Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 03.07.2023

Nově vydaná zpráva koalice Stop Financing Factory Farming (SFFF, Stop financování velkochovů), jíž jsme členem, vyjmenovává velké mezinárodní rozvojové banky, které označily velkochovy za „příznivé pro klima“ a nadále jim poskytují finance.

Zpráva s názvem Climate Misalignment: How Industrial Livestock Investments Are At Odds With Development Bank Commitments to Align Their Strategies With the Paris Climate Agreement (Klimatický nesoulad: Investice do živočišné výroby stojí v přímém protikladu se závazky rozvojových bank sladit své strategie s Pařížskou klimatickou dohodou) vyzývá multilaterální rozvojové banky, aby zastavily tok financí do velkochovů a přesměrovaly jej ke zdravějším, humánnějším a udržitelným metodám výroby potravin.

Tyto multilaterální rozvojové banky, což jsou mezinárodní finanční instituce vlastněné vládami a podporující ekonomický rozvoj, se zavázaly, že sladí své investice s cíli Pařížské dohody. Mezi rozvojové banky patří Světová banka, Mezinárodní finanční korporace a Evropská banka pro obnovu a rozvoj. 

Pařížská dohoda je globální dohoda, která má za cíl omezit nárůst globálních teplot, a to i prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů z živočišného průmyslu. 

Tyto banky však stále vnímají investice do živočišné výroby, například do průmyslového chovu prasat a drůbeže, jako „v souladu s cíli Pařížské dohody“, a to i navzdory značným emisím a podílu na odlesňování

Kampaň Stop Financing Factory Farming

Koalice Stop Financing Factory Farming, do které patří také síť organizací Friends of the Earth, Feedback Global a World Animal Protection, spolupracuje se zasaženými lokálními komunitami a organizacemi na odklonu financí od velkochovů ke zdravějším, humánnějším a udržitelným metodám výroby potravin.  

Program OSN pro životní prostředí a další odborníci a odbornice na klima tvrdí, že k omezení globálního oteplování na 1,5 °C nebo „výrazně pod“ 2 °C je nutné bezpodmínečně snížit emise skleníkových plynů ze sektoru živočišné výroby.

Ale multilaterální rozvojové banky navzdory tomuto imperativu nadále financují globální expanzi velkochovů. Zvýšily také své investice do výroby krmiv pro zvířata, například do pěstování sóji, což způsobuje odlesňování v Jižní Americe.

Odlesněná půda

Snížení spotřeby masa

Vědecké poznatky hovoří jasně: aby bylo možné dodržet cíle snižování emisí skleníkových plynů, je třeba omezit celosvětovou produkci a spotřebu masa a dalších živočišných potravin.

Studie zveřejněná v roce 2020 v časopise Science varuje, že i kdyby se emise fosilních paliv okamžitě zastavily, vzhledem k současnému vývoji globálních potravinových systémů by omezení globálního oteplení na 1,5 °C nebylo možné a stejně tak by nemuselo být možné dosáhnout omezení oteplení „výrazně pod“ 2 °C.

Prasata na zemi ve špinavém velkochovu
Rostoucí poptávka po levném mase zhoršuje změnu klimatu

Peter Stevenson, náš hlavní politický poradce a přispěvatel zprávy, uvedl: „Do odvrácení nejničivějších dopadů změny klimatu zbývá jen něco málo přes šest let, a proto naléhavě vyzýváme přední multilaterální rozvojové banky, aby konečně reagovaly na palčivou potřebu snížit globální živočišnou výrobu namísto jejího zvyšování.

Tyto instituce mají moc proměnit globální potravinový systém na udržitelný a skutečně vyřešit globální potravinovou bezpečnost. V současné době však využívají své obrovské finanční zdroje k podpoře expanze velkochovů v zemích globálního Jihu, a to navzdory obrovským škodám, které tím vznikají. Velkochovy ohrožují drobné zemědělce a potravinovou bezpečnost a zvyšují emise skleníkových plynů.

Podepište naši petici a vyzvěte světové vůdce, aby proměnili celosvětový potravinový systém a ukončili průmyslové velkochovy.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.