Ikona hledání

News Section Icon Zveřejněno 06.02.2023

Evropská komise oznámila, že otevře nové centrum, které bude podporovat země EU v lepší ochraně welfare (životní pohody) ryb chovaných na farmách. Tento závazek vítáme, neboť by mohl pomoci zlepšit život těchto často opomíjených zvířat.

Dobrý krok vpřed

Cílem referenčních center EU je zlepšit prosazování právních předpisů týkajících se welfare zvířat. Referenční střediska pro welfare prasat, krav, koní, drůbeže a dalších drobných hospodářských zvířat již existují.

Nové referenční středisko pro ryby v chovech bude poskytovat vědecké a technické znalosti členským státům EU při provádění úředních kontrol v oblasti welfare zvířat.

Olga Kikou, vedoucí oddělení pro EU CIWF, uvedla: „Plány na vybudování tohoto nového centra jsou dobrým krokem vpřed v oblasti welfare ryb. Ukazuje se, že opakované výzvy občanů a dialog s institucemi EU začínají přinášet ovoce.

Evropská komise konečně obrací svou pozornost k welfare těchto opomíjených tvorů,“ dodala. „To je dobré znamení v souvislosti s chystanou revizí právních předpisů o welfare zvířat, protože rybám musí být poskytnuta právní ochrana.

Potřebujeme vyšší standardy pro chov ryb

Vítáme tyto kroky, ale zároveň vyzýváme Komisi, aby při nadcházející revizi právních předpisů o welfare zvířat stanovila pro chov ryb vyšší standardy

Právní předpisy týkající se welfare ryb chovaných na farmách mají zásadní význam pro zajištění humánního porážení všech ryb chovaných na farmách, šetrného zacházení s nimi, dobré kvality vody a prostředí, které odpovídá jejich potřebám.

V prosinci jsme proto také předali Evropské komisi petici vyzývající k zavedení nových norem na ochranu welfare ryb v EU. Petici, kterou podepsalo více než 150 000 lidí, podpořily organizace WeMove a Essere Animali.

V lednu jsme pak poslancům Evropského Parlamentu v Bruselu představili naši novou průkopnickou zprávu Přehodnocení akvakultury v EU: pro lidi, planetu a zvířata, která poukazuje na to, že zlepšení životních podmínek ryb a chov takových druhů ryb, které se nacházejí na nižších úrovních potravinového řetězce, je klíčem k udržitelnější evropské akvakultuře.

Přečtěte si více o naší kampani na www.ryboLove.cz. Můžete také podepsat petici na ochranu českých kaprů. Děkujeme!

Globe

Tento prohlížeč nepodporujeme. Prosím aktualizujte si prohlížeč pro zlepšení funkce a bezpečnosti. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás na info@ciwf.cz. Snažíme se odpovídat na všechny komentáře do dvou pracovních dnů, ale vzhledem k velkému množství korespondence to může někdy trvat trochu déle. Děkujeme za vaše pochopení.