Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 22.03.2023

Na letošní světový den vody (22. března) jsme se spojili s odborníky a odbornicemi a společně upozorňujeme na to, jak průmyslové velkochovy útočí na zásoby pitné vody. Musíme je zastavit, než bude pozdě. 

Odborníci a odbornice, kteří budou v květnu hovořit na naší průkopnické konferenci Extinction or Regeneration, vyzývají k ukončení velkochovů, mimo jiné proto, abychom předešli dalšímu znečišťování vody. A my všichni dohromady vyzýváme k přechodu na takové zemědělské praktiky, které budou příznivé pro klima i přírodu a které dokážou tento cenný zdroj ochránit.

Plenění sladkovodních zásob 

Ačkoli je přibližně 70 procent povrchu planety pokryto vodou, jen jedno procento představuje dostupnou sladkou vodu. Právě tato voda je nezbytná pro naše zdraví a životní pohodu, biodiverzitu, výrobu energie i potravin, prosperující ekosystémy a tak dále. Zemědělství však spotřebovává neuvěřitelných 70 % veškeré sladké vody na celém světě, a přibližně jedna třetina vody používané v zemědělství je přímo spojená s výrobou masa a mléka.

Ovce u vody

V Evropě se zvířecí výkaly z velkochovů vyplavují do potoků a řek, kde likvidují křehký vodní život. V Africe se tuny hodnotné ornice nasáknuté hnojivy vymývají při erozi do řek a vodních elektráren, v Severní Americe dusík z megafarem uniká do řek a končí v Mexickém zálivu, kde vytváří mrtvé zóny, v nichž nic nepřežije

Množství vody spotřebované ve velkochovech zvířat přesahuje množství potřebné k vypěstování rostlinných plodin o stejné výživové hodnotě. Z výzkumů vyplývá, že maso a mléko z velkochovů spotřebuje a znečistí více povrchové i podzemní vody než maso a mléko z pastevních chovů nebo smíšených farem. A co víc, vodní stopa jakéhokoli živočišného produktu je větší než vodní stopa rostlinných plodin s rovnocennou výživovou hodnotou. 

Změna je potřeba právě teď

Dr Susan Chomba, ředitelka Vital Landscapes, World Resources Institute, řekla: „Sucho po celé Africe nabírá na závažnosti a je stále častější. Pesticidy a hnojiva tak silně znečišťují vodu, až už není vhodná pro lidskou spotřebu. Je třeba urychlit politiky zaměřené na transformaci zemědělských systémů, čištění odpadních vod a také podrobněji informovat lidi o nebezpečných a bezohledných praktikách průmyslového zemědělství.

Dr Rattan Lal, ředitel centra Rattana Lala pro management a sekvestraci uhlíku, School of Environment and Natural Resources na Ohio State University, řekl: „Kvalita vody, zdraví půdy a živiny v půdě jsou vzájemně propojeny. Proto musíme všechny tyto problémy řešit najednou. Máme praktické znalosti i vědecké poznatky, jak na to. Je v našich silách přestat trávit půdu a vodu a navrátit je do přírodní rovnováhy, aniž bychom ohrozili potravinovou bezpečnost. Dokážeme zmírňovat extrémní záplavy a zefektivňovat zavlažování polí. Dokážeme podpořit pohlcování uhlíku vodou (a půdou), ale k tomu všemu potřebujeme, aby zákony začaly zohledňovat vědecky doložená fakta.“ 

Jennifer Jacquet, docentka environmentálních studií na New York University, dodala: „Živočišná výroba vytváří skleníkové plyny, a rovněž znečišťuje prostředí dusíkem a fosforem. Oba tyto prvky přispívají ke vzniku mrtvých zón v oceánech, v nichž již není žádný kyslík, a tudíž ani život. Tato spojitost mezi průmyslovým zemědělstvím a znečištěním životního prostředí včetně sladkých vod a moří v sobě skrývá nejen příšerné utrpení zvířat v průmyslových velkochovech, ale také negativní dopady na životy volně žijících zvířat, na kterých nám také záleží.

Philip Lymbery, náš globální ředitel, řekl: „Já sám jsem na vlastní oči viděl ničivé dopady, jaké má znečištění z velkochovů na naše cenné vodní toky po celém světě, například mrtvé zóny vznikající v našich řekách a oceánech, kde už nic nedokáže přežít. Až příliš dlouho se při výrobě potravin přehlížel fakt, že bez péče a ohleduplnosti nám omezené zdroje, jako je sladká voda, dojdou. Máme však ještě naději. Na konferenci Extinction or Regeneration se sjedou přední světoví myslitelé, odborníci a odbornice a budou společně hledat řešení a plánovat cestu ke globálnímu potravinovému systému, který bude fungovat pro zdraví lidí, zvířat a celé planety.

Odborníci hovoří o naději

Hybridní konference Extinction or Regeneration pořádaná naší organizací a dalšími partnery se bude konat v konferenčním centru QEII v Londýně a online 11. a 12. května 2023. Jednotlivci, organizace, podniky a další odborná veřejnost zde budou sdílet řešení, jak opravit náš nefunkční potravinový systém.

Další informace o této události a možnost registrace najdete na: www.extinctionconference.com 

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.