Ikona hledání

Náš globální ředitel vyzývá na summitu OSN k transformaci potravinového systému

News Section Icon Zveřejněno 27.07.2023

Náš globální ředitel vystoupil 24. července na zasedání OSN o potravinových systémech (UN Food Systems Summit + 2 Stocktaking Moment), aby zdůraznil naléhavou potřebu odklonu od průmyslových velkochovů hospodářských zvířat a transformace našeho globálního potravinového systému.

Philip J. Lymbery sedí u stolu na zasedání OSN
Philip na zasedání OSN

Členské státy OSN se sešly, aby podaly zprávu o pokroku

Na zasedání, které se koná ve dnech 24.–26. července v Římě, se sešli zástupci členských států, aby podali zprávu o pokroku svých zemí při vytváření udržitelných potravinových systémů.

Delegace Compassion in World Farming, v čele s naším globálním ředitelem Philipem Lymberym, se této akce účastnila a upozornila na naléhavou potřebu, aby se světoví lídři dohodli na záchranném plánu pro náš celosvětový potravinový systém.

CIWF dostal prostor pro vyjádření obav

Philip byl pozván na zasedání kulatého stolu zúčastněných stran, které se zaměřilo na agendu transformace potravinových systémů a na to, jak je začleněná do dalších agend na regionální úrovni a na úrovni jednotlivých zemí. Philip byl jedním z několika řečníků, kteří byli pozváni, aby představili zkušenosti a osvědčené postupy pro přípravu strukturovaných a soudržných opatření na národní úrovni.

Philip, bývalý Šampion OSN v oblasti potravinových systémů, hovořil o naléhavé potřebě transformovat náš globální potravinový systém dříve, než bude pozdě, a poznamenal: „Bez řešení problémů spojených s výrobou potravin bude dosažení cílů udržitelného rozvoje nad naše síly a boj se změnou klimatu prohrajeme. Myslím, že lidstvo nyní stojí před volbou: vyhynutí, nebo regenerace. Je tedy nesmírně povzbuzující slyšet Antónia Guterrese, generálního tajemníka OSN, jak znovu potvrzuje svou výzvu k transformaci potravinových systémů, která ukončí nesmyslnou válku s naší planetou.

Domnívám se, že musíme urychleně zvážit odklon od průmyslového chovu zvířat. Poškozuje rodinné farmy, znevýhodněné, marginalizované, chudé, zranitelné komunity a domácí i divoká zvířata.

Summit OSN o potravinových systémech, posílený o pravomoce, povede k transformaci potravinových systémů. Potřebujeme, aby se světoví lídři dohodli na jasném globálním záchranném plánu pro náš potravinový systém, který zajistí zdravou budoucnost pro zvířata, lidi a planetu.

V tomto zásadním dialogu vedoucích představitelů vystoupily zúčastněné strany, včetně zástupců občanské společnosti, nevládních organizací, skupin mládeže, žen a domorodých obyvatel, kteří se podělili o své pohledy na potravinové systémy, aby zlepšili debatu o výsledcích summitu.

Příležitosti k rozšíření poselství do celého světa

Členové našeho týmu pro mezinárodní záležitosti se účastnili celého třídenního summitu a upozorňovali na naléhavou potřebu transformace potravinových systémů.

Setkání se konalo současně se zahájením nové fáze naší kampaně END.IT, jejímž cílem je zvýšit povědomí o zdravotních rizicích spojených s průmyslovými velkochovy. Její součástí je vydání nové brožury, která vysvětluje, jak naše nadměrná chuť na potraviny živočišného původu poškozuje naše zdraví.

Řekněte světovým vůdcům, že potravinové systémy potřebují změnu

Podepište naši petici END.IT, která vyzývá světové lídry, aby se dohodli na jasném globálním záchranném plánu pro náš potravinový systém, který zajistí zdravou budoucnost pro zvířata, lidi a planetu.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.