Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 23.06.2023

Zatímco lidé z Evropy vkládají své naděje do EU, že splní svůj slib a zakáže klece pro hospodářská zvířata, lobby velkých agropodniků chce s pomocí vědeckých nesmyslů tento pokrok zmařit. Minulý týden zahájila další útok na naše hnutí, které má za cíl ukončit chov zvířat v klecích v EU.

Zavádějící výzkum s nesprávnými daty

Výzkum, který vybraným vědcům zadala Copa-Cogeca, největší zemědělská zájmová skupina v EU zastupující evropské farmáře a na zemědělství napojené subjekty, cituje zastaralé a rozporované vědecké studie, ignoruje potvrzené skutečnosti a snaží se zastrašováním přesvědčit politiky, že zákaz klecí by vedl k nedostatku potravin. Tato ekonomická prognóza však vychází z chybných předpokladů odporujících nejlepším dostupným údajům, které vědci zjistili o welfare zvířat.  

Při odhadu nákladů výzkumníci v této studii například vycházejí z tvrzení, že zákaz klecí pro prasnice by vedl k nárůstu úmrtnosti selat o 15–20 %. Toto tvrzení je však v přímém rozporu s nezávislou studií z loňského roku, kterou provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Studie potvrdila, že při chovu selat společně s matkami ve velkých kotcích k žádnému nárůstu úmrtnosti selat v porovnání s klecovými systémy nedochází. Ani neexistuje důvod, proč by se měly zvýšit náklady na veterinární péči, když volně chované prasnice bývají zdravější.

Spokojená prasnice se koupe se selaty venku

Hlavní instituce, která výzkum provedla, je navíc navázána na maďarskou vládu, známého kritika EU, jejíž premiér označuje evropský Green Deal za „utopickou fantazii“. Maďarsko také stojí v čele prohlubování rozdílů mezi členskými státy Východu a Západu EU. Zpráva totiž rozděluje údaje na „východní“ a „západní“ a s chybnou argumentací tvrdí, že zákaz klecí znevýhodní novější středoevropské a východoevropské členské státy.

To, co lidé chtějí, je konec klecí

Evropská komise po úspěchu evropské občanské iniciativy „Konec doby klecové“ slíbila postupné vyřazení klecí pro hospodářská zvířata. Evropská občanská iniciativa je oficiální demokratický nástroj, který umožňuje lidem z Evropy vyjádřit se k tvorbě právních předpisů EU.

Iniciativu „Konec doby klecové“ podepsalo 1,4 milionu lidí z EU a stala se jednou z pouhých devíti úspěšných iniciativ od zavedení tohoto nástroje participativní demokracie před 12 lety. A co je nejdůležitější, iniciativa „Konec doby klecové“ jako jediná získala pevný závazek Evropské komise změnit právní předpisy EU v reakci na požadavky kampaně.

Od začátku kampaně „Konec doby klecové“ agroprůmysl na hnutí proti klecím otevřeně útočí. Jeho zástupci kromě svých výzkumných snah také očerňovali organizátory kampaně a vyhrožovali jim soudními žalobami. Jejich právníci se navíc vyjadřovali tak, aby to uškodilo případnému novému zákonu a aby se krutý systém velkochovů nemusel měnit.

Agroprůmyslová lobby se také snaží zastřít širokosáhlý konsenzus mezi klimatickými vědci. Loni se v článku v New York Times psalo o tom, jak agroprůmysl v USA vybízí akademiky k zastírání toho, že ke zmírnění klimatické změny je nutné výrazně a celosvětově snížit spotřebu masa. A tato taktika zastírání reality se nyní začíná uplatňovat i v EU.

Ekonomické dopady

Existují jurisdikce, které klece zakázaly, aniž by to vedlo k negativním ekonomickým dopadům. Nejvyšší soud USA minulý měsíc potvrdil kalifornský zákon zakazující klece pro hospodářská zvířata a prodej výrobků pocházejících z klecových chovů.

K dnešnímu dni zakázalo alespoň nějakou formu extrémního věznění hospodářských zvířat 14 z 50 států USA a řada dalších států o podobných zákonech diskutuje. Izrael se rovněž zavázal zakázat klecové chovy ve vaječném průmyslu do roku 2029. (Pozn.: V ČR začne zákaz klecových chovů nosnic platit od roku 2027.)

Institut pro evropskou environmentální politiku se navíc zabýval otázkou, jaký dopad na ekonomiku by měl přechod na bezklecové chovy. Dospěl k závěru, že při správném financování má postupné zrušení klecových chovů ekonomické výhody pro spotřebitele a zemědělce, etické výhody pro zvířata, životní prostředí a všechny ostatní zúčastněné strany.

Zatímco EU diskutuje o tom, zda se připojit k ostatním jurisdikcím a zakázat krutou praxi zavírání zvířat do klecí, zvířata v Evropě nadále trpí. Každoročně je v EU v klecích týráno 300 milionů hospodářských zvířat.

Přibližně polovina všech nosnic a téměř všichni králíci musí žít v miniaturních klecích se životním prostorem o velikosti zhruba listu papíru A4. Drtivá většina prasnic stráví přibližně polovinu svého života v tak těsných klecích nebo boxech, že se nemohou ani postavit či otočit.

Pokud se agrární lobby podaří dosáhnout svého cíle, nesmírné utrpení způsobené zavíráním zvířat do klecí neskončí. A EU bude i nadále financovat agroprůmysl, aby udržovala velkochovy při životě. Namísto toho je potřeba přesměrovat dotace EU k podpoře takových systémů, které chrání životní prostředí a zvyšují welfare zvířat. Krátkodobé ekonomické zájmy nesmí převážit nad veřejným přáním etické a udržitelné budoucnosti.

Lidé z EU si demokracie cení jako nejvyšší priority, jak vyplývá z nejnovějšího průzkumu Eurobarometru, který byl proveden v rámci příprav na volby v roce 2024. Ale stejně tak se v evropské politice stále významně projevují protiunijní nálady. Pokud Evropská komise poruší svůj slib, který dala na základě tak populární a úspěšné evropské občanské iniciativy, jistě tyto nálady ještě rozdmýchá – a podřeže pod sebou větev.

Je nejvyšší čas, aby EU dostála hodnotám evropské demokracie a udělala finální tečku za strašlivou dobou klecovou.

Vyšlo v online deníku Brussels Times, zkráceno.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.