Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 14.06.2023

Lidé z Česka dnes vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, aby podpořil přísnější legislativu EU na ochranu zvířat během přepravy, a to včetně zákazu krutého vývozu živých zvířat do zemí mimo EU.

Výzva přichází v rámci 8. ročníku Mezinárodního dne STOP přepravě zvířat spolu se zveřejněním šokujících záběrů, které odhalují, v jakých otřesných podmínkách jsou živá zvířata vyvážena z Evropy.

Dosud nezveřejněné záběry

Záběry ukazují, jak jsou zvířata vláčena, kopána a násilím nucena nastoupit do přeplněných, špinavých a přehřátých kamionů a lodí. Je slyšet, jak během vyčerpávající cesty zvířata naříkají v úzkosti a hrůze. 

 

 

U příležitosti mezinárodního dne lidé z celé Evropy posílají digitální pohlednice 14 ministrům zemědělství EU, včetně Zdeňka Nekuly, jménem milionů zvířat trpících při dálkové přepravě za hranice EU a vyzývají je, aby podpořili zákaz tohoto krutého obchodu.

Ministři zemědělství musí podpořit přísnější zákony

Každý rok jsou miliony zvířat po celém světě přepravovány na tisíce kilometrů – po souši, po moři či letecky – na porážku nebo výkrm. Během těchto cest nesmírně trpí v důsledku stresu, vyčerpání, přehřátí a zranění.

Mnohá z těchto zvířat jsou ovce a telata. Jsou převážena ve stísněných podmínkách bez dostatku krmiva a vody a na konci cesty je často čeká brutální porážka bez omráčení. Stejný způsob porážky většinou podstoupí i zvířata, která jsou exportována do zemí mimo EU na výkrm. Takový osud stihne každoročně také tisíce zvířat vyvážených z České republiky např. do Turecka, Libye či Libanonu.

Letos v lednu se Francie, Řecko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko veřejně postavily proti progresivním opatřením, jejichž cílem je zakázat nebo omezit některé druhy přepravy živých zvířat. Od té doby se k nim přidaly Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvatsko, Maďarsko, Itálie a Polsko. Německo a Lucembursko však již zakázaly vývoz živých zvířat do zemí mimo EU a spolu s Nizozemskem, Švédskem, Belgií a Dánskem podporují zákaz této kruté a zbytečné praxe v celé EU.

Zákazy zavedené na Novém Zélandu a v Brazílii

Export živých zvířat omezují i dalších země světa. Nový Zéland zavedl zákaz vývozu živých ovcí po moři, který vstoupil v platnost letos v dubnu. Australská vláda se nedávno zavázala k postupnému ukončení vývozu živých ovcí. Také brazilský federální soud v dubnu rozhodl, že se z přístavů této země nesmí vyvážet žádná živá zvířata, protože uznal, že zvířata jsou cítící bytosti a že jejich welfare (životní pohoda) během dlouhých námořních cest je velmi špatný. 

Lidé vyzývají k akci

Stojíme v čele kampaně za ukončení vývozu živých zvířat. V lednu 2022 jsme spolu s dalšími nevládními organizacemi Four Paws, WeMove a Animals International předali europoslankyni Tilly Metz, která předsedá vyšetřovacímu výboru EU pro ochranu zvířat během přepravy (ANIT), společnou petici s více než 900 000 podpisy. Petice vyzývá k zákazu exportu živých zvířat a ke zlepšení ochrany zvířat během přepravy. 

V květnu jsme také předali zástupci švédského předsednictví EU obří pohlednici zobrazující utrpení zvířat při přepravě se vzkazem od občanů EU vyzývajícím k ukončení tohoto krutého zacházení se zvířaty.

 

Předávání pohlednice zástupci švédského předsednictví EU

 

Nedávno zveřejněná zpráva Evropského účetního dvora EU dospěla k závěru, že přeprava je pro zvířata vždy zdrojem stresu a že hnací silou obchodu jsou peníze. Zjistila také, že obchodníci často posílají zvířata na porážku do zemí, kde to stojí nejméně a kde jsou právní předpisy nejmírnější, i když jsou tyto země mnohem vzdálenější.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko uvedla: „Když víme, že zvířata, jako jsou telata, ovce a prasata, jsou vnímavé bytosti, které cítí bolest a strach, je naprosto nehumánní nechat je převážet stovky a často i tisíce kilometrů na porážku v příšerných podmínkách. To musí skončit.

Evropská komise v rámci revize právních předpisů o welfare zvířat navrhuje zásadní zlepšení stávajících pravidel přepravy a také zákaz vývozu živých zvířat. 94 %* evropských občanů tento zákaz podporuje. Musíme tedy zajistit, aby ministři zemědělství v EU své občany vyslyšeli a nepodlehli mocné zemědělské lobby.

Děkujeme našim partnerským organizacím a všem soucitným lidem, kteří dnes společně s námi vyzývají ministra zemědělství Zdeňka Nekulu a další ministry v EU, aby pomohli prosadit, že tenhle krutý a zbytečný obchod se živými zvířaty jednou provždy skončí.

Vyzvěte i vy ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, aby podpořil navrhovanou legislativu na zákaz vývozu živých zvířat a zlepšení zákona o přepravě zvířat.

* Tento údaj pochází ze souhrnné zprávy Evropské komise z roku 2022 k veřejné konzultaci provedené na podporu kontroly způsobilosti a revize právních předpisů EU o welfare zvířat. Shrnutí zprávy naleznete zde.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.