Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 03.04.2023

Vědci z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) v novém stanovisku potvrdili, že telata nesmí být po narození držena v malých individuálních kotcích.

Vítáme doporučení, že telata by měla být chována ve skupinách a měl by jim být umožněn určitý kontakt s matkami. Varujeme však před možným nedostatkem ambicí při rozhodování o budoucích minimálních standardech EU, jejichž návrh by měl být zveřejněn koncem tohoto roku.  

Hodnotný život?

Vědci uvádějí, že telata by měla být od prvního týdne života ustájena „po dvojicích nebo v malých skupinách (2–7 telat)“. Úřad EFSA sice zmiňuje, že každé tele by mělo mít k dispozici alespoň 20 metrů čtverečních, aby mělo dostatek prostoru pro pohyb a hravé chování, nicméně je velmi zdrženlivý, pokud jde o stanovení minimálního prostoru, a označuje 3 metry čtvereční na tele pouze jako „méně preferovanou“ možnost. Před tímto řešením však varujeme, protože tak malý prostor by nestačil k tomu, aby telata žila hodnotný život. 

EFSA také uvádí, že matce a jejímu novorozenému teleti by měl být umožněn kontakt „během celého období před odstavem“. Zároveň však doporučuje jako minimální standard, aby společně strávily alespoň jeden den. 

Současné kruté podmínky

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, uvedla: 

Kráva olizující své malé tele

„Podmínky, v jakých jsou telata dojnic v celé EU chována, jsou velmi kruté. Přestože jsou to společenská zvířata, jsou svým matkám odebrána hned po narození a poté jsou přibližně dva měsíce držena v izolaci ve velmi malých boxech. 

Vědci EFSA dnes potvrdili, že existuje mnoho vědeckých důkazů o tom, že telata v těchto individuálních boxech trpí. Minimální standardy však nakonec stanoví politici s rozhodovací pravomocí a my je vyzýváme, aby jejich rozhodnutí zajistilo telatům mnohem lepší start do života – bez utrpení a s možností přirozené socializace, jak potřebují všechna mláďata.“ 

Uvězněná v izolaci

Každoročně je v celé EU nejméně 9 milionů telat dojnic chováno v malých individuálních kotcích s omezeným sociálním kontaktem. Novorozené tele je obvykle matce odebráno bezprostředně nebo pár hodin po narození. Oddělení krávy a telete a uzavření novorozence v individuálním kotci způsobuje oběma velké a dlouhodobé utrpení. V přirozených podmínkách leží novorozená telata pohromadě ve skupinách, zatímco jejich matky odcházejí na pastvu. Vytvářejí si silné vazby, které mohou trvat celý život.  

Čerstvě narozené tele v kolečku
Foto: We Animals Media

Právní předpisy EU v současné době stanovují, že telata mohou být brzy po narození odebrána a zavřena do individuálního boxu až na 8 týdnů. Evropská komise se však zavázala ukončit používání klecí i těchto boxů v chovech zvířat v reakci na kampaň Konec doby klecové, kterou podpořilo 1,4 milionu Evropanů a kterou koordinovala naše organizace.

Pozadí

V rámci legislativního procesu revize právních předpisů EU pro welfare zvířat pověřila Evropská komise úřad EFSA vypracováním řady vědeckých stanovisek. Ten již zveřejnil vědecké zprávy o prasatechnosnicích a brojlerech, přepravě zvířat a příslušných zdravotních rizicích a stále čekáme na zveřejnění zpráv o dojnicích, kachnách, husách, křepelkách a rybách. 

Další informace o našich výzvách týkajících se revize právních předpisů EU o hospodářských zvířatech naleznete v našem briefingu. Pokud jde o klecové chovy, přečtěte si naši zprávu a odborný briefing.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.