Ikona hledání

Evropský parlament po nátlaku agrobyznysu upouští od omezení znečištění ze zemědělství

News Section Icon Zveřejněno 11.07.2023

Evropský parlament dnes odhlasoval zrušení navrhovaných omezení znečištění z průmyslových velkochovů, čímž zmařil snahy Evropské komise o posílení opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Po nátlaku lobby velkých zemědělských podniků se poslanci rozhodli dát všem farmám s chovem skotu a mnoha průmyslovým chovům prasat a kuřat volnou ruku ke znečišťování a ničení klimatu.

Průmyslové velkochovy dostaly volnou ruku

Zemědělské lobby, jako je Copa-Cogeca, která údajně zastupuje průmyslové zájmy na úkor zájmů drobných zemědělců, lobbovaly u rozhodujících činitelů EU za to, aby se chovy skotu a mnohé velké chovy prasat a drůbeže nemusely řídit emisními předpisy EU. V souladu s jejich požadavky dnes Europarlament odhlasoval, že se na skot nebude vztahovat a že se zachovají zastaralé definice pro průmyslové chovy prasat a drůbeže (všechny chovy s více než 40 000 kusy drůbeže, 2 000 prasaty a 750 prasnicemi).

To není překvapivé ve světle nedávného vyšetřování serverů Politico a Lighthouse Reports, které odhalilo, že Copa-Cogeca ovládla rozhodovací proces v EU včetně Parlamentu EU.

Poklonkování průmyslovým lobby

Olga Kikou, ředitelka Compassion in World Farming EU, řekla: „Dnešní hlasování zasadilo další ránu Zelené dohodě pro Evropu. Parlament se ukázal jako nejméně progresivní ze tří hlavních institucí EU a ustoupil průmyslovým lobby. Dokonce i Evropská komise a ministři stanovili ambicióznější cíle.

Poslanci dnes hlasovali pro to, aby chovy skotu, prasat a drůbeže znečišťovaly životní prostředí a ničily klima. Poslanci se rozhodli ignorovat převažující vědecké důkazy o nutnosti snížit emise metanu. Látky škodlivé pro klima, jako je metan, jsou na prvním místě seznamu politických opatření, která mají zabránit nejhoršímu globálnímu oteplování.

Návrh Parlamentu je v rozporu se smlouvami EU, protože by znamenal krok zpět pro ochranu životního prostředí. Europoslanci, kteří pro něj hlasovali, se nestydí ničit budoucnost budoucích generací. To vytváří špatný precedens pro všechny nadcházející progresivní návrhy.“

Dosavadní průběh bitvy za lepší legislativu

Evropská komise loni navrhla změnu směrnice EU o průmyslových emisích, aby se pravidla vztahovala na více průmyslových velkochovů, včetně chovů skotu, ale zároveň navrhla volnější pravidla pro schvalování provozů. Nyní, když chce Parlament zachovat zastaralou definici pro průmyslové chovy zvířat a povolit chovy skotu, by to ve skutečnosti znamenalo oslabení stávajících pravidel. To je ještě méně ambiciózní než postoj ministrů životního prostředí EU, kteří odsouhlasili oslabení návrhu Komise, ale chtěli, aby se nová pravidla vztahovala také na chovy skotu.

Více informací naleznete v našem společném briefingu s politickým doporučením ke směrnici o průmyslových emisích.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.