichové, kteří rádi prozkoumávají okolní prostředí, cestují, stýkají se mezi sebou, hrají si a některé druhy se dokonce starají o mláďata a používají nástroje stejně jako lidé.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, řekla: „Naše nová investigace odhalila neuvěřitelně kruté zacházení, které vyvolává naléhavou potřebu zlepšit právní ochranu ryb na farmách v celé EU.

Na záběry brutálních praktik, jako je kuchání živých ryb nebo vydloubávání očí, bylo i pro mě opravdu těžké se podívat. Vědecký výzkum přitom už delší dobu jasně prokazuje, že ryby jsou vnímaví tvorové, schopní cítit bolest a utrpení stejně jako ostatní zvířata. Je proto naprosto nepřijatelné, aby toto barbarské chování pokračovalo.

Je smutné, že i u nás se stále s rybami často zachází jako s neživými předměty, které nic necítí. Musíme zajistit, aby tato vnímavá zvířata byla chráněna před krutostí prostřednictvím komplexních právních předpisů specifických pro daný druh, a naléhavě vyzýváme EU, aby takové právní předpisy na jejich ochranu neprodleně zavedla.“

Ryba s viditelnou infekcí

Neomluvitelná mezera v evropských zákonech

Každoročně se v EU chová na farmách v podobných podmínkách až 1,2 miliardy ryb různých druhů. Nejčastěji chovanou rybou je pstruh. I přesto, že roste povědomí o vnímavosti ryb a nutnost zavedení lepší ochrany jejich welfare, v EU i jinde na světě zeje v zákonech velká mezera, kvůli které jsou ryby ponechány bez dostatečné ochrany.

V roce 2020 se Evropská komise zavázala k revizi právních předpisů týkajících se životní pohody zvířat, aby byly v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o vnímavosti ryb. Navzdory těmto slibům Komise žádné nové návrhy nezveřejnila.

Kromě krutého zacházení s rybami odhalilo vyšetřování také znepokojivé environmentální problémy. Špatná kvalita vody, v níž se nacházela uhynulá zvířata, výkaly a zbytky krmiva, byla zdokumentována na všech farmách s výjimkou jediné.

Ryba snažící se uniknout ze sítě

Herečka a podporovatelka Compassion in World Farming Zoë Wanamaker řekla: „Je načase, abychom se zasadili o životní pohodu ryb na farmách. Proto podporuji kampaň organizace Compassion in World Farming, která vyzývá Evropskou komisi, aby zavedla legislativu na ochranu těchto tvorů.

Připojte se k nám a dokažte Evropské komisi, že lidem nejsou ryby lhostejné.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.