Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 04.04.2023

Dnes veřejně ukazujeme prstem na certifikační systém pro ryby a mořské plody Best Aquaculture Practices (BAP), který nedokáže zlepšit welfare stovek milionů faremně chovaných ryb, které každoročně certifikuje.  

BAP je jedním ze čtyř největších globálních certifikačních systémů pro ryby. Tento systém certifikuje ryby a mořské plody, které se prodávají po celém světě, včetně České republiky.

V roce 2020 jsme spustili celosvětovou kampaň, ve které jsme naléhali na čtyři největší certifikační systémy pro ryby, včetně BAP, aby zavedly nebo zlepšily své standardy pro welfare faremně chovaných ryb. U některých z nich od té doby pozorujeme vývoj dobrým směrem. Jediná značka, která nepodnikla žádné významné úsilí ke zlepšení welfare, je americká značka BAP, certifikující ročně až 500 milionů faremně chovaných ryb.  

Ryba umírající v polystyrenové krabici
Záběr nepochází z provozu certifikovaného BAP, ale znázorňuje podmínky – nehumánní porážka – které BAP povoluje.

Změny k lepšímu v certifikátech pro ryby 

Špatný welfare zvířat nejenže způsobuje utrpení ryb, přispívá i k ničení životního prostředí.

Požadujeme následující zlepšení welfare ryb:  

  • Povinné hustoty obsádky pro jednotlivé druhy ryb založené na vědeckých poznatcích a důkazech o welfare ryb.  Velmi vysoká hustota ryb vede ke zvýšené náchylnosti k nemocem, fyzickým zraněním a stresu, ke snížení růstu ryb a také ke zhoršení kvality vody.
  • Zákaz rutinního používání antibiotik, které přispívá k rozvoji rezistence mikrobů vůči antibiotikům. To může mít nedozírné ničivé dopady na zdraví lidí i zvířat.
  • Zákaz zabíjení a zraňování dravců, jako jsou mořští ptáci a mořští savci. 
  • Povinné omezení doby hladovění pro jednotlivé druhy ryb. V současné době mohou chovy samy rozhodnout, jak dlouho ryby před přepravou nebo porážkou nekrmí, aby se jim pročistila střeva a do vody se vylučovalo méně odpadu. BAP by měl stanovit časové limity, aby se zajistilo, že ryby nebudou hladovět déle, než je nezbytně nutné.
  • Vhodné obohacení prostředí pro každý druh, jako jsou úkryty, závěsné provazy, tyče nebo chaluhy, které vytváří zaclonění, což vyhovuje přirozeným potřebám ryb. 
  • Omezení/zákaz používání volně žijících ryb jako krmiva. Používání rybí moučky a oleje (FMFO) z ulovených volně žijících ryb do krmiv pro akvakulturu přispívá k nadměrnému odlovu volně žijících populací a má dopad na jejich welfare. Ryby ulovené z moří a oceánů při lovu, vykládce a usmrcování nesmírně trpí. Značná část jich uhyne, protože je rozdrtí váha ostatních ryb v sítích, zatímco ryby, které přežijí odchyt a vykládku, se nechají jednoduše udusit na suchu nebo jsou usmrceny při zpracování.
  • Povinné humánní metody porážky specifické pro jednotlivé druhy, které zajistí rybám rychlou a bezbolestnou smrt. 

Spotřebitelé cítí obavy

Průzkum You Gov provedený v roce 2020 v Evropě a USA ukázal, že 55 % dotázaných je těmito certifikáty zmateno a považuje za nepřijatelné, že tyto značky umožňují zabíjení místních volně žijících živočichů (70 %), zbytečně dlouhé hladovění ryb (69 %) a bolestivé zabíjení (70 %). 

Krzysztof Wojtas, vedoucí oddělení pro welfare ryb v Compassion in World Farming, uvedl:  

Zatímco jiné certifikační systémy, jako například Friend of the Sea (FOS), udělaly určité kroky ke zlepšení svých standardů welfare pro faremně chované ryby, BAP už léta neudělal v této oblasti žádný významný pokrok. Společnost označuje své produkty za 'bezpečné, odpovědné a etické', přičemž ovšem povoluje chov ryb v přeplněných holých nádržích nebo mořských klecích a nezakazuje nehumánní metody porážky. Povoluje také zabíjení dravců, jako jsou mořští ptáci a mořští savci v okolí rybích farem.

Víme, že spotřebitelé podporují dobrou životní pohodu zvířat, a když si lidé kupují certifikované ryby, očekávají, že certifikace znamenají vysoký standard ochrany zvířat. To bohužel není případ společnosti BAP, a proto vyzýváme lidi, aby tuto společnost kontaktovali prostřednictvím jejího online formuláře a sociálních sítí a požadovali, aby zlepšila své standardy welfare a zajistila lepší kvalitu života stovkám milionů ryb, které certifikuje. A budeme na BAP naléhat tak dlouho, dokud nepřistoupí na to, že zaručí svým faremně chovaným rybám život, který stojí za to žít.

Nový pohled na akvakulturu

V lednu jsme představili v Evropském parlamentu novou zprávu s názvem Přehodnocení akvakultury: pro lidi, zvířata a planetu. Zpráva jako první shrnuje problémy udržitelnosti a životního prostředí způsobené intenzivním chovem ryb v EU. Zpráva upozorňuje, že je nutné odklonit se od intenzivního chovu ryb a přejít na humánnější a udržitelný způsob produkce, která bude klást do popředí welfare zvířat. Zpráva také poskytuje jasná politická řešení pro zákonodárce. 

Zdůrazňujeme v ní naléhavou potřebu EU zavést právní předpisy o welfare ryb v rámci právě probíhající revize legislativy EU na ochranu zvířat, a přitahujeme pozornost k zajištění dobrého welfare 1,2 miliardy ryb, které jsou každoročně chovány v EU bez dostatečné ochrany.

Napište prosím značce BAP pomocí online formuláře nebo na sociálních sítích, a žádejte, aby tato organizace zlepšila své standardy pro welfare a zajistila stovkám milionů ryb, které certifikuje, lepší kvalitu života.

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.